DIT BEREIKEN WE IN INDIA

De getrainde vrouwen geven echt invulling aan hun functie en worden voorvechters voor een beter dorp. De subsidiepotjes en overheidsregelingen worden efficiënt ingezet waar ze nodig zijn. Er is minder corruptie en meer transparantie. De vrouwen worden revolutionaire voorbeelden voor hun omgeving.

En ze inspireren talloze andere vrouwen en meisjes om zich, al dan niet via een politieke functie, in te zetten voor een betere toekomst voor hun dorp. The Hunger Project India trainde tot nu toe 175.000 van deze vrouwelijke leiders in de armste gebieden op het platteland. Met enorm resultaat.

Word cloud India - 1000X1000

Evaluatie van ons leiderschapsprogramma

The Hunger Project traint en begeleidt vrouwen in hun 5-jarige dorpsraad cyclus zodat ze hun rol zo effectief mogelijk kunnen vervullen. Welke impact dat heeft? Een evaluatie van ons leiderschapsprogramma bracht een hoop goed nieuws.

De getrainde vrouwen voelen zich zelfverzekerder, voelen zich gehoord door hun gemeenschap, stellen meer controversiële onderwerpen – zoals huiselijk geweld en kindhuwelijken – aan de kaak, en er is in de onderzochte dorpen meer erkenning en acceptatie van vrouwen in de politiek. Daarnaast komt de kracht van samenwerking tussen deze vrouwen duidelijk naar voren in de evaluatie.

Voor de nieuwe zittingsperiode (2017 – 2022) is een baseline onderzoek uitgevoerd, om de beginsituatie in kaart te brengen. Zo kunnen we straks, na 5 jaar, goed zien wat de impact van het programma is geweest.