In gesprek met Rita Sarin

Longread – Rita Sarin, directeur van The Hunger Project India.

Tijdens het 2015festival gingen Mieke Goudriaan en José Wigny van het Women Ending Poverty-fonds (WEP) uitgebreid in gesprek met Rita Sarin, directeur van The Hunger Project India. Over de opzet van het leiderschapsprogramma, de invloed van het kaste-systeem op het werk van Rita, over scholing voor meisjes, de reacties vanuit de dorpen en de gezinnen van de getrainde vrouwen en over de ambities voor de toekomst. In deze WEP-nieuwsbrief nemen Mieke en José je mee naar dit bere-interessante huiskamergesprek.

“Bij de eerste training in 2001 moesten we echt op zoek naar deelnemers. Dat is niet 50 of 60 jaar geleden, maar slechts 15 jaar geleden. Nu hebben we een wachtlijst voor duizenden vrouwen. Het is mond-op-mond reclame, van het ene dorp naar het andere. De dorpen zijn klein en je kunt van veraf de vrouw herkennen die is getraind. Door de manier waarop ze loopt, praat en doordat ze de kinderen op school krijgt.”

WEP
Het Women Ending Poverty (WEP) fonds investeert in vrouwelijk leiderschap in India. Met een bijdrage van 10 euro per maand volgen twee vrouwen een leiderschapstraining gedurende de vijf jaar dat ze deel uit maken van de dorpsraad. Meer over het WEP.

Gesprek Rita Sarin_IJlst