Libre Foundation- Eduard Mbale

Libre Foundation & The Hunger Project: een goede match

Libre Foundation gelooft in een wereld waarin iedereen zijn dromen kan nastreven en waar iedereen zichzelf kan ontplooien. Via trainingen op het gebied van management, communicatie en leiderschap, in ontwikkelingslanden, werken ze naar deze wereld toe. Sinds een paar jaar werken Libre Foundation en The Hunger Project samen.

Eduard Povel geeft sinds drie jaar trainingen bij Libre Foundation. Maart 2014 vertrok Eduard naar Oeganda, waar hij voor Libre Foundation vijfdaagse trainingen gaf in drie epicentra van The Hunger Project Oeganda –in Mbale, Kiruhura en Kiboga. Elke trainingsgroep bestond uit twintig leiders van deze epicentra, mannen, maar vooral vrouwen van verschillende leeftijden. Op de eerste dag van de training stelde de groep zelf alle regels op voor de vijf trainingsdagen; zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces.

Libre Foundation & The Hunger Project

Eduard: “De drie epicentra waar ik trainingen gaf zagen er onverminderd goed uit – goedverzorgde gebouwen, een schone omgeving en enthousiaste mensen. Wat ik sterk vind aan het concept van The Hunger Project is dat er meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden. Dat zowel een microkredietbank als een voedselbank, een gezondheidscentrum, landbouwtrainingen en een kleuterschool draaiende worden gehouden. Wat ik ook een goede insteek vind is dat de mensen gestimuleerd worden om zelf dingen te doen – om zelf een einde aan hun honger te maken. Met als doel dat de epicentra na zeven of acht jaar zelfstandig worden. De koppeling van alle activiteiten en het feit dat ze zich niet alleen richten op één aspect om de honger te verslaan, is het sterke punt van The Hunger Project.

Waar The Hunger Project en Libre Foundation goed in overeenkomen is dat we beiden kennis en ondersteuning willen overbrengen, iets waar mensen wat aan hebben. Dat is helemaal waar Libre Foundation voor staat. Verder doet Libre Foundation niet aan geven, zelfs geen reiskosten vergoeding voor de mensen die de trainingen volgen. Ook bij The Hunger Project ligt de nadruk niet op zomaar geven, maar de focus ligt juist op het feit dat mensen zélf zoveel kunnen bereiken. Met al deze punten en het feit dat beide organisaties voornamelijk met vrijwilligers werken, denk ik dat Libre Foundation en The Hunger Project een goed match zijn.”

Tweerichtingscommunicatie

“Een van de oefeningen die ik ze gaf ging over actief luisteren.” Tijdens een vorige oefening had deze   groep namelijk aangegeven active listening een belangrijke eigenschap te vinden van een goede leider.  “De oefening gaat zo: twee mensen zitten met de ruggen tegen elkaar en maken een tekening – zonder dat de ander het kan zien. Als ze klaar zijn pakken ze allebei weer een leeg vel papier. Nu moet een persoon de ander instrueren wat hij heeft getekend, zonder dat de ander vragen terug mag stellen. Als ze daarna elkaars tekeningen zien en vergelijken met het origineel, is het iedereen volstrekt duidelijk hoe belangrijk tweerichtingsverkeer bij communicatie (dus feedback) is. Hiermee hebben we tevens een bruggetje naar het volgende belangrijke trainingsonderwerp: feedback geven en ontvangen.”

Leergierig

“Aan het einde van de training in epicentrum Kiboga kwam een man van boven de 70 naar me toe en zei dat hij deze training 40 jaar eerder had moeten krijgen, dan had hij er nog veel langer profijt van kunnen hebben. Ik vertelde hem dat hij het nu mooi aan de jongere generatie kon vertellen, zodat zij er nog van kunnen profiteren. Dat vond ik een mooi en ontroerend moment. Ik heb in totaal veertien groepen getraind, ook voor veel andere organisaties in Afrika, maar opvallend genoeg waren ze in Oeganda het meest leergierig en actief participerend. In alle drie de groepen. Als ik iets vroeg dan zaten mensen elkaar gewoon te verdringen; No, me! No, pick me!”

Samenwerken

Erik Bos, oprichter van Libre Foundation: “The Hunger Project en Libre Foundation werken nu al een aantal jaren prettig samen. Het belangrijkste onderdeel is uiteraard het opzetten van de trainingen: de diverse landenkantoren van The Hunger Project benaderen diverse ‘bevriende’ lokale NGO’s, zodat de leiders hiervan kunnen deelnemen aan de leiderschapstraining van Libre Foundation. Door deze gezamenlijke inspanning werken zowel The Hunger Project en Libre aan het realiseren van hun missie, elk op hun eigen wijze.

Waarom The Hunger Project en Libre foundation zo goed bij elkaar passen? Erik: “Beide geloven we in dat de drive er al moet zijn. Zoals The Hunger Project bij de keuze voor een nieuw epicentrum goed oplet hoeveel drang en verlangen een gemeenschap heeft om zich in te zetten, zo doet Libre Foundation dat met de deelnemersselectie. Want de deelnemers hoeven dan geen entreegeld te betalen, er wordt wel verlangd dat ze alle vijf dagen meedoen en zelf hun reiskosten (en soms verblijfkosten) betalen. Door van de trainingen geen luxe-uitje te maken weten dat we met het juiste soort deelnemers werken: alleen zij die ‘honger’ hebben naar meer skills komen op onze training af. Dat lijkt op de methode van The Hunger Project in de epicentra, waarin ook de inzet van de gemeenschap maatgevend is voor het succes van het project.”

Voor The Hunger Project is de samenwerking ook heel positief. Jouwert van Geene, directeur programma’s: “De trainingen van Libre worden erg gewaardeerd, dat horen we ook van onze Oegandese collega’s. De methoden zijn interactief en sluiten goed aan bij de behoeften van lokale leiders in de epicentra: hoe kunnen ze lokale conflicten oplossen, prioriteiten stellen, goed communiceren met hun gemeenschappen? De trainingsmodulen zijn nu ook beschikbaar voor onze lokale staf, en delen daaruit zullen zeker gebruikt worden in onze eigen trainingen. Bovendien volgt de lokale staf de komende maanden de deelnemers om te zien hoe ze hun nieuwe vaardigheden gaan toepassen.”

Kortom, een fijne samenwerking tussen Libre Foundation en The Hunger Project. We hopen nog lang samen te werken aan het waarmaken van dromen.