Wat doet The Hunger Project eigenlijk aan de SDG’s?

In 2015 hebben de leiders van 193 landen een ambitieuze agenda afgesproken voor de wereld. Met als doel: ‘Om armoede en honger de wereld uit te helpen, en onze planeet veilig te stellen voor de toekomst.’ Om dit te bereiken werden zeventien doelen vastgesteld, die uiterlijk in 2030 moeten zijn behaald: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Naast de sterke ambitie is ook de onderlinge samenhang van deze zeventien doelen belangrijk. Gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring met de strijd tegen honger en armoede is The Hunger Project het daar volledig mee eens. Niet voor niets werken we altijd met een geïntegreerde aanpak. We kunnen nu eenmaal niet definitief en duurzaam een eind aan honger maken zonder ook te werken aan ongelijkheid. En aan gezondheid. En aan de toegang tot schoon drinkwater. Enzovoorts. Met ons werk dragen we dan ook bij aan elk van de zeventien SDG’s.

In de video hieronder ‘Do you know al 17 SDG’s’ van de Verenigde Naties wordt kort uitgelegd wat die Global Goals precies zijn.

Daaronder presenteren wij van elk doel één voorbeeld of resultaat van ons werk (scroll over de SDG iconen). Dat was nog best moeilijk kiezen, want we hebben er nog veel en veel meer. Een nog uitgebreidere uitleg van hoe de aanpak van The Hunger Project samenhangt met de SDG’s lees je hier.

Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft (minder dan $1,25 per dag), daalde in Sanar (Senegal) van 33,5% naar 2%.

In Kwaboadi (Ghana) heeft geen enkel huishouden meer ernstige honger.

In Malawi zijn in 2018 ruim 2.200 huizen door lokale vrijwilligers muggendicht gemaakt, om malaria tegen te gaan

SDG 3

In dertien landen in Afrika zijn in 2018 meer dan 6.000 mensen na het volgen van alfabetiseringslessen geslaagd voor hun examen

Sinds 2008 hebben al meer dan een miljoen mannen en vrouwen meegedaan aan het Women Empowerment Programma

In dertien landen in Afrika zijn in 2018 in totaal 1.355 latrines gebouwd of gerepareerd.

In India stimuleren we het gebruik van kleine zonnepanelen

Wereldwijd deden in 2018
87.000 mannen en vrouwen mee aan trainingen
over inkomsten genererende activiteiten en ondernemersvaardigheden

SDG 8

In 2018 overtuigden talloze opgeleide dorpscomités hun lokale overheid om nieuwe wegen, waterpompen en elektriciteit aan te leggen

SDG 9

The Hunger Project werkt in 7 van de meest achtergestelde landen

SDG 10

Het jongerenprogramma in Benin biedt jongeren mogelijkheden om een toekomst op te bouwen in hun eigen dorp

SDG 11

In Burkina Faso voegden boerinnen en boeren in 2018 bijna 300.000 kilo voedsel toe aan hun eigen voedselbanken voor tijden van schaarste

SDG 12

In Ethiopië werden door vrijwilligers in 2018 ruim 700.000 inheemse bomen geplant, om de totaal uitgeputte bodem te herstellen

SDG 13

Vissersgemeenschappen in Senegal zijn getraind in duurzame visvangst, zodat ze ook op de langere termijn kunnen rekenen op inkomsten en voedsel uit de zee

SDG 14

Net als in voorgaande jaren werkten we in Malawi intensief samen met African Parks om stroperij in het Majete Wild Life Park tegen te gaan

SDG 15

Bijna 4.000 mensen in Bangladesh deden mee aan peacebuilding trainingen

SDG 16

The Hunger Project is lid van Movement for Community Led Development. Een partnership van organisaties die met elkaar kennis en ervaring uitwisselen

SDG 17

Lees meer over ons werk in de programmalanden, onze strategieën en impact.