Er zijn op dit moment geen vacatures voor betaalde functies bij The Hunger Project.

Stages

The Hunger Project werkt regelmatig met stagiaires, vooral op het gebied van communicatie. Hou de website, nieuwsflits, Facebook en Twitter in de gaten voor eventuele vacatures. Wil je meer weten over de mogelijkheid om stage te lopen? Neem contact op met Annemarie: 030-2335340 of info@thehungerproject.nl.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilligerswerk bij The Hunger Project doen? Dat kan! Vrijwilligers werken met hun eigen kracht en capaciteiten mee aan een wereld zonder honger en zijn onmisbaar voor ons. Kijk voor welke klussen we hulp kunnen gebruiken. Ook is het mogelijk om binnen een specifieke werkveld bij te dragen aan het werk van The Hunger Project. Vrijwilligers kunnen zich bijvoorbeeld richten op bedrijven, communicatie of eventmanagement. Lees meer.

Werken in het buitenland

The Hunger Project werkt in haar programmalanden alleen met lokale staf en lokale vrijwilligers. Het is dus niet mogelijk om in onze programmalanden in Afrika, Latijns-Amerika of Azië te werken. Dit geldt voor zowel betaald werk als stages en vrijwilligerswerk. Waarom we dit niet doen:

•             De belangrijkste verandering waar onze lokale collega’s aan werken in de dorpen in de programmalanden is de verandering van mindset: van een gevoel van afhankelijkheid (van geld en hulp van anderen) naar een gevoel van eigen verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ze zélf hun leven kunnen veranderen en dat ze samen met hun dorpsgenoten zélf veel kunnen bereiken. Dit is geen eenvoudig proces. En de aanwezigheid van niet-lokale vrijwilligers of medewerkers die komen helpen, kan dit verstoren.

•             Enthousiasme en betrokkenheid alleen zijn niet genoeg. De lokale staf kent en begrijpt de lokale context. Een niet-lokale vrijwilliger of medewerker zou zonder een goede voorbereiding de verkeerde ingrepen kunnen doen. Bovendien zou het te veel aandacht en tijd van onze lokale staf vragen.

•             Tenslotte een praktisch bezwaar: in de dorpen wordt veelal een lokale taal gesproken, die een niet-lokale vrijwilliger of medewerker niet beheerst.

Majete 1 in Malawi viert feest

Foto: Maria Thundu