Tsege Nesk - Foto: Johannes Odé

Internationale Vrouwendag 2016

Vandaag viert The Hunger Project samen met miljarden mensen wereldwijd Internationale Vrouwendag. Voor ons een belangrijke dag. Omdat zo veel van ons werk staat en valt met vrouwen. In het overgrote deel van onze programma’s begint de echte vooruitgang pas wanneer vrouwen durven dromen dat het ánders kan, en daar aan beginnen te werken. Als vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen, gaat iedereen er op vooruit. Tegelijkertijd hebben veel vrouwen nauwelijks toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities, en worden systematisch buitengesloten.

Wanneer we investeren in de kracht van vrouwen wereldwijd, gaat de héle samenleving er op vooruit. Onderzoek na onderzoek bewijst dat investeren in vrouwen zorgt voor een hogere opbrengst van de landbouwproductie en voor hogere inkomens. Voor lagere geboorteaantallen. Voor het afnemen van het aantal ondervoede kinderen en een daling van de kindersterfte. En er voor zorgt dat er meer kinderen – waaronder meisjes – naar school gaan.

“In mijn dorp ben ik animator in vrouwenrechten geworden. Ik vertel de vrouwen én mannen in mijn dorp over de rechten en plichten van vrouw en man. En ik heb het in mijn bijeenkomsten over het verdelen van de taken in een huishouden en in de opvoeding van kinderen. Dat levert vaak flinke discussies op!”

Ndeye uit SenegalLees het hele verhaal van Ndeye

In de praktijk blijkt dat investeren in de positie en ontwikkeling van vrouwen het meest effectief is in de strijd tegen de honger. Uit studies blijkt dat de gehele gemeenschap de vruchten plukt zodra vrouwen in hun kracht staan en zich ontpoppen tot leider. Vrouwelijke leiders zetten voedselzekerheid, onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op de agenda van hun gemeenschappen. Daarom stimuleert The Hunger Project vrouwen om leiderschap te nemen voor hun dorp, in de lokale politiek, om werkelijk een einde te maken aan kinderhuwelijken, bruidsschatten, aidsverspreiding. Zij zijn het die zorgen voor goede sanitaire voorzieningen, dat meisjes naar school gaan, richten coöperaties op die samen inkomen genereren en bieden de mogelijkheid geld te lenen vrij van woekerrente. Zo worden vrouwen en meisjes, in plaats van de ernstigst getroffen slachtoffers van chronische ondervoeding, de sleutel tot het einde van honger.

Vrouwen in Afrika kunnen via de programma’s van The Hunger Project een beroep doen op microkredieten, waarmee ze kunnen investeren in een kansrijke toekomst voor het hele gezin. En in India worden de vrouwen ondersteund om optimaal gebruik te maken van hun politieke mandaat in dorpsraden en het bijbehorende overheidsbudget. Ook in Latijns-Amerika werkt The Hunger Project aan het verbeteren van de emancipatie van met name vrouwen van de inheemse bevolkingsgroepen. Door het steunen en krachtiger maken van vrouwen worden ook daar hele gemeenschappen veerkrachtiger.

“Ik voel me geen dorpsraadslid, maar een groot leider, zoals de minister-president! Ik kreeg het gevoel dat ik evenveel waard ben als een ander.”

Rajwanti Singh uit IndiaLees het hele verhaal van Rajwanti
Benin, Emilienne. Foto: Johannes Odé

The Hunger Project stimuleert vrouwen om leiderschap te nemen voor hun dorp, in de lokale politiek, om werkelijk een einde te maken aan kinderhuwelijken, bruidsschatten en aidsverspreiding. Lees meer over vrouwelijk leiderschap.

Indiase vrouwen in Madhya Pradesh

“Maar het zijn vooral de verhalen van kracht, leiderschap en mogelijkheden die beklijven”. Lees Mirjam’s verslag over haar reis naar India

Mama Moringa Logo

Op 7 mei organiseren we een bijzonder diner. Het Mama Moringa diner. Wij trakteren dan 1000 jonge ouders op een heerlijk voedzaam diner. Lees meer