The Hunger Project & Girls Not Brides: samenwerken tegen kindhuwelijken

De internationale organisatie Girls Not Brides strijdt al jaren tegen kindhuwelijken. Op 6 november lanceerde The Hunger Project samen met partners Kinderpostzegels, ICDI – International Child Development Initiatives, UvA AISSR en 9 andere organisaties de Nederlandse tak van Girls Not Brides. Met een bijeenkomst in de Tweede Kamer, een event onder leiding van Mabel van Oranje en o.a. een opiniestuk in het Parool werd Nederland opgeroepen om een voortrekkersrol te spelen in de bestrijding van kindhuwelijken.

Vicieuze cirkel
Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Meisjes die jong trouwen, krijgen vaak al snel kinderen. Te jong zwanger worden leidt vaak tot ondervoede baby’s met een groeiachterstand. Ondervoede kinderen hebben op de lange termijn meer kans op ziektes, verstandelijke beperkingen en een lager IQ – wat weer effect heeft op hun leervermogen. En zo nemen de kansen op een betere toekomst als volwassene af. Voor de jonge moeders betekent het vaak dat zij niet naar school kunnen waardoor hun kans op betaald werk afneemt, zij afhankelijk zijn en niet genoeg inkomsten hebben om hun gezinnen te voeden. Zo houden armoede en ondervoeding zichzelf in stand.

Mabel van Oranje: “Door samen te werken sta je sterker en kun je wetgeving afdwingen bij landen waar dit veel voorkomt. Want iedere twee seconden trouwt een minderjarig meisje. Dat heeft enorme consequenties. We zijn nu een familie van 600 organisaties wereldwijd die zich inzetten om te voorkomen dat minderjarige meisjes trouwen, gedwongen of niet. Het is fantastisch dat we hier met allemaal mensen samen zijn die strijden voor verandering.”

Her Choice
Via het “Her Choice”-programma werken we  samen met Stichting Kinderpostzegels, ICDI, de UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. Dat doen we in Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda. Lees meer over Her Choice.

In Nederland werken drie allianties aan het einde van kindhuwelijken:

  • YES I DO-alliantie: Plan Nederland , Rutgers, Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality, Koninklijk Instituut van de Tropen
  • MORE THAN BRIDES-alliantie: Save the Children Netherlands, Simavi, Oxfam Novib, The Population Council
  • Her Choice-alliantie: Stichting Kinderpostzegels Nederland, The Hunger Project, Universiteit van Amsterdam, International Child Development Initiatives (ICDI)

 

kindhuwelijken-klein

The Hunger Project steunt meisjes. Om uit meisjes te halen wat er in zit. Om ze uit te laten groeien tot machtige leiders die een nieuwe toekomst bieden aan hun gezinnen, gemeenschappen, hun landen en onze wereld. In alle programma’s van The Hunger Project staan gelijke rechten en kansen voor meisjes en vrouwen centraal. Op verschillende manieren zetten wij ons in om de vicieuze cirkel te doorbreken. Lees meer.

Foto: Carolien Sikkenk