Het bruist in Benin, nu de eerste vier epicentra in 2016 en 2017 echt zelfredzaam zijn geworden. En natuurlijk is dat nog best even spannend. Want iedereen kijkt mee hoe deze drie koplopers het helemaal zelf doen. Maar deze mijlpaal geeft vooral ook een grote boost: voor de 15 epicentra waarin nog hard gewerkt wordt om deze status te bereiken, is dit het bewijs dat dit ultieme doel écht haalbaar is.

In maart 2018 zijn we met een grote groep Katakle investeerders naar Benin geweest, om zelf de impact van ons werk te zien en te vieren wat we tot nu bereikt hebben.

Pascal Djohossou, directeur van The Hunger Project Benin, zette zijn hoogtepunten sinds 2008 op een rijtje. Van het succesvolle ondernemerschapsprogramma tot zelfredzaamheid, van de Moringacampagne tot de empowerment van jongeren en vrouwen:

Epicentra
Achttien gemeenschappen zijn gemobiliseerd en hebben het cruciale proces doorlopen van gelatenheid naar empowerment – via Vision, Commitment and Action.

Zelfredzaamheid
Drie epicentra zijn sinds december 2016 zelfredzaam, en kunnen verder zonder hulp van The Hunger Project.

Gezonde voeding
The Hunger Project Benin verspreidt kennis over toegankelijk, lokaal gezond voedsel. Niet alleen op het platteland, maar ook via nationale campagnes. Naast kennis worden ook lokale voedingssupplementen, zoals Moringapoeder, verspreid.

Voedselzekerheid
Boeren krijgen training in slimme, vernieuwde landbouwtechnieken. Ze verbeteren hun kennis en skills over productietechnieken, vermindering van verlies na de oogst, verwerking van landbouwproducten en toegang tot markten.

Jongeren en vrouwen
Na de speciale empowerment trainingen voor jongeren en vrouwen zijn 33 vrouwen gekozen in een bestuurlijke functie op lokaal niveau. De leiderschap comités van de epicentra zelf zijn ook dynamischer nu mannen, vrouwen en jongeren allemaal vertegenwoordigd zijn.

Ondernemerschap
Door toegang tot microkredieten, voorlichting en begeleiding is de sociaaleconomische positie van vrouwen, jongeren en gezinnen verbeterd. Hun micro-ondernemingen staan bekend om hun goede technische en management skills.

Moringa
Ooit begonnen als initiatief van The Hunger Project Benin, is het Moringaprogramma behoorlijk groot geworden. In de jaarlijkse landelijke Moringacampagne werken zo’n 20 organisaties samen. En het programma is ook buiten de grenzen gegroeid: regionale samenwerking met Nigeria en internationale uitbreiding naar Ethiopië, Malawi en Oeganda (gefinancierd door de Postcode Loterij).

Kleuteronderwijs
The Hunger Project bouwde achttien goed uitgeruste kleuterscholen, waardoor meer kinderen voorschools onderwijs kunnen volgen.  Zeven van deze kleuterscholen worden volledig ondersteund door de Beninse overheid.

Sanitatie
The Hunger Project Benin werkt vanuit de gezondheidscentra aan een steeds betere beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen in de dorpen.

Partners
Voor de opschaling van de epicentrumstrategie werkt The Hunger Project samen met partners. Zo bouwt The Hunger Project Benin aan een nieuw partnerschap met United Nations Development Program (UNDP) en United States Agency for International Development (USAID). Een overeenkomst met het ministerie van volksgezondheid is in de maak. Het ministerie neemt straks de gezondheidsklinieken in de epicentra over: zij belooft dan zorg te dragen voor de bevoorrading van de klinieken en voor opgeleid personeel.

Community-led development
The Hunger Project is aanjager van de “Gender-Focus Community Led Development Movement in Benin’’. Samen met vijftien jongeren- en vrouwenorganisaties promoot deze beweging geïntegreerde ontwikkeling, georganiseerd “van onderop” en door de gemeenschap zelf geleid.