Tsege - Ethiopië - Johannes Odé - 300x300
Zebiba - Ethiopië - Johannes Odé - 300x300

The Hunger Project steunt kleine boeren in Ethiopië

In 2004 begon The Hunger Project met haar programma’s in Ethiopië. Sindsdien zijn er vijf epicentra opgezet door de lokale bevolking. Een daarvan zit ondertussen in de laatste fase naar zelfredzaamheid. 

Ethiopie - vrouw portret2
Voedselzekerheid vergroten

Onder leiding van de landendirecteur, Neguest Mekonnen, werkt The Hunger Project Ethiopië aan het versterken van de capaciteit van kleine boeren en steunt ze hen met trainingen en materialen om meer diversiteit in hun gewassen aan te brengen. Daarmee draagt The Hunger Project bij aan het tegengaan van de aanhoudende voedseltekorten. En in perioden van schaarste kunnen de dorpsbewoners succesvol gebruik maken van de voedselbank die door henzelf is gevuld. Ook tijdens de recente voedselcrisis bleek de voedselbank van groot belang.

Droogte

Ook Ethiopië wordt getroffen door El Niño. De droogte, die hier het gevolg van is, is de zwaarste in tientallen jaren. Door de enorme droogte verliezen boeren en veehouders hun oogst en/of veestapel, ontstaat er armoede en voedselschaarste waardoor de mensen wegtrekken uit hun dorpen. Het gebrek aan voedsel tast hun gezondheid aan en ze raken ondervoed.

Gelukkig liggen onze epicentra in gebieden die niet direct getroffen zijn door de droogte. Toch, vertelden onze partners in districten in Centraal Ethiopië, was er eind 2015 rond Mesqan, Machakel en Jaldu epicentra een tekort ontstaan aan voedsel en water, doordat het regenseizoen zo laat begon. Maar door voedselhulp van de Ethiopische overheid aan de getroffen gebieden, was de situatie begin 2016 weer onder controle.

The Hunger Project Ethiopië werkt onophoudelijk samen met de partners in de epicentra, zodat zij steeds meer zelfredzaam worden, hun voedselzekerheid verbetert en zij noodsituaties, zoals hongersnood, het hoofd kunnen bieden. De voedselbanken in onze Ethiopische epicentra hebben allemaal een gemiddelde capaciteit van 88 kilogram. En sinds 2015 werkt The Hunger Project Ethiopië met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij aan het Moringa programma. Hiermee pakt The Hunger Project Ethiopië ondervoeding aan, en werken wij steeds nauwer samen met de overheid op het gebied van voedselzekerheid. Bovendien kan de Moringaboom goed tegen de droogte.

Resultaten 2015
  • In 2015 deden 886 vrouwen en mannen actief aan Vision Commitment & Action (VCA) workshops mee
  • In dit jaar is in de epicentra in Ethiopië 11.405 kilogram voedsel geproduceerd en opgeslagen in voedselbanken
  • Meer dan 200 vrouwen maakten tijdens hun zwangerschap gebruik van de klinieken in de epicentra
  • In 2015 verspreidde The Hunger Project 15.000 Moringazaailingen over de Ethiopische epicentra, waarvan 3.500 in epicentrum Mesqan.
Moringa in Ethiopië

Begin 2015 kregen we een extra bijdrage van ruim 1,2 miljoen van de Nationale Postcode Loterij om het Moringaprogramma in drie jaar uit te breiden naar Ethiopië, Malawi en Oeganda. Als kick-off waren medewerkers van The Hunger Project Ethiopië, Malawi en Oeganda bij de campagne in Benin, om van hun ervaringen te leren. 2015 was voor hen een start jaar, met training van staf, het vinden van de juiste partners, en de start van de eerste campagnes. In Ethiopië zijn de eerste Moringaplantages aangelegd door de boerengemeenschap zelf. Zij hebben het land voorbereid en gingen van start met Moringazaad, stekjes en goed hekwerk. The Hunger Project gaat in 2016 door met bewustwording activiteiten: het werven van Moringa animators, Moringa kookdemonstraties en zoveel mogelijk lokale overheden, gezondheidscentra en scholen betrekken. Zo werkt The Hunger Project op lokaal niveau aan de bekendheid van Moringa. Via een landelijke campagne worden zoveel mogelijk journalisten betrokken. En ook een receptenboekje en een Moringa tentoonstelling staan op de planning. Lees meer over het Moringa programma in Ethiopië

Een einde aan kindhuwelijken

In Ethiopië zijn kindhuwelijken een wijd verspreid probleem. Bijna één op de vijf meisjes in Ethiopië trouwt voor haar vijftiende. En in sommige gebieden is dit percentage nog flink hoger – zo is in de regio Amhara bijna de helft van de meisjes jonger dan vijftien als ze trouwt. Via het programma “Her Choice” werkt The Hunger Project de komende 5 jaar samen met Stichting Kinderpostzegels, ICDI en de UvA aan een einde van kindhuwelijken in Ethiopië en 5 andere landen. Mihret Teclemariam werkt bij The Hunger Project Ethiopië aan vrouwenrechten: “Het hoge aantal kindhuwelijken in ons land leidt tot veel problemen. Zo stopt twintig procent van de meisjes tussen de 15 en 20 jaar eerder school. Vaak zijn ze nog analfabeet. Omdat de scholen kindhuwelijken niet toestaan, moeten meisjes van school als ze trouwen. Een ander punt is dat een kindbruid te jong moeder wordt, terwijl haar lichaam daar nog niet klaar voor is. Dat is niet goed voor de meisjes, maar ook niet voor hun kinderen. En omdat deze meisjes eigenlijk te jong en onwetend zijn om een gezin te runnen, is de kans op onhygiënische omstandigheden en daarmee samenhangende ziektes groter.”

The Hunger Project stopt in Debre Libanos

Om actief te mogen zijn in Ethiopië moet The Hunger Project, net als iedere NGO daar, voor alle projecten overeenkomsten hebben met de lokale overheid. Die overeenkomst liep voor het epicentrum in Debre Libanos in 2014 af. De overheid besloot daarop om in 2015 het beheer van het Debre Libanos epicentrum over te nemen. Aan de ene kant zijn we daar blij mee: het toont aan dat de overheid erg geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de gemeenschap, en daar zelf een actieve rol bij wil spelen. Maar aan de andere kant vinden we jammer dat het epicentrum nog niet volledig zelfredzaam was, volgens onze criteria. Een evaluatie in 2014 liet zien dat heel veel was bereikt in Debre Libanos, sinds de start van het epicentrum in 2006. Maar er waren nog plannen gemaakt met de gemeenschap om een tweetal jaren door te gaan, tot zelfredzaamheid in 2016. Het proces van overdracht van het epicentrum naar de overheid en de gemeenschap is in 2015 afgerond. We hebben hiervan geleerd dat het in Ethiopië enorm belangrijk is om heldere afspraken te maken met de overheid over de projecten en voortdurend de wederzijdse verwachtingen te blijven checken. The Hunger Project zal in 2016 nog wel in Debre Libanos op bezoek blijven gaan en dringt aan op een eindevaluatie in 2017, samen met de overheid.

Land

Ethiopië ligt in het hart van een conflictueuze regio en is een van de armste landen ter wereld. Hoewel de beschikbaarheid van voedsel is toegenomen, kunnen grote groepen nog steeds geen voedsel kopen. Ethiopië kent een grensconflict met Eritrea en is betrokken bij het conflict in Somalië. Democratie en mensenrechten verslechterden na de verkiezingen in 2005, maar er zijn tekenen van voorzichtig herstel. Ondanks inspanningen om de voedselsituatie te verbeteren, is er nog altijd terugkerend voedselgebrek. Veel van de 83 miljoen Ethiopiërs hebben geen werk of andere middelen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Lees meer over Ethiopië

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief
NGO aid map Ethiopië
NGO aid map EthiopiëBekijk de kaart

“Toen mijn dochter Mebrate zwanger was gaf ik haar elke dag zelfgemaakte thee van Moringabladeren.  En ik maak nog steeds dagelijks Moringathee voor Mebrate. Want via de borstvoeding geeft ze die waardevolle voedingsstoffen door.”

Tsege Nesk uit Dobi Kebele, EthiopiëLees het verhaal

”We kenden Moringa nog niet. Bij de kookdemonstratie hebben we gezien hoe je er lekker mee kunt koken en hoe de Moringaboom eruit ziet. En in juni krijgen we zelf een stekje!”

Zussen Nuria en Zebiba Ahmed uit EthiopiëLees het verhaal