Jan van Oord

Jan van Oord

Voorzitter

“The Hunger Project heeft een unieke aanpak gekoppeld aan een heldere doelstelling, die vooral in Benin duidelijk zichtbaar is. Dat zijn ambities die mij aanspreken. Om dat duurzaam te realiseren moeten mensen in beweging komen en blijven. En daar zijn échte veranderingen voor nodig die ook ingrijpen in sociale systemen, en die ander leiderschap nodig hebben. Ondernemerschap, werk en zingeving zijn essentieel om honger de wereld uit te helpen. De epicentra kunnen daarin een grote rol spelen. Ik ben blij dat ik hierbij, en bij alle uitdagingen die op de organisatie afkomen, een rol kan vervullen via de Raad van Toezicht.”

Henny Westland

Henny Westland

Lid

“Hoewel mijn focus en aandacht ligt bij het aansturen van ons familiebedrijf Westland Kaas, vind ik het belangrijk daarnaast tijd vrij te maken voor de mens en maatschappij. In het kader van geven en nemen. Bovendien spreekt de benadering van The Hunger Project mij als ondernemer bijzonder aan. Als bedrijf ondernemen wij vanuit een gezonde, Hollandse handelsgeest. De mensen die betrokken zijn bij The Hunger Project zijn echte voorlopers, dat past bij mij, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Wietse Nieuwenhuis

Wietse Nieuwenhuis

Lid

“Mijn lijfspreuk in mijn werk is: alleen kun je niets, je moet het samen doen! Deze ondernemersgeest zie je ook terug in de handelswijze van The Hunger Project. Mensen een zetje geven en toewerken naar zelfredzaamheid – dat is voor mij de kern. Dat The Hunger Project ook echt “impact” heeft blijkt onder andere uit de uitslag van de Nationale Goede Doelen test, waarbij men al enkele jaren achtereen op de 1e plaats eindigt. Iedere euro die je investeert wordt goed besteed. Als ik alles naast elkaar leg, klopt het plaatje gewoon. Kortom laat je inspireren door deze mooi club en investeer mee in het einde aan de honger!”

Marianne Verhaar-Strijbos

Marianne Verhaar-Strijbos

Lid

“Honger is ontwrichtend en onacceptabel. Bij ABN AMRO MeesPierson werk ik met goede doelen en mensen die hun vermogen betekenis geven. Zij zetten zich in voor kwetsbare groepen en tegelijkertijd voor structurele oplossingen - en daarmee geven zij hoop op beter. De filosofie van The Hunger Project spreekt mij aan: mensen met honger zijn niet het probleem, maar de oplossing. Honger remt mensen in hun ontwikkeling en het ondermijnt hun gezondheid en kansen. Wij kunnen het ons niet veroorloven níet te investeren in toegang tot voeding voor iedereen. Níet alleen vanuit compassie, ook vanuit kansen die het biedt. Juist dat motiveert mij.”

Natasja van den Berg

Natasja van den Berg

Lid

"The Hunger Project laat in de dagelijkse praktijk zien dat het einde van chronische honger in zicht is. Dat doet zij door slimme interventies vanuit lokale kracht. We hebben nog 12,5 jaar om de afgesproken ambitie van einde aan honger te realiseren en ik ben trots dat ik via deze raad daar een bescheiden bijdrage aan mag leveren."

Boele de Jong

Boele de Jong

Lid

“Wat mij enorm aanspreekt aan de aanpak van The Hunger Project is dat mensen zelf de oplossing zijn in plaats van het probleem. Het gaat verder dan ‘ik geef je geen vis maar een hengel’. Mensen met honger bedenken zelf wel dat ze een hengel nodig hebben. En The Hunger Project faciliteert ze daarin, zodat ze het zelf kunnen doen. Zo kunnen ze zichzelf ontwikkelen en op eigen benen staan. Dat maakt het voor mij heel krachtig.”

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor het werk dat zij verrichten voor The Hunger Project. Bekijk de profielschets, het reglement en de statuten van de Raad van Toezicht.