De grootste vrijwilligersorganisatie van Bangladesh

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Bangladesh MeisjesdagThe Hunger Project Bangladesh is sinds 1990 de grootste vrijwilligersorganisatie in het land en wordt erkend als een leidende organisatie voor de rechten van meisjes en vrouwen.

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld met meer dan 160 miljoen inwoners, waarvan 18,5% onder de armoedegrens leeft. Dit kan worden doorbroken wanneer een einde komt aan vrouwendiscriminatie. En als veranderingen worden doorgevoerd, waardoor lokale democratische instanties meer invloed krijgen. In Bangladesh maken we ons vooral sterk voor de rechten van meisjes en voor beter lokaal bestuur. Met een sleutelrol voor maatschappelijk betrokken jongeren.

In actie tegen kindhuwelijken – Her Choice

Via het “Her Choice”-programma werken we vijf jaar lang samen met Stichting Kinderpostzegels, ICDI, De UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. Oeganda is een van de 6 landen waar het Her Choice programma loopt. The Hunger Project Bangladesh werkt nauw samen met scholen en schoolclubs. Het doel is om scholen veiliger en fijner te maken voor meisjes, zodat zij graag naar school blijven gaan. Want hoe langer meisjes naar school gaan, hoe later zij trouwen. Zo maakten scholieren van de Edilkathi Baherchar High school in Barisal onder begeleiding van animators een ‘veiligheidskaart’. Ze brachten in kaart op welke plekken zij regelmatig lastig werden gevallen door mannen. De docenten hebben vervolgens samen met winkeleigenaren en omwonenden actie ondernomen, met minder intimidaties en een groter gevoel van veiligheid tot gevolg.

Meisjesdag

Dit jaar werd er weer een mijlpaal bereikt in het aankaarten van de rechten van meisjes in Bangladesh. Na een succesvolle lobby van The Hunger Project Bangladesh en vele andere organisaties wordt sinds 2000 jaarlijks de National Girl Child Day gevierd op 30 september. Vanaf dit jaar heeft het Ministerie van Vrouw en Kind Zaken alle lokale overheden opgedragen deze dag grootschalig op lokaal niveau te vieren met manifestaties en protesten. Ook The Hunger Project vierde deze feestelijke dag weer groots met manifestaties en evenementen op 420 plekken door het hele land, samen met onder andere de minister van Vrouw en Kind Zaken.

POWER

In januari 2015 startte het POWER (Political Participation of Women for Equal Rights) project in Bangladesh en India, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit project werkt aan het tegengaan van geweld tegen vrouwen door de politieke participatie van vrouwen te versterken. Door de leiderschapskwaliteiten van gekozen dorpsraadsleden te versterken kunnen zij effectievere maatregelen nemen om de veiligheid in hun dorp te vergroten. In dit project werken ruim 2.750 gekozen dorpsraadleden samen, en worden bijna een miljoen mensen indirect bereikt door campagnes tegen geweld tegen vrouwen.

De resultaten in Bangladesh zijn nu al duidelijk zichtbaar. Tijdens de uitgebreide nulmeting in 2015 werd bijvoorbeeld duidelijk dat maar 3% van de mensen bekend is met zijn rechten – zowel mensenrechten als burgerrechten. Een jaar later, aan het begin van 2016, was dit al toegenomen tot bijna 14%. Ook op het gebied van participatie van vrouwen in lokale politiek wordt resultaat geboekt. In de Unions waar het programma plaatsvindt is het aantal vrouwen dat meedoet aan de lokale verkiezingen met 20% toegenomen ten opzichte van 2011.

BRAC-evaluatie

Samen met de grote Bangladeshi organisatie BRAC werkte The Hunger Project in 2014 en 2015 aan het versterken van het lokale bestuur in 61 Unions. In 2016 werd een externe evaluatie over dit programma gepubliceerd. Uit de evaluatie blijkt dat de raadsleden een beter begrip hebben van de werking van de Union en de wettenwaardoor zij beter functioneren en zich meer richten op de mensen in hun Union. Daarnaast heeft het project groot effect gehad op de mensen in de Unions zelf. Door ontwikkeling vanuit de gemeenschap zelf te stimuleren, via het trainen van lokale vrijwilligers, vrouwelijke leiders en jongeren activisten. Een ‘organized social force’.

Bangladesh wordt bijna jaarlijks getroffen door natuurrampen als overstromingen en tropische cyclonen. De groeiende economie en sociale ontwikkeling van Bangladesh worden ondermijnd door gebrek aan goed bestuur, corruptie, terrorisme en het niet respecteren van mensenrechten. Een groot deel van de Bengalen op het platteland woont in kleine bamboehuisjes, zonder stromend water en elektriciteit. Het opleidingsniveau van de bevolking is daar laag, ruim de helft is analfabeet. Het land kampt met enorme uitdagingen: er is veel gender discriminatie , een hoge bevolkingsdichtheid, werkloosheid onder jongeren en klimaatverandering.

“Het gezin waarin ik opgroeide behoort tot de lagere middenklasse. Mijn vader was de enige van het gezin met een inkomen. Hoewel mijn ouders graag zagen dat ik een opleiding zou volgen, ontbrak daarvoor het geld. Maar via The Hunger Project volgde ik verschillende trainingen en nu run ik mijn eigen bedrijfje.”

Rejeya Khatun uit BangladeshLees het verhaal van Rejeya
Animators

Meer dan 260.000 vrijwilligers (animators) en jongerenleiders mobiliseren miljoenen anderen om zelfstandig actie te ondernemen. Ze beginnen projecten zoals voorlichtingscampagnes over veilig drinkwater en sanitatie; ze vormen zelfhulp groepen om inkomen te genereren; en ze lobbyen voor een einde aan het geweld tegen vrouwen. Op regelmatige bijeenkomsten door het hele land vertellen mensen die bij The Hunger Project een training volgen, over een beter toekomstperspectief en hoe zij dat zelf hebben verwezenlijkt.

Bangladesh - handen samen
Lokale leiders

De animators werken vooral in unions (dorpsclusters). Ze werken daarbij nauw samen met de gekozen leden van de Union Parishad, de lokale overheid. De Union Parishads, in totaal zo’n 20.000, staan als overheid het dichtste bij de gemeenschappen. Initiatieven van de Union Parishads en de animators richten zich op 100% toegang tot latrines, 100% registratie van geboorte en overlijden en toegankelijke vergaderingen voor betere transparantie en verantwoording. The Hunger Project Bangladesh verzorgt trainingen over gender ongelijkheid en leiderschap aan lokale vrouwelijk leiders. Deze leiders organiseren vervolgens lokale bijeenkomsten, workshops en campagnes tegen huwelijken op jonge leeftijd, ondervoeding, moeder- en kindersterfte, vrouwendiscriminatie, ongelijkheid, analfabetisme en corruptie.

Trainen van nieuwe dorpsraadsleden

In 2016 investeerde een Nederlandse familiestichting in training van nieuw gekozen dorpsraadsleden in Bangladesh. Daardoor kunnen pas gekozen leden in 110 Unions kennis opdoen over hun mandaat, de grondwet en de Sustainable Development Goals. Belangrijk, want deze volksvertegenwoordigers krijgen vanuit de overheid nauwelijks aansturing of begeleiding in hoe zij deze nieuwe rol moeten vervullen. Tijdens een driedaagse intensieve training maken de dorpsraadsleden strategische plannen voor hun Union en leren hoe ze hoe ze hun doelen samen met de gemeenschap kunnen bereiken.

Bekijk hier de evaluatie over onder adndere women empowerment in Bangladesh, uitgevoerd in 2012 door SIPA Colombia University

Resultaten 2016
  • 45.000 animators gaven voorlichting over hygiëne en het gebruik van toiletten
  • Animators gingen met 16.000 ouders in gesprek over het belang van onderwijs voor meisjes
  • Het taboe van geweld tegen vrouwen werd bespreekbaar gemaakt, animators gingen hierover in gesprek met 57.000 mensen in zogenoemde courtyard meetings
  • Vrijwilligers voerden met bijna 44.000 mensen gesprekken over de negatieve effecten van het betalen van bruidsschatten

Lees meer over Bangladesh

Dr. Badiul Alam Majumdar, de directeur van The Hunger Project Bangladesh
Dr. Badiul Alam Majumdar, de directeur van The Hunger Project BangladeshOntmoet Badiul
NGO aid map Bangladesh
NGO aid map BangladeshBekijk de kaart
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief