Eind 2013 veranderde het bestuursmodel: de directeur werd directeur-bestuurder; het bestuur werd een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, allen afkomstig uit het bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor het werk dat zij verrichten voor The Hunger Project. Bekijk de profielschets van de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht

Carel van Bemmelen

Carel van Bemmelen

Voorzitter

"The Hunger Project werkt! Dat is de belangrijkste reden om het voorzitterschap te aanvaarden. Bij The Hunger Project draait het om mensen te motiveren hun eigen toekomst in handen te nemen en daarmee een einde te maken aan chronische honger voor henzelf en hun familie. De resultaten laten zien dat deze structurele en dus ook mentale oplossing de enige manier is om dit grote wereldprobleem aan te pakken. Het einde van de chronische honger is overigens niet alleen belangrijk voor de mensen die het rechtstreeks betreft, het is ook in ons belang."

Henny Westland

Henny Westland

Lid

“Hoewel mijn focus en aandacht ligt bij het aansturen van ons familiebedrijf Westland Kaas, vind ik het belangrijk daarnaast tijd vrij te maken voor de mens en maatschappij. In het kader van geven en nemen. Bovendien spreekt de benadering van The Hunger Project mij als ondernemer bijzonder aan. Als bedrijf ondernemen wij vanuit een gezonde, Hollandse handelsgeest. De mensen die betrokken zijn bij The Hunger Project zijn echte voorlopers, dat past bij mij, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Rob van der Laan

Rob van der Laan

Lid

“The Hunger Project krijgt mensen zelf in beweging om honger te bestrijden. Ik ben sinds enkele jaren betrokken als investeerder en zeer onder de indruk. Zelfredzaamheid is essentieel om honger de wereld uit te krijgen, maar een beetje support is nodig om op weg te komen. Ik heb zelf in Benin gezien welk effect dit teweegbrengt. Dat The Hunger Project grotendeels gefinancierd wordt door betrokken investeerders, voel je door de gehele organisatie heen. Ondernemerschap stimuleren is dan ook een wezenlijk onderdeel van de aanpak. Ik ben er trots op om een bijdrage te mogen leveren.”

Jan van Oord

Jan van Oord

Lid

“The Hunger Project heeft een unieke aanpak gekoppeld aan een heldere doelstelling, die vooral in Benin duidelijk zichtbaar is. Dat zijn ambities die mij aanspreken. Om dat duurzaam te realiseren moeten mensen in beweging komen en blijven. En daar zijn échte veranderingen voor nodig die ook ingrijpen in sociale systemen, en die ander leiderschap nodig hebben. Ondernemerschap, werk en zingeving zijn essentieel om honger de wereld uit te helpen. De epicentra kunnen daarin een grote rol spelen. Ik ben blij dat ik hierbij, en bij alle uitdagingen die op de organisatie afkomen, een rol kan vervullen via de Raad van Toezicht.”

Kees Roovers

Kees Roovers

Lid

"De filosofie van The Hunger Project spreekt mij bijzonder aan. Omdat ook ik geloof in het vermogen van mensen om zichzelf te redden, om zelf een einde te maken aan honger. Die filosofie past heel goed bij hockeyclub Kampong, waarvan ik voorzitter ben. En waar het Hunger Project-logo op de wedstrijdshirts staat. Sporters moeten het maximale uit zichzelf halen om hun droom te verwezenlijken. Zij motiveren elkaar en daarmee wordt het hele team sterker. Het zit in het DNA van de club om kansen te zien, nieuwe wegen in te slaan en niet weg te lopen voor verantwoordelijkheid. Wat mij betreft een prachtige match met The Hunger Project."

Wietse Nieuwenhuis

Wietse Nieuwenhuis

Lid

“Mijn lijfspreuk in mijn werk is: alleen kun je niets, je moet het samen doen! Deze ondernemersgeest zie je ook terug in de handelswijze van The Hunger Project. Mensen een zetje geven en toewerken naar zelfredzaamheid – dat is voor mij de kern. Dat The Hunger Project ook echt “impact” heeft blijkt onder andere uit de uitslag van de Nationale Goede Doelen test, waarbij men al enkele jaren achtereen op de 1e plaats eindigt. Iedere euro die je investeert wordt goed besteed. Als ik alles naast elkaar leg, klopt het plaatje gewoon. Kortom laat je inspireren door deze mooi club en investeer mee in het einde aan de honger!”

Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht

Bekijk de statuten