Impact 2015

The Hunger Project bereikt bijna 21 miljoen mensen in bijna 25.000 dorpen op het platteland in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  Duizenden lokale vrijwilligers mobiliseren en trainen hun dorpsgenoten, zodat ze zélf een einde kunnen maken aan honger en armoede.

Impact Afrika 2015

impact-school

Eind 2015 werden in Ghana de eerste drie epicentra zelfredzaam. Epicentrum Nsuta-Aweregya, Atuobikrom en Akotekrom staan op eigen benen. Zij hebben landrechten voor het epicentrumgebouw, officiële erkenning van het epicentrum en scoren minstens 80% op een lijst van indicatoren voor zelfredzaamheid – van armoedebestrijding tot empowerment van vrouwen en verbeterde voedselzekerheid.

Dat betekent niet dat per se elke bestaande behoefte of vraag is beantwoord, maar gaat het duidelijk beter met honger en armoede. Het belangrijkste is dat de gemeenschap zelf, op basis van eigen capaciteit, het epicentrum kan leiden. En dat ze met elkaar nieuwe uitdagingen kunnen oppakken, op weg naar het einde van honger en armoede voor iedereen. Lees meer.

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Meer dan 145.000 mensen volgden een Vision, Commitment and Action-workshop.

gezondheid-150x150

Meer dan 105.000 deelnemers aan workshops over hiv/aids en gendergelijkheid.

vrouwen-centraal-150x150

Ruim 102.000 mannen en vrouwen werden getraind in het Women Empowerment-programma.

Ruim 57.000 deelnemers aan workshops over voedselzekerheid.

onderwijs-150x150

Bijna 4.600 jonge kinderen op de kleuterschool.

gezondheid-moeders-150x150

Ruim 26.000 vrouwen kregen zwangerschapscontrole.

voeding-150x150

Van ruim 187.000 kinderen werd het gewicht in de gaten gehouden.

landbouw-voedselzekerheid-150x150

Bijna 615.000 kilo voedsel werd opgeslagen in de voedselbank.

 

Impact Azië 2015

India

Vrouwen in India worden vaak als minderwaardig gezien en systematisch gediscrimineerd. Toch veranderd er iets: steeds meer plattelandsvrouwen in India gaan de lokale politiek in. Een stille en hobbelige revolutie. Want hoewel gemeenteraden in India formeel veel te zeggen hebben, en over een behoorlijk budget beschikken, komt dat geld niet vanzelfsprekend op de juiste plek terecht. En worden vrouwen niet vanzelfsprekend serieus genomen. The Hunger Project traint en begeleidt deze vrouwen intensief. Zodat zij krachtige lokale leiders worden die hun rol effectief kunnen vervullen – en zo veel kunnen bereiken:

vrouwen-centraal-150x150

Ruim 5.000 nieuw gekozen vrouwelijk leiders volgden de Women’s Leadership Workshops.

Ruim 17.000 vrouwelijke raadsleden werkten samen in federaties in India.

De getrainde vrouwen in India scoren dubbel zo hoog op zelfvertrouwen en leiderschap.

De politieke daadkracht van getrainde vrouwen in India is ruim 2 maal groter.

Getrainde vrouwen in India zorgen voor 2,5 keer meer investeringen in armoedebestrijding door de lokale overheid.

Bangladesh

In Bangladesh werken we met meer dan 265.000 lokale vrijwilligers, die samen een einde maken aan honger, extreme armoede, genderdiscriminatie en corruptie binnen hun eigen gemeenschap. En die zich inzetten voor goed lokaal bestuur en jongerenrechten. Daarnaast voeren we succesvolle campagnes om beleid te beïnvloeden voor meer vrouwenrechten en transparantie.

Ruim 44.000 bezoekers van bijeenkomsten van onderwijs in Bangladesh.

1.755 drop-outs gingen weer naar school in Bangladesh.

84.000 bezoekers van bijeenkomsten tegen kindhuwelijken in Bangladesh.

368 kindhuwelijken werden voorkomen in Bangladesh.

49% meer mensen in Bangladesh vindt dat vrouwen actief betrokken moeten worden bij de politiek.

Lokale gemeenschappen mobiliseren

48% meer mensen in Bangladesh gelooft dat zij zelf hun gemeenschap kunnen veranderen.

Het aantal mensen dat helemaal niks wist over zijn/haar rechten nam af met 51% in Bangladesh.

 

Soms zit het tegen…

Naast de vele hoogtepunten van 2015 waren er natuurlijk ook een aantal tegenvallers. Bijvoorbeeld het afscheid van een lokale partner in India. In India voeren lokale partners het leiderschapsprogramma voor ons uit – en dat gaat niet altijd goed. We moesten de samenwerking met een partnerorganisatie in Tamil Nadu beëindigen, toen medewerkers van The Hunger Project India ontdekten dat zij in rapporten data en foto’s hadden vervalst. Deze partner werkte met 250 gekozen vrouwelijke leiders. Hun budget is per direct overgeheveld naar andere partners, zodat het werk door kon gaan. Daarmee is onder andere een grote conferentie georganiseerd voor vrouwelijke raadsleden.

Monitoring en Evaluatie

 

Hoe weten wij of ons werk een verschil maakt? Of onze programma’s écht een einde maken aan honger en armoede? In al onze programmalanden besteden we veel aandacht aan monitoring en evaluatie. We volgen dorpen gedurende meerdere jaren en we leren wat wel en wat niet werkt. Zo brengen we de impact van ons werk steeds beter in kaart – en passen we waar nodig onze programma’s aan.

 

 

keurmerk 3

Grootste kans op impact

Een investering in het werk van The Hunger Project heeft de grootste kans op impact, volgens onafhankelijke onderzoeken van de Nationale Goede Doelen Test en de Goede Doelen Monitor.

Lees meer

Lees meer

 

Lees de jaarverslagen van The Hunger Project, 2010 - 2015
Lees de jaarverslagen van The Hunger Project, 2010 - 2015
Jaarmagazine over 2015 van The Hunger Project Nederland
Jaarmagazine over 2015 van The Hunger Project Nederland