Het einde van honger: we zijn er bijna

Honger: Het grootste oplosbare probleem ter wereld

Hoewel de afgelopen jaren enorme vooruitgang is geboekt, leven op dit moment nog steeds bijna 800 miljoen mensen met chronische honger. En dat zijn er veel te veel. Want honger is het grootste oplosbare probleem ter wereld.

Het einde van honger is in zicht. De afgelopen jaren is het aantal mensen met honger al flink gedaald. En als we er samen de schouders onder zetten, hoeft in 2030 helemaal niemand meer honger te hebben.

Een einde aan honger is mogelijk door mensen centraal te zetten. Want als mensen durven dromen, en kansen krijgen, kunnen ze buitengewone resultaten boeken. Zoals het einde van honger.

The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger. Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. Mensen met honger zijn niet het probleem, zij zijn de oplossing – dát is de filosofie van The Hunger Project.

India - Anna Zhu - 300x300
Oeganda - Millie Albon - 300x300
Benin - Johannes Odé - 300x300

Honger gaat over meer dan voedsel

Als we het over honger hebben, zien we vaak beelden voor ons van uitgemergelde mensen en kinderen met bolle buikjes. Dat zijn immers de beelden die het nieuws halen. Toch is deze acute vorm van honger, die wordt veroorzaakt door een tijdelijke crisis, maar een heel klein deel van alle mensen die honger hebben. Veruit de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Dat wil zeggen dat zij dag in, dag uit te weinig, of te eenzijdig eten.

Chronische honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar vaak vooral van slecht of eenzijdig eten. Zelfs wanneer mensen voldoende voedsel binnenkrijgen om hun gevoel van honger te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan voedingsstoffen. Als je bijvoorbeeld dagelijks alleen cassave eet, of alleen maïs, kom je heel wat vitamines en mineralen tekort, en raak je ondervoed. Je wordt sneller ziek, hebt minder energie en presteert ook minder.

Vooral de eerste 1000 dagen van een mensenleven – van de eerste dag van de zwangerschap tot het tweede levensjaar – zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling van het kind. Goede voeding in deze periode legt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Wanneer een kind in deze periode onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, leidt dit tot een fysieke en mentale achterstand die nooit meer ingehaald kan worden.

Omdat chronische honger structureel is, heeft voedsel sturen geen zin. Ja, voor even. Maar daarna is er weer honger. En honger gaat over meer dan voedsel alleen. Chronische honger is een vicieuze cirkel waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te doorbreken, moeten al deze onderwerpen tegelijk aangepakt worden. Geïntegreerd. Vooral op het platteland, waar 70% van de mensen met honger woont. En met een sterke focus op vrouwen.

Onderwijs

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Landbouw & Voedselzekerheid

Voeding

Schoon water & Sanitaire voorzieningen

Vrouwen centraal

Milieu

Microfinanciering

Gezondheid

Gezondheid van moeders

“It always seems impossible until it’s done.” – Nelson Mandela

Een einde maken aan honger

Een duurzame oplossing

The Hunger Project zet zich in voor een duurzaam einde van chronische honger. We investeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in mensen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen. The Hunger Project laat mensen dromen en stimuleert ondernemerschap en leiderschap. Zodat zij zelf het heft in handen kunnen nemen.

The Hunger Project is actief in twaalf landen: Benin, Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, India, Malawi, Mexico, Mozambique, Oeganda, Peru en Senegal.

Benin - Reinier van Oorsouw - 350x275
Benin - Johannes Odé - 350x275
Benin - Johannes Odé - 350x275

Mensen komen zelf in actie

Als vrouwen en mannen op het platteland worden getraind en inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten, kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren. Geen gelatenheid, maar visie en energie. Iedereen doet mee.

Vrouwen centraal

Vrouwen zijn cruciaal in de voedselproductie. Tegelijkertijd hebben ze nauwelijks toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Veel potentieel blijft zo onbenut. Een bloeiende gemeenschap drijft niet op mannen alleen.

Kracht van lokaal bestuur

Vaak hebben lokale overheden de taak om voor basisvoorzieningen zoals gezondheid, voeding en onderwijs te zorgen. Maar de praktijk op het platteland is lastig. Met kennis over lokaal bestuur, kunnen mensen hun rechten claimen.

Benin, BienvBenin, Bienvenu. Foto: Johannes Odé 300x300enu. Foto: Johannes Odé
Mexico - 300x300
Benin, Louise Lagni. Foto: Johannes Odé - 300x300

Verhalen

In onze programmalanden zijn duizenden bijzondere mannen en vrouwen actief. Ondernemende mensen die verandering willen zien in hun dorp en zich daarvoor inzetten. Echte masters of change. Lees hun verhalen

Resultaten

The Hunger Project bereikt bijna 17 miljoen mensen en bijna 16.000 dorpen. En bijna vierhonderdduizend lokale vrijwilligers mobiliseren en trainen duizenden dorpsgenoten. Meer resultaten

Thema’s

Zoals met de meeste vraagstukken, moet je aan heel veel dingen tegelijk werken om honger bij de wortel aan te pakken. Niet alleen aandacht voor voedselzekerheid en goede voeding, maar ook voor microkrediet, malaria en het tegengaan van kindhuwelijken. En het slim inzetten van lokale oplossingen zoals moringa. Meer thema’s

Strategieën

Unieke situaties vragen om een unieke benadering. The Hunger Project onderzoekt continu op lokaal niveau wat er ‘mist’ voor het succesvol bestrijden van honger en armoede en dáár wordt vervolgens aan gewerkt. Lees meer

Benin - 300x300
India - Anna Zhu - 300x300
Word aandeelhouder in het einde van honger
Schrijf je in voor de nieuwsflits

Meer lezen

Factsheet
FactsheetVoedselzekerheid en nutrition
Facts
FactsThe State of Food Security in the World - FAO
Blog: Op weg naar het einde van de honger
Blog: Op weg naar het einde van de hongerLees de blog van onze directeur Evelijne over het einde van chronische honger
Jaarmagazine 2016
Jaarmagazine 2016Lees ons jaarmagazine