Jan van Oord

Jan van Oord

Voorzitter

“The Hunger Project heeft een unieke aanpak gekoppeld aan een heldere doelstelling, die vooral in Benin duidelijk zichtbaar is. Dat zijn ambities die mij aanspreken. Om dat duurzaam te realiseren moeten mensen in beweging komen en blijven. En daar zijn échte veranderingen voor nodig die ook ingrijpen in sociale systemen, en die ander leiderschap nodig hebben. Ondernemerschap, werk en zingeving zijn essentieel om honger de wereld uit te helpen. De epicentra kunnen daarin een grote rol spelen. Ik ben blij dat ik hierbij, en bij alle uitdagingen die op de organisatie afkomen, een rol kan vervullen via de Raad van Toezicht.”

Henny Westland

Henny Westland

Lid

“Hoewel mijn focus en aandacht ligt bij het aansturen van ons familiebedrijf Westland Kaas, vind ik het belangrijk daarnaast tijd vrij te maken voor de mens en maatschappij. In het kader van geven en nemen. Bovendien spreekt de benadering van The Hunger Project mij als ondernemer bijzonder aan. Als bedrijf ondernemen wij vanuit een gezonde, Hollandse handelsgeest. De mensen die betrokken zijn bij The Hunger Project zijn echte voorlopers, dat past bij mij, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Ineke Bomhof

Ineke Bomhof

Lid

“Toen ik begin 2018 in Odisha met eigen ogen hebben kunnen zien dat het concept van The Hunger Project écht werkt, ben ik als ambassadeur (en nu ook als lid van de Raad van Toezicht) nog enthousiaster geraakt en meer betrokken geworden. Fantastisch om te zien dat mensen vanuit hun eigen kracht het probleem kunnen oplossen. Sinds een aantal jaren ondersteun ik zowel privé als vanuit diverse bedrijven The Hunger Project, en ik hoop dit nog veel jaren te mogen en kunnen doen. Ik werk graag mee aan de uitdaging om een wereld zonder honger te hebben. Het kán."

Boele de Jong

Boele de Jong

Lid

“Wat mij enorm aanspreekt aan de aanpak van The Hunger Project is dat mensen zelf de oplossing zijn in plaats van het probleem. Het gaat verder dan ‘ik geef je geen vis maar een hengel’. Mensen met honger bedenken zelf wel dat ze een hengel nodig hebben. En The Hunger Project faciliteert ze daarin, zodat ze het zelf kunnen doen. Zo kunnen ze zichzelf ontwikkelen en op eigen benen staan. Dat maakt het voor mij heel krachtig.”

Marianne Verhaar-Strijbos

Marianne Verhaar-Strijbos

Lid

“Honger is ontwrichtend en onacceptabel. Bij ABN AMRO MeesPierson werk ik met goede doelen en mensen die hun vermogen betekenis geven. Zij zetten zich in voor kwetsbare groepen en tegelijkertijd voor structurele oplossingen - en daarmee geven zij hoop op beter. De filosofie van The Hunger Project spreekt mij aan: mensen met honger zijn niet het probleem, maar de oplossing. Honger remt mensen in hun ontwikkeling en het ondermijnt hun gezondheid en kansen. Wij kunnen het ons niet veroorloven níet te investeren in toegang tot voeding voor iedereen. Níet alleen vanuit compassie, ook vanuit kansen die het biedt. Juist dat motiveert mij.”

Natasja van den Berg

Natasja van den Berg

Lid

"The Hunger Project laat in de dagelijkse praktijk zien dat het einde van chronische honger in zicht is. Dat doet zij door slimme interventies vanuit lokale kracht. We hebben nog 12,5 jaar om de afgesproken ambitie van einde aan honger te realiseren en ik ben trots dat ik via deze raad daar een bescheiden bijdrage aan mag leveren."

Anne van Beuningen

Anne van Beuningen

Lid

“Durven dromen van een betere wereld, maar dat ook concreet maken met een bewezen, geïntegreerde methode; daar staat The Hunger Project voor mij voor. De organisatie gaat uit van de kracht en de kwaliteit in lokale gemeenschappen en laat deze tot bloei komen. Zo ontstaan duurzame, structurele verbeteringen die lokaal geïnitieerd en verankerd zijn: essentieel voor een wereld zonder honger. Voor mij zijn ‘antropologie’, ‘ondernemerschap’ en ‘filantropie’ kernelementen bij The Hunger Project, en werelden waarin ik zelf ook de nodige passie en ervaring heb opgedaan. Hiermee hoop ik de organisatie waar mogelijk te kunnen helpen bij haar missie.”

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor het werk dat zij verrichten voor The Hunger Project. Bekijk de profielschets, het reglement en de statuten van de Raad van Toezicht.