Actieve vrouwen in Burkina Faso

The Hunger Project heeft sinds de start in 1997 vijftien epicentra in Burkina Faso opgezet. De kracht van de programma’s van Burkina Faso zit in het sterke microfinancieringsprogramma. Hier is een speciale rol weggelegd voor vrouwen, die worden gestimuleerd om leiderschapsrollen aan te nemen. 

Van de vijftien epicentra in Burkina Faso zijn er vijf onafhankelijk, de andere tien epicentra zitten in de laatste fase voor zelfredzaamheid. Vijf van deze epicentra worden geleid door vrouwen. Animators vormen de basis van elk epicentrum, dit zijn lokale, super gemotiveerde vrijwilligers. Ze worden getraind in voeding, milieu en sanitaire voorzieningen. Met de kennis die ze hebben verkregen, trainen zij weer andere mensen binnen hun gemeenschap en leiden nieuwe animators op. Op die manier wordt de kennis steeds verder verspreid.

Droogte in Burkina Faso

Burkina Faso is volledig door land omsloten en grenst onder andere aan Benin en Ghana. Het land is gelegen in de Sahel en kampt met droogte en verwoestijning van het land, waar landbouw en economische activiteiten onder lijden. Bijna negentig procent van de bevolking is afhankelijk van landbouw, maar velen hebben geen toegang tot moderne landbouwtechnieken. Mede daardoor hoort Burkina Faso tot een van de armste landen wereldwijd als het gaat om levensverwachting, onderwijs en inkomensniveau. 45% van de bevolking leeft van minder dan een dollar per dag; 37% van de kinderen is ondervoed; 92 van de 1000 baby’s sterft voor het eerste levensjaar. Dit is het hoogste cijfer van babysterfte ter wereld.

Her Choice

Via het “Her Choice”-programma werken we de komende vijf jaar samen met Stichting Kinderpostzegels, ICDI, De UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. Burkina Faso is een van de 6 landen waar het Her Choice programma loopt. The Hunger Project steunt meisjes. Om uit meisjes te halen wat er in zit. Om ze uit te laten groeien tot machtige leiders die een nieuwe toekomst bieden aan hun gezinnen, gemeenschappen, hun landen en onze wereld. In alle programma’s van The Hunger Project staan gelijke rechten en kansen voor meisjes en vrouwen centraal. Op verschillende manieren zetten wij ons in om de vicieuze cirkel te doorbreken. In Burkina Faso werden op verschillende radioshows en een drukbezochte conferentie het vraagstuk van kindhuwelijken op de kaart gezet. Ook spraken op scholen ouders en hun kinderen, onder begeleiding van de leerkrachten, over kindhuwelijken. Met succes: de jongeren waren erg enthousiast dat zij zich eens uit mochten spreken over dit onderwerp, dat toch vooral hen aangaat. Lees meer over kindhuwelijken

Resultaten 2015

•    295 vrouwen en 361 mannen volgden Vision, Commitment and Action Workshops
•   In Women Empowerment Program workshops zijn bijna 2551 mensen getraind, daarvan waren 692 mannen.
•   In de gezondheidsklinieken werd van ruim 9.900 jongetjes en meisjes het gewicht en de gezondheid in de gaten gehouden

Lees meer over Burkina Faso

NGO aid map Burkina Faso
NGO aid map Burkina FasoBekijk de kaart
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief