52.217 mensen in Benin zetten laatste stappen naar zelfredzaamheid

Tijdens deze jubileumeditie van de Run for The Hunger Project vieren we dat de eerste drie gemeenschappen in Benin bijna zelfredzaam verder gaan, zonder steun van The Hunger Project. Kissamey, Avlamè en Bétérou zetten de laatste stappen op weg naar dit ultieme doel. En de komende jaren volgen de andere 15 epicentra.

Zelfredzaamheid in Avlamé, Beterou en Kissamey

  • 52.217 mensen gaan op eigen benen verder
  • 87% van de mensen gelooft dat zij hun toekomst kunnen veranderen
  •  98% van de boeren gebruikt nieuwe landbouwtechnieken
  • Bijna 100% van de bevallingen worden begeleid door een arts of verloskundige
  • Samen spaarden de drie epicentra bijna $100.000
  • 444 opgeleide vrijwilligers geven trainingen over gezonde en goede voeding en trainden al 14.303 van hun dorpsgenoten
  • Het gewicht en de gezondheid van 31.312 kinderen werd en wordt in de gaten houden

The Hunger Project Benin
The Hunger Project Benin werkt in 18 gebieden (“epicentra”) op het platteland. Die 18 epicentra omvatten 183 dorpen, waar 300.000 mensen wonen. Met 1000 getrainde, actieve vrijwilligers, en inmiddels 312 slimme partnerschappen met bijvoorbeeld de lokale overheid en andere organisaties, zijn zij op weg naar het einde van honger en armoede.

Zelfredzaamheid
Het ultieme doel van The Hunger Project is dat de epicentra zelf verder gaan, zonder steun van The Hunger Project. Met een erkende rurale bank, genoeg inkomsten om de uitgaven van het epicentrum te dekken, sterke leiderschapscomités en met veel initiatief vanuit de gemeenschap. In een zelfredzaam epicentrum is niet per se elke bestaande behoefte of vraag beantwoord, maar het gaat duidelijk beter met honger en armoede. De epicentra scoren minstens 80% op een lijst van 52 indicatoren voor zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen – van armoedebestrijding tot empowerment van vrouwen en verbeterde voedselzekerheid. Ze stellen zélf vast welke indicatoren voor hen essentieel zijn. En daarnaast is een zelfredzaam epicentrum officieel erkend en zijn de landrechten voor het epicentrumgebouw geregeld.

Maar het belangrijkste is dat de gemeenschap zelf het dorp leidt. En dat ze met elkaar nieuwe uitdagingen kunnen oppakken, ook bij woeste tegenwind – op weg naar het einde van honger en armoede voor iedereen.

Olivier Aikpé, epicentrum Avlamé
“Ik ben de voorzitter van het jongerenprogramma en lid van het milieu-comité. We zijn hier echt klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We organiseren binnenkort bijvoorbeeld ICT-trainingen voor de jongeren uit de buurt. We zullen jullie laten zien dat we in staat zijn het zelf te doen.”

Lees meer over de Run 

Lees meer over zelfredzaamheid in Benin