Mexico - 300x300

The Hunger Project strijdt in Mexico voor seksegelijkheid

Sinds 1983 werkt The Hunger Project in Mexico aan armoedebestrijding en het einde van chronische honger onder de inheemse bevolking in rurale gebieden. De focus ligt op gelijkheid tussen vrouwen en mannen, capaciteitsopbouw en partnerschappen met maatschappelijke organisaties. Mexico is een grote wereldeconomie, maar daar profiteert niet iedereen van. In het rurale Zuiden, in Chiapas en Oaxaca, leeft een groot deel van de inheemse Mexicaanse bevolking. Ze hebben weinig of geen toegang tot basisvoorzieningen, natuurlijke bronnen, onderwijs en kredietmogelijkheden.

The Hunger Project Mexico werkt onder leiding van landendirecteur Lorena Vázquez met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Ze worden gekozen voor een termijn van drie jaar en kunnen het verschil maken in langetermijnplannen voor de ontwikkeling van hun gemeenschap. Het is de topprioriteit van The Hunger Project Mexico om vrouwen te stimuleren onderdeel uit te maken van het politieke besluitproces.

Krachten bundelen

Onder het motto ‘samen sta je sterk’ werken nabijgelegen dorpen samen om zo meer invloed te krijgen op economisch en politiek niveau. Nadat de inwoners van deze dorpen deelgenomen hebben aan Vision, Commitment, Action-workshops werken ze aan langetermijnplanning voor de ontwikkeling van hun gemeenschap. Inkomstengenererende projecten voor vrouwen en toegang tot basisbehoeften zijn hier onderdeel van. Ook traint The Hunger Project Mexico lokale bestuurders en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, zodat zij op hun beurt hun opgedane kennis en inzichten kunnen overdragen aan andere leden van hun gemeenschap.

.

.

Lobby en ontwikkelingsbeleid

The Hunger Project Mexico is een van de tien maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van een adviesorgaan voor het Ministerie voor Sociale Ontwikkeling. Hiermee vertegenwoordigt ze de stem van mensen uit de rurale gebieden bij het tot stand komen van het nationale ontwikkelingsbeleid.

Resultaten 2015

•    The Hunger Project Mexico organiseerde over het jaar 50 verschillende Vision, Commitment & Action (VCA) workshops en follow-up sessies. Hier kwamen in totaal 948 mensen op af
In de VCA-workshops wordt mensen gevraagd naar hun dromen en visie voor de toekomst. Hieruit zijn in 2015 in San Luis Potosí onder andere familietuinen ontstaan, een initiatief waarin families samen groenten verbouwen. De tuinen lopen goed en er wordt meer verbouwd dan de families zelf nodig hebben. Daardoor kunnen ze de rest van de oogst verkopen op de lokale markt. Zo verdienen de families rond de $75 dollar extra per maand – een zeer welkome bijdrage.

Lees meer over Mexico

Jaarverslag The Hunger Project Mexico
Jaarverslag The Hunger Project MexicoLees het jaarverslag
Lorena Vázquez, de directeur van The Hunger Project Mexico
Lorena Vázquez, de directeur van The Hunger Project MexicoOntmoet Lorena
The Hunger Project in Mexico
The Hunger Project in MexicoLees meer
NGO aid map Mexico
NGO aid map MexicoBekijk de kaart
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief