Internationale Meisjesdag foto

Internationale vrouwendag

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag – een belangrijke dag voor The Hunger Project, omdat vrouwen cruciaal zijn voor het einde van honger. Het door de VN vastgestelde thema van Internationale Vrouwendag is dit jaar #Balanceforbetter. Want wereldwijd neemt slechts 57% van de vrouwen deel aan de beroepsbevolking, vergeleken met 75,5% van de mannen. 

En dat terwijl onderzoek uitwijst dat wanneer vrouwen meer inkomen in handen hebben, het hele dorp daarvan profiteert. Vrouwen investeren hun inkomen voor een aanzienlijk deel in voedsel, gezondheidszorg en onderwijs voor hun gezin. En wanneer het opleidingsniveau van vrouwen verhoogt en ongelijkheid in scholing afneemt, verbeteren hun economische prestaties. Inzetten op meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen is dus “slimme economie”. Want economische empowerment van vrouwen draagt bij ​​aan groei en economische ontwikkeling.

Economische empowerment van vrouwen

In alle programma’s van The Hunger Project werken we aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en (economische) empowerment van vrouwen.  Om de vooruitgang en resultaten daarvan te kunnen meten, ontwikkelde we de Women’s Empowerment Index. Daarmee brengen we de voortgang in kaart op het gebied van zelfbeschikking, inkomen, leiderschap, toegang tot middelen en kennis en ten slotte tijdsbesteding. Met de Women EmpowermentIndex kunnen we ons werk nog beter doen en vrouwen zo goed mogelijk ondersteunen.

India: ongelijkheid en sociale onzekerheid

Zo werken we in India met vrouwelijke dorpsraadsleden. Want in India vormen vrouwen slechts 24% van de betaalde beroepsbevolking. Ze zitten gevangen in een cyclus van sociale en economische afhankelijkheid waarin ze afhankelijk zijn van de mannen in hun leven die geld verdienen. Wanneer die mannen hun inkomen verliezen – door ziekte, ouderdom of werkloosheid – heeft dit effect op het hele gezin. Dit onevenwichtige systeem is niet bestand is tegen economische tegenspoed  – vooral op het platteland, met weinig of geen toegang tot overheidsdiensten. Ongelijkheid resulteert direct in sociale onzekerheid.

Sinds 2001 trainde The Hunger Project 183.000 vrouwelijke raadsleden in een intensief leiderschap programma. Want door een quotum is 50% van de zetels in de dorpsraad gereserveerd voor vrouwen, zodat ook zij deel kunnen uitmaken van het besluitvormingsproces. Maar dan moeten ze wel de kennis, kunde en zelfverzekerdheid hebben om hun functie te kunnen vervullen. In de trainingen ontwikkelen de vrouwelijke raadsleden het vermogen om sociale verandering te organiseren en de situatie van hun dorp te verbeteren. Zodat zij zich kunnen inzetten voor een dorp met toegang tot overheidsdiensten voor iedereen, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een goed politiek systeem.

Afrika: inkomsten verhogen

In onze epicentra in acht landen in Afrika verhogen tienduizenden kleine boeren hun inkomen en versterken ze hun slagkracht op de lokale markt via microfinanciering met opleidings-, krediet-en spaarprogramma’s. Het Women Empowerment-programma en gespecialiseerde animator trainingen stellen vrouwen in staat om leiderschapsrollen te vervullen –op weg naar een zelfredzaam dorp zonder honger en armoede.

In Zakpota in Benin zette Emilienne Montchohodi met behulp van microkredieten trainingen een succesvolle pindakoekjeshandel op. “Ik ben dankbaar voor demogelijkheden die er nu zijn voor de ondernemers. Door de microkredieten kunnen wij onze bedrijven runnen. We kunnen investeren, de lening en de rente terugbetalen en ook nog winst overhouden. Ik zal me altijd de dag herinneren dat ik mijn eigen bedrijf kon beginnen, waardoor ik nu ook anderen kan helpen.”