Column Ralf Bodelier: ‘The Hunger Project beschermt tegen klimaatverandering’

Op de website van The Hunger Project vind je 172 keer het woord ‘vrouwen’ en lees je 77 keer het woord ‘moringa’. Daarentegen komt ‘klimaatverandering’ niet vaker voor dan 11 keer. Zou klimaatverandering niet veel belangrijker moeten zijn?

Klimaatverandering is voor de meeste bewoners van rijke landen geen groot issue. Want ook al nemen stormen, droogtes, zware regenval en hittegolven toe, ons zal het maar amper raken. Onze moderne landbouw garandeert voldoende voedsel, onze huizen waaien niet weg, onze kantoren zijn voorzien van airconditioning en onze riolen kunnen die zware regenval best aan.

De meeste bewoners van arme landen vinden klimaatverandering echter nóg minder belangrijk. Zo verzocht de Verenigde Naties in haar onderzoek ‘MyWorld’ tien miljoen mensen wereldwijd om 1 onderaan. Hun top drie bestaat uit goed onderwijs, betere gezondheidszorg en meer werkgelegenheid.

Klimaatactivisten menen dat die armsten slecht zijn geïnformeerd. Zouden zij weten hoe het klimaat verandert, en hoe juist zíj daardoor worden getroffen, dan stond klimaatverandering wel degelijk op nummer één. Ik durf dit te betwijfelen. Ook de armsten zijn op de hoogte van een opwarmende aarde. 6 thema’s uit de Global Goals te rangschikken naar belangrijkheid. Bij de 6 miljoen rijken scoort ‘Action taken on climate change’ al niet hoog, bij de 4 miljoen armsten bungelt het thema helemaal

“Of het klimaat nu verandert of niet, het levert áltijd problemen op”

Maar zij weten ook iets, wat we in het Westen gaandeweg vergeten zijn: of het klimaat nu verandert of niet, het klimaat levert áltijd problemen op. Wie in een gammele hut woont, heeft áltijd last van stormen en hoosbuien. Wie niet beschikt over drainage of irrigatie, strijdt áltijd tegen teveel of te weinig water. Wie geen kunstmest heeft, loopt áltijd de kans te weinig van zijn akker te halen. Niet de klimaatverándering, maar het klimáát is ons probleem.

Wij, rijke mensen, begonnen ons twee eeuwen geleden tegen het klimaat te beveiligen en ervaren deze veiligheid nu als vanzelfsprekend. Zelfs al krijgen wij er tegen het einde van deze eeuw nog twee graden bij, we eten er geen boterham minder om.

“Alleen mensen die in staat zijn voor zichzelf op te komen, kunnen zich beschermen tegen het klimaat”

Dat is anders in Malawi, India, Burkina Faso, Benin en al die andere landen waar The Hunger Project actief is. En Malawianen en Beninesen beseffen dat maar al te goed. En daarom willen ze niet zozeer actie tegen klimaatverandering, maar, net als wij, beveiliging tegen de nukken van het klimaat zelf. En dat betekent, in één woord: ontwikkeling. Want alleen mensen die geschoold, gezond en economisch actief zijn, kunnen dijken ontwerpen, aan moderne landbouw doen en robuuste huizen en wegen bouwen.

The Hunger Project zegt het zo: “We investeren in mensen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen. We stimuleren ondernemerschap en leiderschap. Zodat zij zelf het heft in handen kunnen nemen.” Inderdaad. Alleen mensen die in staat zijn voor zichzelf op te komen, kunnen zich beschermen tegen het klimaat. Of dat nu verandert of niet.

Ralf Bodelier is journalist en leidt de Nederlandse tak van World’s Best News, een platform dat goed nieuws onder de aandacht brengt en inspireert met nieuws over vooruitgang in de wereld. En omdat The Hunger Project dat zulk belangrijk werk vindt, ondersteunen we World’s Best News met gratis werkplekken, secretariële hand- en spandiensten en delen we ons netwerk.

Meer over de resultaten en impact van The Hunger Project lezen?

Blader hieronder of hier door ons jaarmagazine 2017/2018.