DE VROUWELIJK LEIDERS VAN INDIA

Vrouwen zijn cruciaal voor het einde van honger. Ze zijn vaak verantwoordelijk voor het voedsel, niet alleen voor hun eigen gezin, maar voor de hele gemeenschap. Maar ze krijgen niet overal een eerlijke kans. Vrouwen hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Veel potentieel blijft zo onbenut – de helft van de samenleving doet eigenlijk niet mee.

In India leven mannen en vrouwen in gescheiden werelden. Mannen werken vooral aan wat ze kennen en stellen daardoor andere prioriteiten. Vrouwelijke raadsleden maken dus andere budgetkeuzes dan mannelijke raadsleden en werken aan thema’s die door mannelijke raadsleden grotendeels worden genegeerd, zoals scholing, water, gezondheidszorg en het tegengaan van seksueel geweld.

Vrouwelijke leiders zetten voedselzekerheid, onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op de agenda van hun gemeenschappen. Uit verschillende studies blijkt dat vrouwen meer dan mannen investeren in sociale issues. Bovendien zijn ze minder vaak corrupt. Zodra vrouwen in hun kracht staan en zich ontpoppen tot leider, plukt de hele gemeenschap daar de vruchten van. Zij maken het verschil voor hun kinderen, familie en dorp.

We willen je de kracht en het potentieel laten zien van de meest onwaarschijnlijke leiders: vrouwelijke dorpsraadsleden in India.

<span style="color: #de327a;">Lata Nuagan

Lata Nuagan

Voorzitter van de dorpsraad in het district Dhenkanal, Odisha

‘In de trainingen leer ik hoe ik problemen in mijn dorp planmatig kan aanpakken. Eerst wil ik het waterprobleem in mijn dorp aanpakken. De putten liggen nu te ver uit elkaar – er moet er minstens nog eentje bijkomen. Andere prioriteiten zijn elektriciteit in alle huizen, een weg, het oerwoud beschermen tegen houtkap, een kantoor voor de panchayat en een school. En werkeloosheid aanpakken. Daarvoor moet ik veel met overheidsdiensten praten, maar daar ben ik niet bang voor. Het zijn ook gewoon maar mensen, net als ik.’

<span style="color: #de327a;">Santilata Jani

Santilata Jani

Voorzitter van de dorpsraad in het district Khorda, Odisha

’Dit is al mijn tweede termijn. Maar tijdens mijn eerste termijn kreeg ik nog geen training. Mijn schoon-oma was vroeger ook lid van de panchayat. Maar we hadden geen idee waar het eigenlijk om ging. Iemand zei dan ‘Dit en dat moet gebeuren’, en dan knikten we maar wat. Maar ik gebruikte helemaal niet mijn eigen ideeën of beoordelingsvermogen. Dat is nu wel anders. Het is heel erg mooi om nu, als mensen naar me toekomen met een vraag, wél iets te kunnen doen. En er is hier zo veel te doen – er is hier in het dorp bijvoorbeeld wel een apotheek, maar geen arts. En de medewerker van de apotheek heeft eigenlijk helemaal geen zin om hier te werken. Vaak komt hij zelfs helemaal niet opdagen. Ik heb al een voorstel geschreven om daar iets aan te doen, en hier een andere gezondheidswerker of zelfs een arts te krijgen.’

<span style="color: #de327a;">Manjubala Mahanty

Manjubala Mahanty

Voorzitter van de dorpsraad in het district Khordha, Odisha

‘Elke wijk heeft hier weer zo zijn eigen specifieke vraagstukken. Zo is er bijvoorbeeld geen opslagruimte voor de rijst voor de schoolmaaltijden. Sinds de training weten we beter hoe we elkaar kunnen steunen als vrouwen. Mijn man helpt nu ook mee. Samen slagen we.’

<span style="color: #de327a;">Kuntala

Kuntala

Dorpsraadslid in het district Sundargarh, Odisha

‘Sinds ik heel jong ben zie ik al allerlei mensen gekozen worden – maar niet echt het verschil maken. Toen ik zei dat ik het zelf wou proberen, was eerst iedereen er tegen. Mijn ouders en mijn oudere broer scholden me uit. Ook gisteravond nog, toen ik naar deze bijeenkomst vertrok. Omdat ik een meisje ben. Maar ik ben tot nu toe naar alle trainingen geweest, en naar alle vergaderingen. Ik hou toezicht op de school in ons dorp, en op de crèches. En ik heb meegedaan aan een grote campagne tegen geweld tegen vrouwen. Ik ga echt iets voor elkaar krijgen in mijn dorp.’

<span style="color: #de327a;">Binodini Sahoo

Binodini Sahoo

Dorpsraadslid in het district Khordha, Odisha

‘Ik ben vooral trots op heel veel kleine dingen, waar niemand tot nu toe aandacht aan besteedde. Een kapotte put herstellen, pensioenen voor dorpsgenoten aangevraagd, een weg gerepareerd. Ook ben ik lid van het monitoringscomité dat toezicht houdt op de school: ik houd goed in de gaten dat alle kinderen naar school komen. En ik heb gezorgd voor een hek om de school, dan lopen de koeien niet alsmaar de klas in, en voor een schoon plein met vers grind.’

<span style="color: #de327a;">Kanakalata Patra

Kanakalata Patra

Dorpsraadslid in het district Dhenkanal, Odisha

‘In de paar maanden dat ik dorpsraadslid ben, heb ik al flink wat voor elkaar gekregen. Zo heb ik informatie gekregen hoe het politieke systeem werkt – iets waar ik vooraf helemaal niets vanaf wist. Ook weet ik nu hoe ik aanspraak kan maken op overheidsregelingen. Vier ouderen in mijn dorp heb ik geholpen een ouderenpensioen aan te vragen, en dat is gelukt. De komende jaren wil ik 50 huishoudens voorzien van drinkbaar water. En goede wegen aanleggen die omliggende dorpen verbinden. Maar ook wil ik sociale zekerheid regelen voor andere ongetrouwde vrouwen in mijn dorp. Denk aan het regelen van voedselbonnen of het aanvragen van een pensioen voor hen. Ook heeft één van mijn dorpsgenoten tuberculose: haar wil helpen de juiste medische behandeling te krijgen en ook van een goed pensioen voorzien.’