WereldCoach

Foto: Paul Voorthuis

Foto: Paul Voorthuis

WereldCoach heeft Nederlandse trainers en coaches aan een te coachen persoon in een ontwikkelingsland verbonden. Eén WereldCoach droeg per coachingstraject 50 euro af. Dit bedrag stelde iemand aan de andere kant van de wereld in staat om duurzaam gecoacht te worden. WereldCoach werkte met de formule: één gecoachte in Nederland is één gecoachte in Afrika, Azië of Latijns-Amerika.

In Azië steunde WereldCoach het Panchayat Rai programma van The Hunger Project India, dat leiderschapstrainingen geeft aan vrouwen die zijn gekozen in de dorpsraad.