Campagne tegen geweld tegen vrouwen

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. En 1 op de 2 getrouwde vrouwen kan niet zelf beslissen over haar seksualiteit en anticonceptie.

Dit staat centraal tijdens de “16 days of activism against gender-based violence”: vanaf 25 november – Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen – tot 10 december – Internationale Mensenrechtendag. Want geweld tegen vrouwen is een veelvoorkomende en hardnekkige mensenrechtenschending, omringd door schaamte, sigma, stilte en straffeloosheid.   

“Sexual violence against women and girls is rooted in centuries of male domination. Let us not forget that the gender inequalities that fuel rape culture are essentially a question of power imbalances.”

UN Secretary-General António Guterres

De feiten

  • Wereldwijd krijgt 1 op de 3 meisjes en vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld
  • Slechts 52% van de getrouwde vrouwen kan zelf bepalen over hun seksualiteit en anticonceptie
  • Bijna 750 miljoen vrouwen en meisjes trouwden voor hun 18e verjaardag
  • 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn besneden
  • 1 op de 2 vrouwen die in 2017 werden gedood, werden door hun partner of familie vermoord – ter vergelijking: bij mannen is dit 1 op de 20  

Vechten tegen geweld tegen vrouwen

The Hunger Project zet zich actief in tegen gender-geweld. In al onze programma´s staat gelijkheid tussen vrouwen en mannen centraal: van vrouwelijk leiderschapstrainingen in India tot Vision, Commitment & Action workshops in Benin. The Hunger Project werkt met honderden vrijwilligers in 13 verschillende landen onder andere aan women empowerment programma’s.

We strijden tegen kindhuwelijken, omdat meisjes zelf moeten bepalen of, wanneer en met wie zij trouwen. We maken seksualiteit bespreekbaar, zodat vrouwen zeggenschap krijgen over hun lichaam en zelf kunnen bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen ze willen. We empoweren vrouwen zodat zij sterke leiders worden, in hun huishoudens en in hun dorpen.  We stimuleren vrouwen op het platteland om zich verkiesbaar te stellen en actief bij te dragen aan het politieke proces. We stimuleren vrouwelijk ondernemerschap met training en microkredieten, zodat vrouwen meer verdienen en economisch zelfstandig worden. En we ondersteunen vrouwelijke dorpsraadsleden in India die huiselijk geweld op de agenda zetten.


Her Choice: een einde aan kindhuwelijken

Jaarlijks trouwen wereldwijd ongeveer 15 miljoen meisjes voor hun achttiende jaar, met alle gevolgen van dien.  Deze meisjes lopen allerlei risico’s – door hun jonge leeftijd hebben ze een groter risico om tijdens de bevalling te sterven, maar ook de kans op infectieziekten als hiv/aids is hoger. En vaak zijn ze slachtoffer van huiselijk geweld. Bovendien gaan kindhuwelijken en tienerzwangerschappen hand in hand met honger en ondervoeding. The Hunger Project is trotse partner van de Her Choice alliantie die in 10 landen in actie komt tegen kindhuwelijken. Met goed resultaat: uit de midline eveluatie blijkt dat het aantal kindhuwelijken in bijna alle werkgebieden sterk is verminderd. 

Een van de beste manieren om kindhuwelijken tegen te gaan is onderwijs: hoe langer een meisje op school zit, hoe later ze trouwt. Daarom stimuleren we dat meiden zo lang mogelijk naar school gaan en dat drop-outs (veelal getrouwde meisjes of tienermoeders) weer terug naar school gaan.


Safe Schools for Girls programma in Bangladesh

Bijna 250 miljoen kinderen hebben elke dag te maken met geweld op weg naar school, of op school zelf, waardoor veilig naar school gaan lastig kan zijn. Daarom heeft The Hunger Project in Bangladesh Safe Schools for Girls opgezet. De 16-jarige Bonani uit Barakput Union maakt met de Youth Club haar school een veilige plek voor meisjes: “Veel meisjes lopen een flink eind om bij school te komen, en worden onderweg lastig gevallen door jongens en mannen – met opmerkingen, geluiden of schunnige gebaren. Meisjes blijven uit zelfbescherming thuis, of hun ouders besluiten ze te laten trouwen, om hun reputatie te beschermen.“ Met de Youth Club brengen ze precies in kaart op welke locaties meisjes last hebben van eve teasing. Vervolgens houden de jongens en meisjes van de Youth Club op die hotspots de wacht en spreken ze lastpakken aan op hun gedrag. “We vertellen ze wat het effect is van hun opmerkingen en dat ze daarmee moeten stoppen. En als het nodig is nemen we versterking mee, zoals onze broers of een leraar of lokale leider.”


Drop-outs gaan terug naar school

Wanneer meisjes trouwen of zwanger raken stoppen ze met school. The Hunger Project spant zich in om tienermoeders, zoals Bizuhaye Terefe uit Ethiopie, weer terug naar school te krijgen. “Ik ben op mijn dertiende verkracht en ben toen zwanger geworden. Ik ben daar nog steeds verdrietig over. Omdat ik zwanger was, moest ik stoppen met school – dat gaat hier zo. Ik vind het erg fijn dat ik sinds twee jaar weer naar school ga. Mijn droom is om later piloot te worden.”


Vrouwelijk leiders regelen wc’s in India 

In India zijn toiletten niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Sterker nog, in India zijn meer mobiele telefoons dan toiletten. Terwijl het ontbreken van een wc veel impact kan hebben op het leven van een Indiase vrouw. Als een vrouw haar behoefte in de buitenlucht doet, is de kans dat zij verkracht wordt veel groter dan wanneer zij dat in een bemuurde wc doet. 

The Hunger Project traint dorpsraadsleden in India, zodat zij voorzieningen voor hun dorp kunnen regelen. Vaak is een van hun eerste acties het regelen van toiletten, zodat meisjes en vrouwen veilig en met waardigheid hun behoefte kunnen doen – en niet meer in de bosjes waar ze kwetsbaar zijn. Zo heeft Jayanti uit de staat Odisha in haar eerste jaar als dorpsraadslid al veel bereikt: “Ik heb nu al 6 pensioenen geregeld, voor 5 families voedselhulp, een betonnen afvoergoot van 40 foot lang en 11 toiletten.”