World Hunger Day

Op 28 mei is het World Hunger Day. Op deze dag vieren we de duurzame oplossingen voor honger en armoede en willen we laten zien dat het einde van honger haalbaar is. Honger is het grootste oplosbare probleem ter wereld. World Hunger Day is in 2011 uitgeroepen door The Hunger Project en richt zich op het creëren van bewustzijn over de 815 miljoen mensen waarvoor chronische honger nog een dagelijkse realiteit is. 

Dit jaar is het thema: Hunger – it’s about people. Met dit thema benadrukken we dat we geen miljoenen monden om te voeden zien, maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. Mensen met honger zijn niet het probleem, zij zijn de oplossing.

Want honger gaat niet alleen over voedsel

Het gaat juist over mensen. Chronische honger is een vicieuze cirkel waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te doorbreken moeten al deze onderwerpen tegelijk aangepakt worden. Geïntegreerd. Vooral op het platteland, waar het grootste gedeelte van de mensen met honger woont. En met een sterke focus op vrouwen.

Chronische honger stopt niet door voedsel uit te delen

Chronische honger heeft een duurzamere oplossing nodig. Door mensen te mobiliseren binnen hun eigen gemeenschap en te focussen op zelfredzaamheid, vrouwen te meer zeggenschap en kracht te geven door hen aan te stellen als change agents, en door effectieve partnerschappen met lokale overheden aan te gaan kunnen we verandering aanbrengen en flinke stappen zetten naar het einde van honger.

Wist je dat…

  • voor 11% van de wereldbevolking honger een dagelijkse realiteit is?
  • de helft van alle kindersterfte onder de vijf jaar te wijten is aan ondervoeding?
  • chronische honger van 2005 tot 2016 op de meeste plekken in de wereld is afgenomen, en dat deze daling het snelst ging in Azië, Latijns Amerika en op de Cariben?
  • door klimaatsverandering en conflict chronische honger weer is toegenomen na een lange periode van consequente daling? Maar langdurige en duurzame oplossingen werken, en sámen kunnen we nieuwe manieren vinden om zelfredzame en weerbare gemeenschappen te bouwen.

Wil je deze World Hunger Day bijdragen aan een duurzaam einde van honger? Vertel dan je vrienden, familie en kennissen over World Hunger Day, deel onze boodschap op sociale media of doe een (kleine) investering in The Hunger Project.