Voortdurende regen en overstromingen in combinatie met orkaan Idai hebben 1,5 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika getroffen. Van de gebieden waar The Hunger Project werkt in Malawi en Mozambique, is het Chikwawa-district in Malawi het zwaarst getroffen. The Hunger Project Malawi is aanwezig in vijf (Chikwawa, Blantyre, Zomba, Ntcheu, Dedza) van de 17 districten die onlangs door de president zijn uitgeroepen tot ‘Flood Disaster Areas’ als gevolg van aanhoudende regen.

De getroffen epicentra zijn Nchalo (10 dorpen), Majete 3 (12 dorpen), Majete 4 (11 dorpen) en Majete 5 (1 dorp), die allemaal onderdeel zijn van het Chikwawa district – in totaal 34 dorpen. Mensen uit het dorp Mwalija in het epicentrum Majete 5 werden allemaal veilig geëvacueerd door het Wereldvoedselprogramma en UNICEF. Helaas hebben we vernomen dat twee mensen in het dorp Sekeni in Nchalo Epicenter zijn overleden. Voor zover wij weten, zijn de rest van onze partners en personeel van de gemeenschap allemaal als veilig gemeld, evenals de infrastructuur binnen onze epicentrumgemeenschappen. De omvang van de schade aan gewassen in deze gebieden blijft aanzienlijk en zal de opbrengsten voor het groeiseizoen 2019 negatief beïnvloeden.

Onaangetast

Malawi ontvangt noodhulp vanuit verschillende organisaties waaronder Rode Kruis, WFP, World Vision, CAVWOC, CADECOM, Stefanos en het Department of Disasters Management (DODMA) in het district Chikwawa. Onze medewerkers en gebieden waar we werken in Mozambique zijn gelukkig tot nu toe onaangetast.

Sterke gemeenschappen

The Hunger Project is geen noodhulporganisatie en beschikt niet over de capaciteit of expertise om noodhulp te verstrekken. The Hunger Project richt zich op het bouwen van sterke gemeenschappen, zodat mensen veerkracht hebben om om te gaan met bijvoorbeeld voedselonzekerheid als gevolg van droogtes of overstromingen. Echter, wanneer noodsituaties de gemeenschappen waarin we werken raken, is The Hunger Project dankbaar voor de inzet van partnerorganisaties die hierin wél gespecialiseerd zijn.

Onze teams nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om onveilige reizen en activiteiten op dit moment te voorkomen en blijven de situatie nauwlettend volgen.

Ben je nieuwsgierig over ons werk in de programmalanden? Lees hier over de projecten in Malawi en Mozambique.