Klachtenprocedure van The Hunger Project

The Hunger Project streeft ernaar om haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Zowel de concrete werkzaamheden als de communicatie hierover naar medewerkers, vrijwilligers, financiers, partnerorganisaties, het algemene publiek en alle andere betrokkenen. Heb je een klacht over ons werk? Dan horen wij deze heel graag en volgen wij deze op volgens onze klachtenprocedure.

Als er klachten zijn over het werk van The Hunger Project of specifiek over één of meerdere medewerkers of vrijwilligers, zal deze klacht altijd via onze vastgestelde richtlijnen in behandeling worden genomen. Hierdoor wil The Hunger Project van haar eventuele fouten leren en haar werkzaamheden optimaliseren. Ook genereert de rapportage die van de afhandeling wordt samengesteld informatie voor management en bestuur.

Majete 1 in Malawi viert feest