Wat doet The Hunger Project eigenlijk aan de SDG’s?

In 2015 hebben de leiders van 193 landen een ambitieuze agenda afgesproken voor de wereld. Met als doel: ‘Om armoede en honger de wereld uit te helpen, en onze planeet veilig te stellen voor de toekomst.’ Om dit te bereiken werden zeventien doelen vastgesteld, die uiterlijk in 2030 moeten zijn behaald: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Naast de sterke ambitie is ook de onderlinge samenhang van deze zeventien doelen belangrijk. Gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring met de strijd tegen honger en armoede is The Hunger Project het daar volledig mee eens. Niet voor niets werken we altijd met een geïntegreerde aanpak. We kunnen nu eenmaal niet definitief en duurzaam een eind aan honger maken zonder ook te werken aan ongelijkheid. En aan gezondheid. En aan de toegang tot schoon drinkwater. Enzovoorts. Met ons werk dragen we dan ook bij aan elk van de zeventien SDG’s.

In de video hieronder ‘Do you know al 17 SDG’s’ van de Verenigde Naties wordt kort uitgelegd wat die Global Goals precies zijn.

Daaronder presenteren wij van elk doel één voorbeeld of resultaat van ons werk (scroll over de SDG iconen). Dat was nog best moeilijk kiezen, want we hebben er nog veel en veel meer. Een nog uitgebreidere uitleg van hoe de aanpak van The Hunger Project samenhangt met de SDG’s lees je hier.

Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft (minder dan $1,25 per dag), daalde in Sanar (Senegal) van 33,5% naar 2%.

In Kwaboadi (Ghana) heeft geen enkel huishouden meer ernstige honger.

In Malawi zijn ruim 2.200 huizen door lokale vrijwilligers muggendicht gemaakt, om malaria tegen te gaan.

SDG 3

In 9 Afrikaanse programmalanden rondden in 2019 2.824 vrouwen en mannen met succes hun alfabetiseringslessen af.

Sinds 2008 hebben al meer dan een miljoen mannen en vrouwen meegedaan aan het Women Empowerment Programma.

In 9 landen in Afrika zijn in 2018 in totaal 1.355 latrines gebouwd of gerepareerd.

In India stimuleren we het gebruik van kleine zonnepanelen.

Bijna 130.000 mensen leerden in 2019 ondernemersvaardigheden en deden mee aan activiteiten om meer inkomsten te verdienen.

SDG 8

In 2019 overtuigden talloze opgeleide dorpscomités hun lokale overheid om nieuwe wegen, waterpompen en elektriciteit aan te leggen.

SDG 9

The Hunger Project werkt in 7 van de meest achtergestelde landen.

SDG 10

Het jongerenprogramma in Benin biedt jongeren mogelijkheden om een toekomst op te bouwen in hun eigen dorp.

SDG 11

In 2019 werd 330.358 kilo voedsel opgeslagen in gezamenlijke voedselbanken, die kunnen worden aangeboord in tijden van slechte oogst of voedselschaarste.

SDG 12

In Ethiopië zijn ruim 1 miljoen bomen geplant door vrijwilligers, om de totaal uitgeputte bodem te herstellen.

SDG 13

Vissersgemeenschappen in Senegal zijn getraind in duurzame visvangst, zodat ze ook op de langere termijn kunnen rekenen op inkomsten en voedsel uit de zee.

SDG 14

In Malawi werken we al jarenland intensief samen met African Parks om stroperij in het Majete Wild Life Park tegen te gaan.

SDG 15

Bijna 4.000 mensen in Bangladesh deden mee aan peacebuilding trainingen.

SDG 16

The Hunger Project is lid van Movement for Community Led Development: een partnership van 65 organisaties die met elkaar kennis en ervaring uitwisselen.

SDG 17

Lees meer over ons werk in de programmalanden, onze strategieën en impact.