Ghanese community viert feest in een epicentrum

Ghana

Ghana is rijk aan natuurlijke grondstoffen en heeft een van de sterkst groeiende economieën van het Afrikaanse continent. De hoofdstad Accra is een van de meest moderne en welvarende steden van Afrika. Velen trekken daarom naar de stad. Degenen die achterblijven op het platteland leven vaak in extreme armoede, zonder toegang tot gezondheidszorg en schoon drinkwater. De kleine boeren maken gebruik van ouderwetse technieken en machines en hebben geen toegang tot middelen om hun oogst te vergroten.

Ons werk

The Hunger Project werkt sinds 1995 in Ghana en zet zich in voor de allerarmste mensen op het platteland. Sinds 2006 werkt The Hunger Project Ghana aan het ‘Scale-up initiative’, waarbij op grote schaal de epicentrumstrategie wordt toegepast. Op deze manier wil The Hunger Project de effectiviteit van de epicentrumstrategie aantonen, zodat het model door anderen kan worden overgenomen. Inmiddels werkt The Hunger Project Ghana in 45 epicentra samen met de gemeenschappen om honger en armoede te beëindigen. En met succes, want eind 2015 werden de eerste drie epicentra zelfredzaam.

Zelfredzaamheid
Epicentrum Nsuta-Aweregya, Atuobikrom en Akotekrom haalden hun zelf bedachte drempeltoets en staan op eigen benen. En dus vieren we met hen deze zomer de eerste grote feesten van zelfredzaamheid. De drie epicentra scoorden minstens 80% op een lijst van 52 indicatoren van zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen – van voedselzekerheid tot empowerment van vrouwen, en van sanitatie tot ondernemerschap. De dorpen hebben zelf vastgesteld welke indicatoren voor hen essentieel zijn, en daarmee hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid vorm gegeven.

Akotekrom had een score van 80%, Atuobikrom 81% en Nsuta-Aweregya scoorde 80%. Behalve een minimale score van 80%, is officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het epicentrumgebouw essentieel voor zelfredzaamheid. Dat geldt voor alle drie de Ghanese epicentra. In 2018 en 2019 staan evaluaties gepland, zodat we kunnen zien hoe het dan met de drie epicentra gaat. Lees meer over de eerste drie zelfredzame epicentra in Ghana.

Andere resultaten en hoogtepunten 2015
  • Bijna 45.000 mensen deden mee aan een landbouw en voedselzekerheid workshop
  • Ruim 50.000 mensen volgden een Vision Commitment & Action workshop, waarvan ongeveer evenveel vrouwen als mannen
  • De ‘Women Empowerment Program’-trainingen werden gevolgd door 47868 mensen, waarvan 21129 mannen
Empowerment van vrouwen

Naast het reguliere epicentrumprogramma werkt The Hunger Project Ghana aan de versterking van de politieke participatie van vrouwen. Via het ´We Know Politics´- project werkt The Hunger Project Ghana samen met een vereniging van vrouwelijke juristen om vrouwen bewust te maken van hun politieke rechten. The Hunger Project Ghana begeleidt en traint vrouwen in bestuurlijke posities binnen de lokale overheid, zodat zij effectiever kunnen zijn en de rechten van vrouwen en kwetsbare groepen kunnen verdedigen.

The Hunger Project Ghana was pionier voor het empowerment programma voor vrouwen. Hierbij worden vrouwen gestimuleerd om uit te groeien tot sterke leiders in hun eigen huishouden, maar ook op gemeenschapsniveau. Het programma bestaat uit een serie workshops over juridische zaken, civiele rechten, reproductieve rechten en leiderschapstrainingen. De vrouwen die het programma hebben afgerond, krijgen de titel ‘animator’ en nemen de vaardigheden en kennis mee terug naar hun gemeenschap, waar ze anderen trainen. De animators krijgen een intensieve opleiding over thema’s als gendergelijkheid, huiselijk geweld, vrouwelijk leiderschap en tienerzwangerschappen. Ook geven ze andere vrouwen advies en delen ze anticonceptiemiddelen (condooms) uit.

Epicentrum Aworasa

Met steun van Millenniumnetwerk Fryslân financierde The Hunger Project Nederland de afgelopen jaren het werk in epicentra Aworasa in Ghana. Sinds de start van het epicentrum in 2008 is er veel gebeurd. 4.592 mensen deden bijvoorbeeld mee aan VCA-workshops, en 489 mensen volgden leiderschapstraining. In 2015 volgden 454 vrouwen en 100 mannen in dit epicentrum workshops over voeding. De trainingen van het Women Empowerment Program werden gevolgd door 766 mensen, waarvan de helft mannen. Er waren bijna 100 deelnemers in het microkredietprogramma.

Uit een evaluatie in 2015 van de tussentijdse effecten blijkt dat 40% van alle inwoners van Aworasa deel heeft genomen aan een of meerdere activiteiten van het epicentrum. De evaluatie laat een aantal positieve effecten zien. Sinds 2008 is het percentage bevallingen onder toezicht van een gezondheidswerker toegenomen van 61% naar 83% (een toename van 33%), en steeg het aandeel huishoudens met toegang tot goede sanitaire voorzieningen van 8% naar 29%. In 2015 leefde nog 25% van de inwoners van Aworasa onder de armoedegrens. Het doel is om dit nog verder omlaag te brengen in de komende jaren, tot dat het epicentrum zelfredzaam is – waarschijnlijk in 2018.

Microfinanciering

In 2015 wist het team in Ghana een investering van het Rural and Agricultrual Finance Programme in de wacht te slepen van de Ghanese overheid. Deze investering gaf een nieuwe impuls aan 15 epicentra, 800 boerengroepen en een flink aantal vrouwelijke en jonge ondernemers. Daarnaast werden met deze investering trainingen verzorgd voor de microfinancieringscomités en het personeel van The Hunger Project Ghana, en werd er een nieuw ICT-programma geïntroduceerd om al het werk nog beter te beheren.

Sinds 2014 werkt The Hunger Project met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN om cassave boeren te trainen om de productie te verhogen en te leren onderhandelen met afnemers. Een deel van de financiering komt van de Amerikaanse Robertson Foundation, aangevuld met fondsen uit diverse landen. Ook The Hunger Project Nederland investeert sinds 2006 in Ghana, onder andere met bijdragen van Millenniumnetwerk Fryslân en Wilde Ganzen.

Lees meer over Ghana

NGO aid map Ghana
NGO aid map GhanaBekijk de kaart
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief