Impact 2016

The Hunger Project bereikt meer dan 17 miljoen mensen in bijna 16.000 dorpen op het platteland in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  Duizenden lokale vrijwilligers mobiliseren en trainen hun dorpsgenoten, zodat ze zélf een einde kunnen maken aan honger en armoede. In 2016 werden bijna 50.000 vrijwilligers getraind. In Afrika werkt The Hunger Project in 118 epicentra. En werden in totaal meer dan 65.000 bijeenkomsten en trainingen georganiseerd.

Resultaten 2016

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Meer dan 134.000 mensen volgden een Vision, Commitment and Action-workshop.

gezondheid-150x150

Meer dan 91.000 deelnemers aan workshops over hiv/aids en gendergelijkheid.

Ruim 51.000 deelnemers aan workshops over voedselzekerheid.

vrouwen-centraal-150x150

Ruim 107.000 mannen en vrouwen werden getraind in het Women Empowerment-programma.

Impact zelfredzame epicentra Afrika 2016

Deze epicentra hebben in 2016 hun eindevaluatie gehad en voldoen aan alle of bijna alle criteria voor zelfredzaamheid.

Nadat eind 2015 de eerste drie epicentra in Ghana hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid bereikten, werden in 2016 nog eens twaalf epicentra zelfredzaam. Het doel was vijftien zelfredzame epicentra in 2016, maar drie epicentra behaalden uiteindelijk niet hun eigen drempeltoets. Voor Matsekope in Ghana ontbrak de financiering voor de eindevaluatie; in 2017 lukt dit wel. Kiboga in Oeganda en Chokwe in Mozambique hebben wel hun eindevaluatie gehad, maar daar speelden weer andere zaken. Zo kreeg Kiboga de landrechten nog niet voor elkaar. En Chokwe haalde nog geen 80% op de lijst met indicatoren voor zelfredzaamheid – voor 2017 staan gerichte acties gepland om daar wel 80% te behalen.

 

Impact Azië 2016

India

Vrouwen in India worden vaak als minderwaardig gezien en systematisch gediscrimineerd. Toch veranderd er iets: steeds meer plattelandsvrouwen in India gaan de lokale politiek in. Een stille en hobbelige revolutie. Want hoewel gemeenteraden in India formeel veel te zeggen hebben, en over een behoorlijk budget beschikken, komt dat geld niet vanzelfsprekend op de juiste plek terecht. En worden vrouwen niet vanzelfsprekend serieus genomen. The Hunger Project traint en begeleidt deze vrouwen intensief. Zodat zij krachtige lokale leiders worden die hun rol effectief kunnen vervullen – en zo veel kunnen bereiken:

vrouwen-centraal-150x150

Ruim 5.700 nieuw gekozen vrouwelijk leiders volgden de Women’s Leadership Workshops.

Ruim 17.000 vrouwelijke raadsleden werkten samen in federaties in India.

De getrainde vrouwen in India scoren dubbel zo hoog op zelfvertrouwen en leiderschap.

De politieke daadkracht van getrainde vrouwen in India is ruim 2 maal groter.

Getrainde vrouwen in India zorgen voor 2,5 keer meer investeringen in armoedebestrijding door de lokale overheid.

Bangladesh

In Bangladesh werken we met meer dan 145.000 getrainde, lokale vrijwilligers, die samen een einde maken aan honger, extreme armoede, genderdiscriminatie en corruptie binnen hun eigen gemeenschap. En die zich inzetten voor goed lokaal bestuur en jongerenrechten. Daarnaast voeren we succesvolle campagnes om beleid te beïnvloeden voor meer vrouwenrechten en transparantie.

45.000 vrijwilligers gaven voorlichting over hygiëne en het gebruik van toiletten

Het taboe van geweld tegen vrouwen werd bespreekbaar gemaakt, getrainde vrijwilligers gingen hierover in gesprek met 57.000 mensen in zogenoemde courtyard meetings

Vrijwilligers voerden met bijna 44.000 mensen gesprekken over de negatieve effecten van het betalen van bruidsschatten

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Vrijwilligers gingen met meer dan 16.000 ouders in gesprek over het belang van onderwijs voor meisjes

Monitoring en Evaluatie

 

Hoe weten wij of ons werk een verschil maakt? Of onze programma’s écht een einde maken aan honger en armoede? In al onze programmalanden besteden we veel aandacht aan monitoring en evaluatie. We volgen dorpen gedurende meerdere jaren en we leren wat wel en wat niet werkt. Zo brengen we de impact van ons werk steeds beter in kaart – en passen we waar nodig onze programma’s aan.

 

 

Lees meer

 

Lees de jaarverslagen van The Hunger Project, 2010 - 2016
Lees de jaarverslagen van The Hunger Project, 2010 - 2016
Jaarmagazine over 2016 van The Hunger Project Nederland
Jaarmagazine over 2016 van The Hunger Project Nederland