Stichting Dioraphte ondersteunt het Majete Wildlife Reserve in Malawi. Daar werkt The Hunger Project met tal van partners en met steun van Dioraphte hard om chronische honger te beëindigen en de gemeenschappen zelfvoorzienend te maken.

Het werk van anderen mogelijk maken
Stichting Dioraphte is onlangs gefuseerd met andere fondsen, zodat hun slagkracht nog groter wordt. Henk J. Th. van Stokkom is al ruim 20 jaar als extern adviseur betrokken bij Dioraphte en sinds september 2015 operationeel directeur. Henk: “De oprichters zitten zelf niet in het bestuur van de stichting. Zij hadden ieder hun eigen ideeën over de besteding van hun vermogen. Wij zijn op basis van die oorspronkelijke doelen verder gegaan om met de beschikbare middelen het werk van anderen mogelijk te maken. Zo zijn onze werkterreinen en thema’s historisch gegroeid. Uiteraard moet Dioraphte ook keuzes maken, want er is een bepaald budget te besteden. Bij het selecteren van projecten is de wens van de geldgever het uitgangspunt, maar logistieke en pragmatische overwegingen en emoties spelen ook een rol.”

Samenwerking in Malawi
Henk noemt zichzelf een soort ‘padvinder voor het bestuur’. Het project in Malawi is hier een mooi voorbeeld van. Een voorloper van Dioraphte investeerde al samen met Fentener van Vlissingen in African Parcs, de initiatiefnemer van het Majete Wildlife Reserve. Henk: “Het is natuurlijk heel mooi om van het park een beschermd natuurgebied te maken, maar wat zijn de gevolgen voor de bevolking? Daar leven mensen al jaren van de natuur voor voedsel, brandhout, gras voor hutten en daken etc. Wat gebeurt er als ze er van de ene op de andere dag niet meer in mogen?”

Stichting Dioraphte steunt als vermogensfonds goede doelen in Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en in 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, Stichting Dijkverzwaring en Stichting Continuendo MusartE Foundation. Het fonds steunt projecten op het gebied van cultureel erfgoed, podiumkunsten, mens & natuur, sociale initiatieven en wetenschap & onderwijs

“Dus ging ik in 2009 met collega Tom naar Malawi om te kijken wat we voor de bevolking konden doen. Er was al een handvol ngo’s actief in het gebied, waaronder The Hunger Project. Zij hadden daar een goedlopend kantoor, een sterk team en waren de beste partij. Daarom zijn we met hen in 2010 een project gestart op het gebied van landbouw, onderwijs en gezondheid. Dat loopt goed: inmiddels zijn er drie epicentra geopend in Majete en volgen er nog twee in 2016. En in 2013 startte een afgeleide van het natuurproject: een malariaproject in samenwerking met Wageningen Universiteit en het ACM.”

Wat is succes?
Dioraphte was een van de eerste fondsen in Nederland die ging werken met het principe ‘meten is weten’. Er zijn methodes die redelijk efficiënt tonen wat werkt en wat niet. Toch stelt het fonds aan The Hunger Project geen harde eisen. Henk: “Succes meet je aan doelen, niet in geld. Ontwormingsprogramma’s bij kinderen zijn bijvoorbeeld heel succesvol, omdat het met relatief weinig geld veel effect heeft. De vader van Barack Obama kreeg een studiebeurs in de Verenigde Staten. Als hij daar niet naartoe was gegaan, was Obama dan president geworden? Dat succes kun je niet meten. De documentaire ‘A small act’ uit 2010 laat goed zien dat ook een tientje per maand een enorme impact kan hebben.

In Majete kunnen we 130.000 mensen iets geven, zodat er minder armoede is en ze zichzelf verder kunnen helpen met een lokaal team. Daarom hebben we ook bewust voor The Hunger Project gekozen. Zij beginnen in alle rust met de mensen te praten: wat willen jullie zelf en tegen welke problemen lopen jullie aan? We hebben deze aanpak gezien en hebben alle vertrouwen in de methode. Ze zijn serieus bezig met hun vak, weten wat ze doen en hebben hun eigen meetpunten. Als de doelen die in het begin zijn bedacht gehaald zijn, is het een succes. Wij investeren met The Hunger Project in mensen en hopelijk zien we over 10 jaar dat de volgende generatie een beter leven heeft.”

Het duurt lang, maar er gebeurt wel wat
Bij Dioraphte weten ze heel goed dat armoedebestrijding een kwestie van een lange adem is. Dat wordt prachtig verwoord en verbeeld in ‘Het gezicht van de armoede’, dat het fonds ter gelegenheid van de fusie financierde. In dit boek volgen journalist Dick Wittenberg en fotograaf Jan Banning tien jaar lang een Afrikaans dorp in Malawi, van 2005 tot 2015. Zijn de 300 inwoners er door de steun uit Nederland op vooruitgegaan?, is de vraag die ze zich stellen. “Ondanks tegenslagen en missers is het antwoord positief. Dat is het resultaat dat de stichting Dioraphte bij de ondersteuning van organisaties steeds voor ogen staat”, concludeert het bestuur. ‘

Tekst: Agnes de Jong