1000 dagen

De eerste 1000 dagen van een mensenleven zijn cruciaal. Deze periode, geteld vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot de tweede verjaardag, legt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Wanneer een kind tijdens deze kritieke eerste tijd voldoende vitaminen en mineralen krijgt, plukt het daar een leven lang de vruchten van. Want een tekort een goede voedingsstoffen kan leiden tot een fysieke en mentale achterstand die nooit meer ingehaald wordt.

Gelukkig kan ondervoeding relatief eenvoudig worden voorkomen, en dat begint vanaf dag één. Want chronische honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar meestal van slecht of eenzijdig eten. Zelfs wanneer mensen voldoende voedsel binnenkrijgen om hun gevoel van honger te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan voedingsstoffen. Aandacht voor goede voeding voor moeder én kind is dus erg belangrijk.

Omdat deze eerste 1.000 dagen zo belangrijk zijn ondersteunt en begeleidt The Hunger Project jonge ouders en hun kinderen in onze programmalanden tijdens deze cruciale periode. Deze ondersteuning stopt niet bijhet geven van voorlichting over gezonde voeding. Zo bieden vrijwilligers in onze epicentra in Ghana, Mozambique, Oeganda, Benin, Ethiopië, Malawi, Burkina Faso en Senegal, directe ondersteuning aan ouders en hun kroost. Door gezondheidsklinieken met kraamfaciliteiten en vrijwilligers gespecialiseerd in moeder- en kindzorg kan The Hunger Project:

  • Controles voor zwangere vrouwen in gezondheidsklinieken faciliteren;
  • Vrouwen onder toezicht laten bevallen in een geboortekliniek of thuis;
  • Het gewicht van jonge kinderen controleren, en ingrijpen wanneer nodig;
  • Dorpsmoeders opleiden, die vervolgens kookdemonstraties voor andere moeders organiseren;
  • Zwangere vrouwen voorlichten over het belang van gezonde voeding voor henzelf én voor kun aanstaande kroost.

Daarnaast traint The Hunger Project vrouwelijk leiders in Indiase dorpsraden, die er onder andere op toezien dat de Angawadi’s  (consultatiebureaus op dorpsniveau) goed functioneren en promoten we de wonderboom Moringa in BeninEthiopiëMalawi en Oeganda, waarbij we voorlichting geven over hoe deze voedingsrijke blaadjes verwerkt kunnen worden in thee voor moeders of pap voor de kleintjes.

Impactcijfers 2017

De verschillende activiteiten van The Hunger Project in het kader van de eerste 1.000 dagen hebben een flinke impact. Van het trainen van vrijwilligers en het voorlichten van jonge ouders over gezonde voeding, tot het faciliteren van zwangerschapscontroles en bevallingen onder toezicht: al deze activiteiten dragen bij aan de onderstaande mooie cijfers.

  • Ruim 230.000 vrouwen bezochten een van onze epicentrumklinieken in Senegal, Benin, Burkina Faso, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Malawi en Mozambique tijdens hun zwangerschap;
  • Er werden 22.800 kinderen geboren in deze epicentrumklinieken;
  • 200 verloskundigen en verpleegkundigen werden getraind;
  • En er zijn in 2017 ruim 883.000 vaccinaties uitgedeeld in deze epicentrumklinieken.

Uitgelicht: 1000 dagen programma Senegal

The Hunger Project Senegal heeft in bepaalde epicentra een speciaal 1000-dagen programma. Neem het epicentrum Ndereppe: lokale vrijwilligers geven daar voorlichting over het belang van gezonde voeding voor moeder en kind tijdens deze eerste 1000 kwetsbare dagen. Binnen dit programma wordt nauw samengewerkt met de lokale overheid.

“De overheid in Senegal heeft een programma voor kinderen tot vijf jaar, onder andere voor vaccinaties. Wij richten ons vooral op de eerste twee jaar, omdat die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van een kind. We werken nauw samen met een gezondheidspost dichtbij. Als een vrijwilliger ondervoeding bij een kind constateert, wordt het kind doorverwezen naar de gezondheidspost. De gezondheidspost houdt voor de hele regio het aantal ondervoede kinderen bij. Als The Hunger Project zich terug trekt uit het epicentrum, zal de gezondheidspost van de overheid bovendien dit hele programma overnemen.”

Marie Cecile DiamCoördinator van het gezondheids- en voedingsprogramma van The Hunger Project.