Van Benin tot Bangladesh: lokale leiders in actie tegen de verspreiding van corona

Onze voornaamste vraag op dit moment: wat kunnen wij doen om het coronavirus in te dammen? De situatie verandert snel en wij schakelen razendsnel mee. Zodat zoveel mogelijk mensen – ook in afgelegen dorpen op het platteland – weten wat zij kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp te beschermen.

 De spil daarin zijn de getrainde vrijwilligers in de dorpen. Zij komen in actie en verspreiden toegankelijke en juiste informatie onder hun dorpsgenoten. Daarin worden ze, op afstand, gecoacht door Hunger Project-medewerkers die ze van juiste informatie voorzien. Maar we zetten ook nationale en lokale media in om mensen te bereiken. En we zorgen er voor dat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen. In elk van onze 13 programmalanden schieten initiatieven als paddenstoelen uit de grond. We lichten een paar van die acties voor je uit.Benin: 1.200 Tippy Taps

Dit is de Tippy Tap: een klein handenwas-station met water en zeep, dat je met je voet kunt bedienen. The Hunger Project Benin installeert er 1200, in dorpen en bij scholen. Zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen. Ook deelt The Hunger Project Benin informatie over het belang van handen wassen en andere hygiëne maatregels.

Bangladesh: grote vrijwilligersbeweging en bekendheid directeur

The Hunger Project Bangladesh is de grootste vrijwilligersbeweging van het land. In bijna 4.000 dorpen op het platteland bereiken we met duizenden vrijwilligers ruim 5 miljoen mensen. In al die dorpen heeft The Hunger Project lokale changemakers getraind en vrijwilligersnetwerken opgezet. En al die vrijwilligers worden nu ingezet.

Zo delen Village Development Teams – met getrainde vrouwen, mannen, jongeren en invloedrijke ouderen – posters over corona uit in het dorp. Ze gaan de strijd aan met fake news en woeste geruchten over het virus. En ze vullen kleine flesjes zeep voor hun dorpsgenoten en zorgen dat er meer plekken zijn waar mensen hun handen kunnen wassen.

The Hunger Project Bangladesh benadert ook oud-animators waarmee we geen contact meer hadden, bijvoorbeeld nadat ze naar een ander gebied waren verhuisd. Samen kijken we hoe ook zij zich kunnen inzetten, op de plek waar ze nu wonen en werken.

Bangladesh: lokale vrijwilligers vullen flesjes met zeep voor hun dorpsgenoten
Bangladesh: vrouw leest informatiepamflet over corona

Ook maakt The Hunger Project Bangladesh slim gebruik van de nationale bekendheid van directeur Badiul Majumdar. Via Facebookvideo’s gaf Badiul samen met een expert voorlichting over het virus, en op een populaire Facebookpagina riep hij de 70.000 volgers op om alert te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.

En Badiul oefent samen met andere invloedrijke Bangladeshi’s druk uit op de regering. In een opiniestuk in de best gelezen krant schrijft hij over de mogelijke impact van het virus voor Bangladesh en roept hij de overheid op om snel flinke maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te vertragen en de economie zo goed mogelijk te beschermen.

“Bangladesh is under greater risk. The reasons include our high population density, the return of our expatriate workers from countries where coronavirus has already spread, our relatively poor health infrastructure, limited supply of diagnostic kits and protective gear for health professionals, and widespread lack of awareness about the virus and how it is spread.

“Clearly, our economy is in serious danger. (…) Now, we are afraid that this health-related disaster could throw us into an abyss, if not addressed immediately.”

Mexico: video’s in de lokale taal

The Hunger Project Mexico werkt met de inheemse bevolking op het platteland. Zij spreken veelal geen Spaans en kunnen vaak niet lezen en schrijven. Daarom vertaalt The Hunger Project Mexico de officiële informatie van de Mexicaanse overheid – geschreven en in het Spaans – naar de lokale taal, en maakt er korte Facebookvideo’s van. Zodat ook deze mannen en vrouwen weten wat ze kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp zo goed mogelijk tegen het coronavirus te beschermen.

Senegal: radio en bewustwordingskaravaan

In elk epicentrum van The Hunger Project zijn vrijwilligers getraind in gezondheidszorg en hygiëne – zo ook in Senegal. En in elk epicentrumgebouw zit een kliniek, waar mensen uit de omringende dorpen terecht kunnen voor gratis gezondheidszorg. Daardoor kunnen de vrijwilligers in de epicentra snel schakelen, met telefonische coaching vanuit Dakar door het team van The Hunger Project Senegal.

De vrijwilligers verspreiden overheidscampagnemateriaal en juiste informatie over het virus. Bijvoorbeeld door zendtijd op de lokale radio te kopen, of door gebruik te maken van omroepsystemen die in de dorpen hangen. Maar ook organiseren ze “bewustwordingskaravanen”: een auto rijdt door het dorp met op het dak een omroepsysteem waar informatie over social distancing uit schalt. En in epicentrum Yenne besloot het epicentrumcomité om zelf desinfecterende zeep te kopen en te verspreiden onder de bevolking.

India: dorpsraadsleden delen juiste informatie

The Hunger Project India zet de dorpsraden in om te zorgen dat ook de mensen op het platteland zonder tv of telefoon de juiste informatie over corona en hygiënemaatregelen krijgen. De spil daarbij zijn de vrouwelijke dorpsraadsleden die The Hunger Project traint. The Hunger Project India en partners bellen de komende dagen met alle 8.000 vrouwen om te checken hoe het met hen gaat, en om feitelijke informatie over het coronavirus te delen. Die delen de dorpsraadsleden op hun beurt weer met hun families en dorpen. Bijvoorbeeld via posters, rondrijdende tuk-tuks met luidsprekers of luistergroepen in families.


Investeer mee

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen, is alle support meer dan welkom. Doe je mee?


Somi Devi is 1 van de getrainde vrouwelijke dorpsraadsleden - The Hunger Project India