Ghanese community viert feest in een epicentrum

Eind 2015 werden in Ghana de eerste drie epicentra zelfredzaam. Epicentrum Nsuta-Aweregya, Atuobikrom en Akotekrom haalden hun zelf bedachte drempeltoets en staan op eigen benen. En dus vieren we met hen deze zomer de eerste grote feesten van zelfredzaamheid.

In Akotekrom epicentrum wonen 5.240 vrouwen, mannen en kinderen in 16 dorpen. Het epicentrum ligt in het Birim South district in de Eastern Region of Ghana. The Hunger Project begon in 2006 in Akotekrom, en eind 2015 ging Akotekrom de fase van zelfredzaamheid in.

Nsuta-Aweregya bestaat uit 20 dorpen met een totale bevolking van 29.354 vrouwen, mannen en kinderen in het Kwahu West District in de Eastern Region van Ghana. The Hunger Project startte in 2000 in Nsuta-Aweregya, en eind 2015 heeft het epicentrum haar criteria voor zelfredzaamheid behaald.

Atuobikrom epicentrum beslaat 11 dorpen waar in totaal 7.138 vrouwen, mannen en kinderen wonen. Het epicentrum ligt in het Kwahu South district in de Eastern Region. Net als Nsuta-Aweregya startte het werk van The Hunger Project hier in 2000, en bereikte het epicentrum eind 2015 haar eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid
De drie epicentra scoorden minstens 80% op een lijst van 52 indicatoren van zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen – van voedselzekerheid tot empowerment van vrouwen, en van sanitatie tot ondernemerschap. De dorpen hebben zelf vastgesteld welke indicatoren voor hen essentieel zijn, en daarmee hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid vorm gegeven.

Akotekrom had een score van 80%, Atuobikrom 81% en Nsuta-Aweregya scoorde 80%. Behalve een minimale score van 80%, zijn officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het epicentrumgebouw essentieel voor zelfredzaamheid. Bij alle drie de Ghanese epicentra is dat geregeld. In 2018 en 2019 staan evaluaties gepland, zodat we kunnen zien hoe het dan met de drie epicentra gaat.

In de praktijk
De epicentra worden alle drie democratisch geleid door een gekozen epicentrumcomité. Ze hebben een goed functionerende kleuterschool, gezondheidskliniek en bibliotheek in het gebied. Ze werken nauw samen in lokale partnerschappen, bijvoorbeeld met de lokale gezondheidspost of ngo’s. Terugkerende Vision, Commitment and Action (VCA)-workshops mobiliseren de gemeenschap en wakkeren een gemeenschapsgevoel aan. En met inkomsten genererende activiteiten – zoals het verhuren van een zaal of verkoop van gezamenlijke verbouwde landbouwproducten – wordt geld verdiend. Daarmee worden de lopende kosten van het epicentrum en het onderhoud aan het epicentrumgebouw betaald.

Akotekrom

 • De salarissen van het personeel van de gezondheidskliniek wordt betaald door de overheid. In de kliniek kan de gemeenschap terecht voor vaccinaties, zwangerschapscontroles, veilig bevallen, hiv/aids tests, geboortebeperking en zorg voor kinderen.
 • Vooral in de laatste helft van 2015 was veel aandacht voor leiderschapstrainingen voor de animators en leden van comités
 • Sterke initiatieven rond voedselzekerheid: door trainingen in moderne landbouwtechnieken neemt de opbrengst toe en wordt hier meer geld mee verdiend
 • 70% van de boeren gebruikt nieuwe technieken om met klimaatverandering om te gaan
 • 99% van de huishoudens heeft toegang tot veilig drinkwater
 • Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van verbeterde sanitaire voorzieningen steeg met 581%
 • 92% van de kinderen (4-18 jaar) gaat naar school

Atuobikrom

 • Activiteiten van lokale getrainde vrijwilligers (animators) en partners worden gesteund door het epicentrumcomité
 • Alleen al in de laatste helft van 2015 organiseerde de gemeenschap tientallen bijeenkomsten over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de empowerment van vrouwen. Het ging bijvoorbeeld over rechten van vrouwen – van politieke rechten tot seksuele en reproductieve rechten. Maar ook ging het over rechten van kinderen, leiderschapskwaliteiten, preventie van hiv/aids en huiselijk geweld.
 • 57% van de leiderschapsposities (in verschillende comités) wordt vervuld door vrouwen
 • De microfinancieringsbank functioneert goed, met mogelijkheden tot mobiel bankieren en een 75% toename van het spaartegoed in het 3e kwartaal van 2015
 • Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft daalde met 61%
 • 98% van de huishoudens heeft toegang tot schoon en veilig drinkwater
 • 240% meer huishoudens maken gebruik van verbeterde sanitaire faciliteiten
 • 97% van de bevallingen wordt begeleid door een professional
 • Het aantal kinderen dat naar de middelbare school gaat nam toe met 98%

Nsuta-Awregya

 • Met de opbrengst van de gezamenlijke akker wordt geld verdiend voor het epicentrum
 • Alleen al in de laatste helft van 2015 organiseerde de gemeenschap tientallen bijeenkomsten over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daardoor worden weduwen en hun kinderen na het overlijden van hun man minder vaak verjaagd van hun huis, en wordt de verdeling van huishoudelijke klusjes tussen jongens en meisjes gelijker.
 • Door meer aandacht voor family planning neemt het aantal tiener zwangerschappen af
 • 57% van de leiderschapsposities (in verschillende comités) wordt vervuld door vrouwen
 • Het aantal vrouwen dat een zwangerschapscontrole kreeg met 107%
 • 90% van de microkredieten gaat naar bedrijfjes van vrouwen
 • 96% van de huishoudens heeft toegang tot schoon en veilig drinkwater – dat is een toename van 113%
 • Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van verbeterde sanitaire faciliteiten steeg met 132%
 • Het aantal kinderen dat naar de middelbare school gaat steeg met 128%


Andere epicentra – 2016 en verder

De komende jaren zullen nog meer epicentra de fase van zelfredzaamheid behalen. Naar verwachting volgen in 2016 de volgende veertien epicentra:

 • Benin: Avlamé, Beterou en Kissamey
 • Burkina Faso: Boulkon
 • Ethiopië: Enemore
 • Ghana: Dome-Achiansa, Matsekope en Nkawanda
 • Malawi: Champiti en Ligowe
 • Mozambique: Chokwe
 • Oeganda: Kiboga en Kiruhura
 • Senegal: Ndereppe

Een aantal heeft de score van 80% al behaald, maar werkt nog aan de landrechten of de officiële erkenning. Zo heeft Avlamé in Benin al een score van 81%, maar wordt nog gewerkt aan de landrechten en de officiële erkenning. En Kiboga in Oeganda scoort zelfs 94% en is officieel erkend, daar ontbreken alleen de landrechten nog.

In Benin, Malawi en Oeganda merken we dat het verkrijgen van formele landrechten vaak moeilijker blijkt dan verwacht. Dat vertraagt de weg naar zelfredzaamheid. De oorzaken zijn verschillend: ontbreken van een kadaster met landregistratie, ingewikkelde wetgeving en procedures en soms domweg onwelwillende ambtenaren.

Ook na 2016 zullen meer epicentra “afstuderen”. In 2017 verwachten we er 11, in 2018 volgen er 20 en in 2019 verwachten we 23 zelfredzame epicentra. Met 42 epicentra wordt 2020 een groots feestjaar. En in 2021 volgen de 3 laatste epicentra in Ghana.