Het grootste oplosbare probleem ter wereld

Dit is honger

Eten is een basisbehoefte. Iedereen heeft voedsel nodig voor een gezond en actief leven. Maar wereldwijd eten hebben miljoenen mensen honger. Ze eten te weinig eten of te eenzijdig. En dat terwijl honger het grootste oplosbare probleem ter wereld is.

Wereldwijd hebben 690 miljoen mensen honger. Zij hebben een constant probleem met voedsel: ze zijn vooral bezig met de vraag waar de volgende maaltijd vandaan komt. En ze kunnen hun kinderen niet het voedsel geven dat zij nodig hebben om sterk en gezond op te groeien. Dit neemt bijna al hun tijd en denkruimte in beslag.

Wanneer mensen onvoldoende toegang hebben tot voedsel, noemen we dat voedselonzekerheid. Het eten is er simpelweg niet, of ze kunnen het niet betalen. Maar honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar ook over de kwaliteit daarvan. Zelfs wanneer mensen voldoende calorieën binnenkrijgen om hun gevoel van honger te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan voedingsstoffen. Ze raken ondervoed. Als je bijvoorbeeld dagelijks alleen witte rijst eet, kom je heel wat vitamines en mineralen te kort.

Een deel van de honger wordt veroorzaakt door een hongersnood, natuurramp of oorlog: acute honger. Maar meestal is honger chronisch.  Dag in dag uit, generatie na generatie. Dat komt niet doordat er te weinig voedsel is op deze wereld. Er is genoeg voor iedereen. Maar door ongelijkheid en armoede heeft niet iedereen heeft toegang tot dat voedsel.

En dat is een probleem. Door honger neemt je weerstand af en word je sneller ziek. Je wordt te dun of juist te dik. Je hebt minder energie en kunt minder goed leren en presteren. Ondervoede kinderen lopen een blijvende fysieke en mentale achterstand op – en dat werkt een leven lang door. Mensen, en hele samenlevingen, kunnen zich daardoor niet ontwikkelen zoals ze zouden willen. En onnodig veel kinderen en volwassenen sterven door honger.

2030: Zero Hunger 

De wereld heeft zichzelf tot doel gesteld dat in 2030 niemand nog honger heeft. Dat spraken de leiders van 193 landen met elkaar af, als onderdeel van een ambitieuze agenda voor de wereld: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 doelen, waaronder SDG2 = Zero Hunger, moeten uiterlijk in 2030 zijn behaald.

Stagnerende vooruitgang

Het ging de afgelopen decennia veelbelovend goed vooruit: hoewel de wereldbevolking fors groeide, daalde het aantal ondervoede mensen jarenlang flink. Maar sinds 2015 kwam er een teleurstellende omslag in die dalende lijn. Honger neemt langzaam weer toe, in plaats van af. Er zijn nu 690 miljoen mensen op de wereld die dag in dag uit te weinig te eten hebben. Of eten dat niet voedzaam genoeg is. Dat is 1 op 11 – oftewel 9% van alle mensen.

Die recente toename komt door conflicten en de financiële instabiliteit, maar vooral door klimaatverandering. De steeds heftiger wordende periodes van droogte, onvoorspelbare regens, overstromingen en stormen hebben grote impact op kleinschalige boeren die voor hun inkomsten en eten volledig afhankelijk zijn van regen.

The Hunger Project laat zich door deze cijfers niet uit het veld laten slaan. Een einde aan honger is mogelijk, door mensen centraal te zetten. Want als mensen durven dromen, en kansen krijgen, kunnen ze buitengewone resultaten boeken. Zoals het einde van honger.

Maar om het einde van de honger ook echt te halen, moet er wel meer dan een tandje bij. Want we zijn er dan wel bijna, maar nog lang niet helemaal. Doe je mee?

The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger. Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. Mensen met honger zijn niet het probleem, zij zijn de oplossing – dát is de filosofie van The Hunger Project.

Word aandeelhouder in het einde van honger
Mexico
Benin
India - Anna Zhu

Honger gaat over meer dan voedsel

Als we het over honger hebben, zien we vaak beelden voor ons van uitgemergelde mensen en kinderen met bolle buikjes. Dat zijn immers de beelden die het nieuws halen. Toch is deze acute vorm van honger, die wordt veroorzaakt door een tijdelijke crisis, maar een heel klein deel van alle mensen die honger hebben. Veruit de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Dat wil zeggen dat zij dag in, dag uit te weinig, of te eenzijdig eten.

Chronische honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar vaak vooral van slecht of eenzijdig eten. Zelfs wanneer mensen voldoende voedsel binnenkrijgen om hun gevoel van honger te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan voedingsstoffen. Als je bijvoorbeeld dagelijks alleen cassave eet, of alleen maïs, kom je heel wat vitamines en mineralen tekort, en raak je ondervoed. Je wordt sneller ziek, hebt minder energie en presteert ook minder.

Vooral de eerste 1000 dagen van een mensenleven – van de eerste dag van de zwangerschap tot het tweede levensjaar – zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling van het kind. Goede voeding in deze periode legt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Wanneer een kind in deze periode onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, leidt dit tot een fysieke en mentale achterstand die nooit meer ingehaald kan worden.

Omdat chronische honger structureel is, heeft voedsel sturen geen zin. Ja, voor even. Maar daarna is er weer honger. En honger gaat over meer dan voedsel alleen.

Een deel van de honger wordt veroorzaakt door een hongersnood, natuurramp of oorlog: acute honger. Maar meestal is honger chronisch.  Dag in dag uit, generatie na generatie.

Chronische honger is een vicieuze cirkel waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Door slecht onderwijs is bijvoorbeeld moeilijk om werk te vinden en zo voldoende verdienen te voor goed voedsel. Andere oorzaken, zoals kindhuwelijken of ziektes als malaria en hiv/aids, zijn misschien minder voor de hand liggend. Maar al deze oorzaken spelen, op hun eigen manier, een rol bij honger.

Om deze cirkel te doorbreken, moeten al deze onderwerpen tegelijk aangepakt worden. Geïntegreerd. Vooral op het platteland, waar het grootste gedeelte van de mensen met honger woont. En met een sterke focus op vrouwen.

Onderwijs

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Landbouw & Voedselzekerheid

Voeding

Schoon water & Sanitaire voorzieningen

Vrouwen centraal

Milieu

Microfinanciering

Gezondheid

Gezondheid van moeders

Een einde maken aan honger begint bij mensen 

The Hunger Project zet zich in voor een duurzaam einde van chronische honger. Het belangrijkste ingrediënt: mensen met honger zélf. Want mensen met honger zijn niet het probleem, zij zijn de oplossing. Blijvende verandering komt van voorlopers uit de dorpen zelf. Met echte changemakers, die de verandering van binnenuit leiden.

In de 13 landen waar The Hunger Project werkt, zijn duizenden bijzondere mannen en vrouwen actief. Ondernemende mensen die verandering willen in hun dorp en zich daarvoor inzetten. Die kansen zien en lef hebben. Zij kijken naar wat er wél kan in hun dorp. Ze werken niet aan óf aan landbouw óf aan vrouwenrechten óf aan onderwijs, maar juist geïntegreerd aan alle grondoorzaken van honger en armoede tegelijk. Zo veel mogelijk samen met de lokale overheid.

Lokale teams van The Hunger Project faciliteren vanaf de zijlijn, coachen waar nodig, en spelen in op wat er nodig is. Niet met liefdadigheid, maar met gelijkwaardige partnerschappen. Met maatwerk en lokale oplossingen. En we trekken daar rustig de tijd voor uit die er ter plekke nodig is – minstens vijf jaar, en vaak ook langer.

Benin - Reinier van Oorsouw - 350x275
Benin - Johannes Odé - 350x275
Benin - Johannes Odé - 350x275

Mensen komen zelf in actie

Als vrouwen en mannen op het platteland worden getraind en inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten, kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren. Geen gelatenheid, maar visie en energie. Iedereen doet mee.

Vrouwen centraal

Vrouwen zijn cruciaal in de voedselproductie. Tegelijkertijd hebben ze nauwelijks toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Veel potentieel blijft zo onbenut. Een bloeiende gemeenschap drijft niet op mannen alleen.

Kracht van lokaal bestuur

Vaak hebben lokale overheden de taak om voor basisvoorzieningen zoals gezondheid, voeding en onderwijs te zorgen. Maar de praktijk op het platteland is lastig. Met kennis over lokaal bestuur, kunnen mensen hun rechten claimen.

Verhalen

In onze programmalanden zijn duizenden bijzondere mannen en vrouwen actief. Ondernemende mensen die verandering willen zien in hun dorp en zich daarvoor inzetten. Echte masters of change. Lees hun verhalen

Resultaten

The Hunger Project bereikt ruim 16,5 miljoen mensen en 13.500 dorpen. En bijna 500.000 lokale vrijwilligers mobiliseren en trainen duizenden dorpsgenoten. Meer resultaten

Thema’s

Zoals met de meeste vraagstukken, moet je aan heel veel dingen tegelijk werken om honger bij de wortel aan te pakken. Niet alleen aandacht voor voedselzekerheid en goede voeding, maar ook voor microkrediet, malaria en het tegengaan van kindhuwelijken. En het slim inzetten van lokale oplossingen zoals moringa. Meer thema’s

Strategieën

Unieke situaties vragen om een unieke benadering. The Hunger Project onderzoekt continu op lokaal niveau wat er ‘mist’ voor het succesvol bestrijden van honger en armoede en dáár wordt vervolgens aan gewerkt. Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Meer lezen

FactsheetDownload de factsheet over honger
FactsThe State of Food Security in the World - FAO
Actuele cijfers 2020Lees meer over de recente honger toename
Meer over The Hunger ProjectLees ‘The Hunger Project in vogelvlucht’