Mooi nieuws uit Burkina Faso

Het is feest in Burkina Faso deze zomer! Met uitbundig enthousiasme vierden Vowodgo, Zincko en Bissiga hun zelfredzaamheid op de binnenplaats van de drie epicentra. Bissiga beet het spits af en vierde het feest op 26 juni, Vowodgo en Zincko volgden op 9 en 12 juli met een groot feest om het behalen van zelfredzaamheid te vieren. Het waren dagen vol mooie terugblikken, speeches – onder andere van landendirecteur Evariste Yoagho – en vooral veel dans.

Terug naar geboortedorp

Niet alleen alle dorpelingen en leden van het epicentrumcomité waren aanwezig, ook belangrijke afgezanten van de overheid, partners en dorpshoofden waren van de partij. Zelfs dorpelingen die nu in de stad wonen reisden terug naar hun geboortedorp om de festiviteiten bij te wonen. Ook was er tijd voor een ietwat meer officiële bezigheid: het tekenen van overeenkomsten tussen de lokale overheid en de epicentra.

Genoeg reden voor feest

Reden om te dansen en feest te vieren was er genoeg: de epicentra floreren. Uit de eindmetingen blijkt dat op dit moment 100% van de bevallingen onder professioneel medisch toezicht gebeurt in Vowodgo: een groei van ruim 94% ten opzichte van de eerste metingen. Ook heeft 91.2% van de inwoners van Vowodgo toegang tot schoon drinkwater – dat is bijna 90% meer dan het landelijk gemiddelde.

In Bissiga is het percentage van vrouwen die een klein bedrijfje heeft met 754% gestegen vergeleken met de tussentijdse meting – van 5.2% tot ruim 44% van de vrouwen. Ook is het percentage van inwoners die actief betrokken zijn bij het epicentrum flink gestegen. Tijdens de tussentijdse meting gaf 30% van de inwoners aan betrokken te zijn bij het epicentrum, nu is dat ruim 81%.

Ook het epicentrum Zincko heeft flinke stappen gemaakt. Zo is daar de Women’s Empowerment Index (WEI) gestegen van 51.63 tijdens de tussentijdse meting tot ruim 73.43 nu. Ook bevallen alle vrouwen in Zincko nu onder toezicht van een deskundige.

(Tekst gaat door onder foto)

Op weg naar zelfredzaamheid: eindmeting in Bougue

Ook in het epicentrum Bougue in Burkina Faso mag er wat gevierd worden. De eindmeting die laatst is afgenomen, gaf mooie resultaten. Zeker op het gebied van vrouwen empowerment: de Women’s Empowerment Index (WEI) groeide met wel 17%. Verschil was vooral te zien op het gebied van agency, een gevoel van zeggenschap en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat vrouwen in dit epicentrum beslissingen kunnen maken en controle kunnen uitoefenen over de (financiële) middelen van hun gezin, en dat ze dit kunnen doen zonder bang te zijn voor de gevolgen.

Ook zeiden 81% van de respondenten, zowel mannen als vrouwen, dat beide partners – de man én de vrouw – verantwoordelijkheid dragen voor het gezin. Dit is 125% meer dan twee jaar terug, tijdens de tussentijdse evaluatie. Toen dacht maar 36% van ondervraagden dat beide partners verantwoordelijk zijn. Deze verandering in mindset is goed te merken in Bougue. Ouders zien hun dochters én zonen als gelijken die dezelfde klusjes kunnen doen; water halen is niet alleen voor meisjes, dieren voeren niet alleen voor jongens.