Her Choice te gast bij Koffietijd

Vandaag was Catelijne Mittendorff te gast bij het RTL programma Koffietijd om te vertellen over de relatie tussen kindhuwelijken en honger en het werk van Her Choice. Catelijne vertelde over de reis die ze onlangs naar Ghana en Benin maakte en deelde haar ervaringen met Koffietijd host Loretta en de kijkers.

Honger en kindhuwelijken
Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Meisjes die jong trouwen, krijgen vaak al snel kinderen. Te jong zwanger worden leidt vaak tot ondervoede baby’s met een groeiachterstand. Ondervoede kinderen hebben op de lange termijn meer kans op ziektes, verstandelijke beperkingen en een lager IQ – wat weer effect heeft op hun leervermogen. En zo nemen de kansen op een betere toekomst als volwassene af. Voor de jonge moeders betekent het vaak dat zij niet naar school kunnen waardoor hun kans op betaald werk afneemt, zij afhankelijk zijn en niet genoeg inkomsten hebben om hun gezinnen te voeden. Zo houden armoede en ondervoeding zichzelf in stand.

Bekijk het fragment hier

Her Choice
The Hunger Project heeft de handen ineen geslagen met Stichting Kinderpostzegels, International Child Development Initiatives (ICDI) , Universiteit van Amsterdam en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het programma Her Choice werken we samen aan het einde van kindhuwelijken. Dat doen we met steun van de Nederlandse overheid.
In Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda gaan lokale vrijwilligers met hun eigen gemeenschappen en lokale gezaghebbers in gesprek over sociale, traditionele en religieuze normen. We versterken de positie van meisjes en werken aan kansen. We verbeteren de toegang tot onderwijs en tot seksuele gezondheidszorg voor meisjes. En we versterken de economische zekerheid van hun families.

Resultaten 2016:

  • In maart 2016 vierden we de lancering in Addis Abeba, Ethiopië – met iedereen die dit programma de komende vijf jaar gaat uitvoeren.
  • Alle zes landen voerden een nulmeting uit in de dorpen waar ze Her Choice activiteiten gaan uitvoeren. Behalve cijfers die aantonen hoeveel meisjes voor hun achttiende trouwen, geeft de nulmeting ook inzage in wat meisjes wel en niet weten over seksualiteit.
  • In Benin trekt een theatergroep met populaire professionele acteurs langs de epicentra met een toneelstuk over kindhuwelijken, ‘Le Baobab’. Het toneelstuk slaat enorm goed aan: het raakt emotioneel en zet het publiek niet alleen aan het denken, maar ook tot actie aan.

Lees meer over kindhuwelijken

Lees meer over Her Choice