Wietse Nieuwenhuis - Beninreis

Investeerder in beeld: Wietse Nieuwenhuis

“De Beninreis was zeer indrukwekkend. Noodhulp is ook waardevol,  maar bij The Hunger Project draait het allemaal om structurele verbetering. De organisatie geeft de mensen geen cadeautjes maar een steun in de rug zodat zij het zelf kunnen doen. De reis was een bevestiging van het nut en de rol van The Hunger Project en een trip om nooit te vergeten.”

Wietse Nieuwenhuis is sinds 2012 betrokken bij Katakle. Via een lokale serviceclub werd Wietse uitgenodigd om een presentatie bij te wonen van Millenniumnetwerk Fryslân. “Een van de gastsprekers was Carel van Bemmelen. Zijn inspirerende verhaal werkte aanstekelijk en sloot naadloos aan op mijn gedachtegang rond ontwikkelingswerk. Aan het einde van de avond werd een oproep gedaan om mee te investeren in het programma in Benin. Hier heb ik toen direct ‘ja’ tegen gezegd.”

Via zijn succesvolle bedrijf Inbak investeert Wietse in Katakle. Inbak is een onafhankelijke inkooporganisatie van levensmiddelen en onderdeel van de Triple i Sourcing Group. Ze zijn de strategische inkooppartner voor levensmiddelenfabrikanten waarvoor ze grondstoffen, verpakkingen en diensten collectief uitonderhandelen in de markt. “Mijn visie in mijn werk is: alleen kun je niets, je moet het samen doen! Deze ondernemersgeest zie je ook terug in de handelswijze van The Hunger Project. Katakle spreekt mij en mijn bedrijf aan omdat je andere ondernemers ontmoet. Samen met gelijkgestemden zet ik me in om een doel te bereiken. Het is een mooie club met inspirerende mensen.”

Het basisprincipe zelfredzaamheid van The Hunger Project spreekt Wietse het meest aan. “De organisatie geeft mensen een zetje middels de epicentra en de microkrediet faciliteiten. Daarnaast voldoet The Hunger Project aan de normen van het CBF, en wordt het kostenpercentage in Nederland zo laag mogelijk gehouden. Iedere euro die je investeert wordt goed besteed. Als ik alles naast elkaar leg, klopt het plaatje gewoon.”

Wietse is in 2013 mee geweest op investeerdersreis naar Benin. Hij is de afgelopen jaren vaker in midden en West-Afrika geweest, maar dit was de eerste keer dat hij geconfronteerd werd met echte honger. “Het was niet prettig om te zien, maar het is zeker goed geweest om te begrijpen dat het roer om moet. Honger kan alleen structureel worden opgelost. We werden met de neus op de feiten gedrukt. Ik begrijp nu wat zelfredzaamheid inhoudt en hoe het basisprincipe van The Hunger Project van invloed kan zijn op een gemeenschap.” Het belangrijkste wat hij zag was dat The Hunger Project geen cadeautjes uitdeelt maar de mensen alleen een steuntje in de rug geeft. “Ze helpen de mensen weer een missie te krijgen in het leven, bijvoorbeeld met een opleiding en microkrediet faciliteiten. Het was voor mij een bevestiging van het nut van deze organisatie. Waarom Wietse het andere mogelijk investeerders zou aanraden? “Dat spreekt voor zich, gewoon doen!