India788x525 - Anna Zhu

Goede evaluatie in India

Systematische discriminatie, als minderwaardig worden gezien: voor vrouwen in India is dit vaak nog dagelijkse kost. Maar hier komt verandering in, steeds meer plattelandsvrouwen gaan de lokale politiek in en laten hun stem horen. Een belangrijke stap. The Hunger Project traint en begeleidt deze vrouwen zodat ze hun rol zo effectief mogelijk kunnen vervullen. Of het werkt? Een recente evaluatie van ons leiderschapsprogramma bracht een hoop goed nieuws. De getrainde vrouwen scoorden bijvoorbeeld dubbel zo hoog op zelfvertrouwen én ondernamen veel meer acties voor hun gemeenschappen dan vrouwen die onze trainingen niet volgen.

Sinds 2001 ondersteunt The Hunger Project democratisch gekozen vrouwelijke leiders in dorpsraden (panchayats) in heel India. Een externe evaluator heeft de effectiviteit van ons leiderschapsprogramma en het werk van de gekozen vrouwelijk leiders grondig geëvalueerd. Twee groepen van gekozen vrouwelijk leiders werden tijdens hun ambtsperiode gevolgd. Een groep die door The Hunger Project waren getraind, en de groep die geen trainingen volgde als controlegroep. Uit de evaluatie zijn belangrijke conclusies te trekken. Met een nieuwe dosis zelfvertrouwen ondernamen de vrouwen dus meer acties, waarbij ook een ander resultaat opviel: de getrainde vrouwelijk leiders pakken meer onderwerpen op die van belang zijn voor vrouwen en achtergestelde groepen in hun gemeenschap. En ze signaleren thema’s als vrouwenrechten en huiselijk geweld sneller dan de controlegroep. In The Hunger Project workshops leren vrouwelijke leiders bovendien over  het functioneren van de panchayats. En daarmee leren ze de regels en mogelijkheden kennen, plus van welke overheidsregelingen zij gebruik kunnen maken.

Op naar nog meer change agents
De aanpak van The Hunger Project India werkt. Met steun en training van The Hunger Project worden de vrouwelijke leiders tijdens hun ambtsperiode daadwerkelijk change agents in hun gemeenschappen. Door leiderschap te nemen om zo werkelijk een einde te maken aan bijvoorbeeld kinderhuwelijken, bruidsschatten en aidsverspreiding. De belangrijke kenmerken van onze strategie in India – gekozen vrouwen opereren als groep, het betrekken van alle belanghebbenden en een duurzame aanpak – hebben een duidelijke meerwaarde. De prioriteiten van vrouwen klinken door in de bestrijding van honger en armoede door de lokale overheid en vrouwen krijgen meer en meer stem. Zo worden vrouwen in plaats van de ernstigst getroffen slachtoffers van chronische ondervoeding, de sleutel tot het einde van honger.

Evaluatie leiderschapsprogramma
De evaluatie begon na de verkiezingen in 2010, en de vrouwelijke raadsleden werden tot de afsluiting van hun termijn in 2014 gevolgd. De evaluatie keek  naar hoe effectief ze communiceren met andere lokale autoriteiten. Er werd gekeken naar het zelfvertrouwen dat zij uitstralen in de publieke sfeer, plus hun kennis en vaardigheden. En  of vrouwelijk leiders beter zijn dan mannelijk leiders in het prioriteren van kwesties rond het welzijn van vrouwen in de panchayat.

“Sinds vrouwen in mijn dorp meer bij de politiek betrokken worden, zijn er meer voorzieningen gekomen. Elektriciteit, wegen maar ook scholen.”

Tulsa Bai - Voorzitter dorpsraadLees het verhaal van Tulsa

Behulpzame families

Het familieleven van de vrouwen werd ook meegenomen in het onderzoek; in hoeverre helpen familieleden met de huishoudelijke taken? In India komt de last van het huishouden vaak alleen terecht op de schouders van de vrouw. Voor een vrouw met de ambitie om ook buitenshuis een baan te hebben is het dus belangrijk dat haar gezin haar huishoudelijk ondersteund. Steun van hun familie speelt daarin een belangrijke rol. Ook hier maakt de training van The Hunger Project verschil. In het begin gaf 85% van de vrouwelijk leiders aan dat huishoudelijke verplichtingen het grootste struikelblok was om zich effectief in te zetten als panchayatlid. Na 5 jaar tijd was dit volledig omgeslagen en zegt 90% dat de familie een flink deel van de taken heeft overgenomen.

Samen sterk
En wat blijkt de meeste invloed te hebben op succesvolle acties? De communicatie en samenwerking tussen vrouwelijke leiders onderling. Voor een vrouw in de patriarchale structuur van de Indiase overheid is steun van anderen onmisbaar. Wanneer vrouwen samenwerken in federaties, lukt het veel vaker om bijvoorbeeld betere scholing, watervoorzieningen en werkgelegenheid voor hun drop te regelen. In panchayats waar door The Hunger Project getrainde vrouwen in de dorpsraad zitten wordt meer geïnvesteerd in sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld in onderwijs of sanitaire voorzieningen.

“Ik voel me geen dorpsraadslid, maar een groot leider, zoals de minister-president! Ik kreeg het gevoel dat ik evenveel waard ben als een ander.”

Rajwanti Singh - DorpsraadslidLees het verhaal van Rajwanti


Indiase vrouwen in de politiek

Panchayats zijn een eeuwenoude vorm van lokaal zelfbestuur en vallen officieel onder de nationale regering. Sinds hervormingen in 1992 is 33% van de zetels in panchayats gereserveerd voor vrouwen en sinds 2011 zelfs 50%. Vrouwen worden helaas niet vanzelfsprekend serieus genomen. Deze moedige vrouwen die de stap nemen om de lokale politiek in te gaan krijgen te maken met discriminatie, bedreigingen of zelfs fysiek geweld. Gekozen vrouwen hebben een ambtsperiode van vijf jaar en worden gedurende deze periode op steeds meer plekken intensief getraind en begeleid door The Hunger Project India. Het leiderschapsprogramma heeft als doel vrouwelijk leiders de kennis, vaardigheden en vooral het zelfvertrouwen te geven om hun invloed ook echt te gebruiken.

Women Ending Poverty-fonds
Het Women Ending Poverty (WEP) fonds investeert in vrouwelijk leiderschap in India. Met een bijdrage van 10 euro per maand volgen twee vrouwen een leiderschapstraining gedurende de vijf jaar dat ze deel uit maken van de dorpsraad. Tot nu volgden meer dan 83.000 vrouwelijke dorpsraadsleden het leiderschapsprogramma van The Hunger Project India. WEP is een initiatief van Mieke Goudriaan-Severijnen. Tijdens een investeerdersreis naar India raakte zij geïnspireerd door het effect van het leiderschapsprogramma. Samen met José Wigny vraagt zij zoveel mogelijk mensen om te investeren.
Lees meer

 Lees meer

‘ Indiase vrouw is geen excuustruus’
Vrouwen in India worden vaak als minderwaardig gezien en systematisch gediscrimineerd. Toch verandert er iets: zo nemen er steeds meer Indiase plattelandsvrouwen deel aan de lokale politiek. Anouk Baron, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt van een stille maar hobbelige revolutie.
Lees het artikel op Oneworld.nl