Het klimaat is van ons allemaal

Klimaatverandering is overal ter wereld een bedreiging. Hittegolven of stormen, droogten of overstromingen, minder biodiversiteit en voedseltekorten, uiteindelijk raakt het ons allemaal. Of je nu in Nederland, Malawi of India woont. Eerder bleek al dat klimaatverandering ook een van de oorzaken is voor de toename van honger in de wereld.

Samen met 51 andere organisaties uit alle hoeken van de samenleving verenigt The Hunger Project zich in deze verklaring voor het klimaat. Want klimaatverandering is niet alleen het probleem van natuur- en milieuorganisaties. Het klimaat is van iedereen. Een verantwoordelijkheid van iedereen.

Gelukkig is het nog niet te laat

Klimaatverandering kan gestopt worden, de oplossingen bestaan al en we weten precies wat er moet gebeuren. Het vereist enorme inspanning en moeilijke keuzes, maar er liggen ook geweldige kansen voor een groenere en eerlijkere wereld. De wereld die onze kinderen en kleinkinderen verdienen. Burgers, lokale overheden en bedrijven nemen het initiatief richting minder uitstoot en een duurzamere levensstijl, maar niet iedereen kan of wil mee.

Overheid moet het voortouw nemen

De overheid zal dan ook het voortouw moeten nemen door echt harde keuzes te maken waarbij mens en natuur centraal staan en de vervuiler betaalt. Dat is tot nu toe nooit gebeurd. Want ook al neemt de Nederlandse regering recentelijk maatregelen op het gebied van klimaat, het is bij lange na niet genoeg. Daarmee gaan we onze mooie wereld niet redden.

Publieke actie is dus keihard nodig

Schoolstakingen, protesten, marsen – alles wat de overheid ertoe kan bewegen serieuze maatregelen te nemen tegen verdere klimaatverandering, verdient onze steun. Daarom steunen wij de Klimaatstaking in Den Haag op 27 september en vragen we iedereen om deel te nemen.

Samen in actie

We roepen de overheid op om goed te luisteren naar de scholieren, bezorgde opa’s en oma’s, studenten, stakers, dierenbeschermers, wetenschappers en al die andere mensen die zich verenigen voor het klimaat. Het klimaat is van ons allemaal en samen krijgen we Nederland in actie!

Deze klimaatverklaring wordt ondersteund door deze 52 organisaties:

Fotografie: Maria Thundu