De grootste vrijwilligersorganisatie van Bangladesh

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Bangladesh MeisjesdagThe Hunger Project Bangladesh is sinds 1990 de grootste vrijwilligersorganisatie in het land en wordt erkend als een leidende organisatie voor de rechten van meisjes en vrouwen.

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld met meer dan 160 miljoen inwoners, waarvan 31,5% onder de armoedegrens leeft. Het percentage ondervoede kinderen van 48% is een van de hoogste ter wereld. Dit kan worden doorbroken wanneer een einde komt aan vrouwendiscriminatie. En als veranderingen worden doorgevoerd, waardoor lokale democratische instanties meer invloed krijgen.

Bangladesh ligt in Zuid-Azië en grenst grotendeels aan India. Het wordt bijna jaarlijks getroffen door natuurrampen als overstromingen en tropische cyclonen. De groeiende economie en sociale ontwikkeling van Bangladesh worden ondermijnd door gebrek aan goed bestuur, corruptie, terrorisme en het niet respecteren van mensenrechten. Een groot deel van de Bengalen op het platteland woont in kleine bamboehuisjes, zonder stromend water en elektriciteit. Het opleidingsniveau van de bevolking is daar laag, ruim de helft is analfabeet. Het land kampt met enorme uitdagingen: er is veel gender discriminatie , een hoge bevolkingsdichtheid, werkloosheid onder jongeren en klimaatverandering.

In Bangladesh maken we ons vooral sterk voor de rechten van meisjes en voor beter lokaal bestuur. Met een sleutelrol voor maatschappelijk betrokken jongeren.

POWER

In januari 2015 startte het POWER (Political Participation of Women for Equal Rights) project in Bangladesh en India, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit project werkt aan het tegengaan van geweld tegen vrouwen door de politieke participatie van vrouwen te versterken. Door de leiderschapskwaliteiten van gekozen dorpsraadsleden te versterken kunnen zij effectievere maatregelen nemen om de veiligheid in hun dorp te vergroten. In dit project werken ruim 1.800 gekozen dorpsraadleden samen, en worden bijna een miljoen mensen indirect bereikt door campagnes tegen geweld tegen vrouwen. Om het uiteindelijke effect van dit project te meten is begin 2015 een uitgebreide nulmeting gedaan. Dit project loopt van begin 2015 tot en met eind 2017.

“Het gezin waarin ik opgroeide behoort tot de lagere middenklasse. Mijn vader was de enige van het gezin met een inkomen. Hoewel mijn ouders graag zagen dat ik een opleiding zou volgen, ontbrak daarvoor het geld. Maar via The Hunger Project volgde ik verschillende trainingen en nu run ik mijn eigen bedrijfje.”

Rejeya Khatun uit BangladeshLees het verhaal van Rejeya
Animators

Meer dan 260.000 vrijwilligers (animators) en jongerenleiders mobiliseren miljoenen anderen om zelfstandig actie te ondernemen. Ze beginnen projecten zoals voorlichtingscampagnes over veilig drinkwater en sanitatie; ze vormen zelfhulp groepen om inkomen te genereren; en ze lobbyen voor een einde aan het geweld tegen vrouwen. Op regelmatige bijeenkomsten door het hele land vertellen mensen die bij The Hunger Project een training volgen, over een beter toekomstperspectief en hoe zij dat zelf hebben verwezenlijkt.

Meisjesdag

In 2000 leidde The Hunger Project Bangladesh een samenwerkingsverband van organisaties, om de eerste Nationale Meisjesdag in Bangladesh op poten te zetten. Dit groeide uit tot Internationale Meisjesdag op 11 oktober, dat sinds 2012 een door de VN erkende dag is. Naast Internationale Meisjesdag, viert The Hunger Project Bangladesh nog steeds elk jaar Nationale Meisjesdag op 30 september. In 2014 leidden ze een landelijke campagne tegen discriminatie van meisjes. 2000 scholieren gingen (samen met de minister voor vrouwen en meisjes) de straat op. En via 500 community events, een essay en kunst wedstrijd, 2 tv talk shows, 2 special krantenbijlages en 6 radioprogramma’s werd volop aandacht gegeven aan deze dag.

Meer meisjes naar schoolBangladesh - handen samen

Samen met de Independent Television Service zette The Hunger Project Bangladesh in 2015 de ‘Best Schools for Girls’-campagne op. Om meer meisjes naar school te krijgen, het aantal schoolverlaters te verminderen en de kwaliteit van onderwijs voor meisjes te verbeteren. In de regio Gangachara deden 46 van de 49 middelbare scholen mee aan de campagne. Zij organiseerden filmavonden over meisjesrechten en de gevaren van kindhuwelijken, en gingen hierover in gesprek met leerlingen, leraren, ouders en vertegenwoordigers van het lokale bestuur. Samen zetten zij zich in voor het vergroten van mogelijkheden voor meisjes, voor veilige scholen en voor meer support vanuit leraren en ouders.

Lokale leiders

De animators werken vooral in unions (dorpsclusters). Ze werken daarbij nauw samen met de gekozen leden van de Union Parishad, de lokale overheid. De Union Parishads, in totaal zo’n 20.000, staan als overheid het dichtste bij de gemeenschappen. Initiatieven van de Union Parishads en de animators richten zich op 100% toegang tot latrines, 100% registratie van geboorte en overlijden en toegankelijke vergaderingen voor betere transparantie en verantwoording.

The Hunger Project Bangladesh verzorgt trainingen over gender ongelijkheid en leiderschap aan lokale vrouwelijk leiders. Deze leiders organiseren vervolgens lokale bijeenkomsten, workshops en campagnes tegen huwelijken op jonge leeftijd, ondervoeding, moeder- en kindersterfte, vrouwendiscriminatie, ongelijkheid, analfabetisme en corruptie.

Bekijk hier de evaluatie over onder adndere women empowerment in Bangladesh, uitgevoerd in 2012 door SIPA Colombia University

Resultaten 2015
  • Ruim 44.000 bezoekers van bijeenkomsten van onderwijs
  • 1.755 drop-outs gingen weer naar school
  • 84.000 bezoekers van bijeenkomsten tegen kindhuwelijken
  • Bijna 5.000 mannen en vrouwen werden getraind als change agent en namen concrete acties tegen kindhuwelijken.
  • 368 kindhuwelijken werden voorkomen .

Lees meer over Bangladesh

Dr. Badiul Alam Majumdar, de directeur van The Hunger Project Bangladesh
Dr. Badiul Alam Majumdar, de directeur van The Hunger Project BangladeshOntmoet Badiul
Nationale meisjesdag Bangladesh
Nationale meisjesdag BangladeshLees meer over nationale meisjesdag
NGO aid map Bangladesh
NGO aid map BangladeshBekijk de kaart
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief