Impact

De getrainde vrouwen geven echt invulling aan hun functie en worden voorvechters voor een beter dorp. De subsidiepotjes en overheidsregelingen worden efficiënt ingezet waar ze nodig zijn. Er is minder corruptie en meer transparantie. De vrouwen worden revolutionaire voorbeelden voor hun omgeving. En ze inspireren talloze andere vrouwen en meisjes om zich, al dan niet via een politieke functie, in te zetten voor een betere toekomst voor hun dorp. The Hunger Project India trainde tot nu toe bijna 150.000 van deze vrouwelijke leiders in de armste gebieden op het platteland. Met enorm resultaat.

Word cloud India - 1000X1000

The Hunger Project traint en begeleidt vrouwen in hun 5-jarige dorpsraad cyclus zodat ze hun rol zo effectief mogelijk kunnen vervullen. Welke impact dat heeft? Een evaluatie van ons leiderschapsprogramma bracht een hoop goed nieuws.

De getrainde vrouwen scoren dubbel zo hoog op zelfvertrouwen en leiderschap. Ook ondernemen ze meer acties voor hun gemeenschappen. Steun van hun familie speelt daarbij een grote rol. 85% van deze vrouwelijke leiders gaven bij het begin van hun termijn aan, dat huishoudelijke verplichtingen het grootste struikelblok waren om zich effectief in te zetten als panchayatlid. Na 5 jaar zegt 90 % van deze vrouwen dat hun familie een groot deel van hun taken heeft overgenomen!

De meeste invloed op de grotere politieke daadkracht van deze vrouwen, blijkt communicatie en samenwerking tussen vrouwelijke leiders onderling te zijn. Wanneer vrouwen samenwerken in federaties lukt het hen beter om goede scholing, watervoorzieningen en werkgelegenheid voor hun dorpen te regelen. Lees meer over de evaluatie.