Moringa - Benin - 300x300


Missie

Een einde maken aan chronische honger en armoede door vooruitstrevende, duurzame, grassroot strategieën waarin vrouwen centraal staan. En door te pleiten voor de invoering van deze strategieën in landen over de hele wereld.

Visie

Een wereld waarin elke vrouw, elke man en elk kind een gezond, zelfredzaam en waardig leven leidt.

Geschiedenis

The Hunger Project Nederland ging 1 december 1980 van start. Geïnspireerd door de Amerikaanse beweging bestond het werk toen voornamelijk uit een wereldwijde bewustwordingscampagne over honger. Tientallen vrijwilligers voerden op straat gesprekken over het einde van honger en haalden duizenden handtekeningen op. Met als doel om chronische honger de wereld uit te helpen. We werden nog wel eens weggezet als dromers. Of werden er om uitgelachen. Want het einde van honger leek de meesten een onhaalbaar ideaal.

Nu zijn we bijna 40 jaar verder en lijkt dat doel helemaal niet meer zo gek of dromerig. Ook de wereldwijde gemeenschap, inclusief de leiders van de 193 VN-lidstaten, denken dat honger binnen één generatie de wereld uit kan zijn. En The Hunger Project Nederland is nu een geregistreerde organisatie en werkt niet alleen meer met geweldige vrijwilligers maar ook met een team van betaalde krachten. Wij werken in 13 programmalanden, waarvan negen in Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda, Senegal en Zambia, Bangladesh en India in Zuid-Azië en Mexico en Peru in Latijns Amerika.

Onze principes

Door ons werk aan het einde van honger, zien wij in dat onderstaande tien principes essentieel zijn voor The Hunger Project. We streven ernaar om al onze strategieën op deze tien principes te laten steunen. Samenvattend: we kunnen een einde maken aan chronische honger. Honger is vooral een menselijke kwestie, en om honger te beëindigen werken we vanuit deze menselijke principes.

Alle mensen zijn vrij en hebben gelijke rechten, waaronder het recht op voedsel, gezondheid, werk en onderwijs. Mensen zijn van nature creatief, vindingrijk, zelfvoorzienend, verantwoordelijk en productief. Mensen die met chronische honger leven zijn niet zielig, maar zijn zelf de sleutel tot het einde van honger.

Vrouwen vormen de grootste groep met chronische honger. Zij hebben de verantwoordelijkheid om voor het gezin te zorgen, maar vaak niet de vrijheid en middelen om dit te kunnen doen. Er is een wereldwijde maatschappelijke verandering van de positie van vrouwen nodig om chronische honger te kunnen beëindigen.

In situaties van sociale onderdrukking, is gerichte actie nodig om mensen de mogelijkheid van onafhankelijkheid te laten zien, zelfvertrouwen op te bouwen en gemeenschappen te mobiliseren om hun eigen ontwikkeling in gang te zetten.

Om chronische honger te beëindigen zijn acties nodig die leiden tot systematische verandering op grote schaal. We doen regelmatig een stapje terug om onze impact (op sociaal, politiek en economisch gebied) te overzien – om vervolgens zo hoog mogelijk in te zetten.

Onze acties worden gevormd door, en beïnvloeden alle andere mensen en het milieu. Honger en armoede zijn niet de problemen van een land maar zijn wereldwijde vraagstukken. Bij het oplossen van deze problemen gaan we te werk als wereldburgers. We werken samen als gelijkwaardige partners om chronische honger te beëindigen.

Onze oplossingen moeten duurzaam zijn op lokaal, sociaal, economisch en milieu niveau.

Zelfredzaamheid van mensen wordt bedreigd door situaties zoals corruptie, gewapend conflict, racisme en de onderwerping van vrouwen. Deze situaties zijn geworteld in een eeuwenoud en bijna universele patriarchale mentaliteit, die moet veranderen als onderdeel van een fundamentele verschuiving in de manier waarop de samenleving is georganiseerd.

Honger komt voort uit een samenhang van problemen rond werk, gezondheid, onderwijs, ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Alleen door deze problemen samen aan te pakken kunnen we ze duurzaam oplossen.

Individueel en gemeenschap ownership van lokale ontwikkeling is essentieel.  Acties zijn succesvol als beslissingen samen met of in overleg met burgers worden gemaakt. Om dit te bereiken moeten nationale en lokale overheden meer samenwerken met hun burgers.

Om een einde te maken aan chronische honger is een nieuwe vorm van leiderschap nodig. Niet meer top-down en gebaseerd op autoriteit, maar leiderschap dat mensen in hun kracht zet en ze stimuleert. Leiderschap met mensen in plaats van over mensen.