Interview met minister Ploumen

Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, deelt haar visie over de wereldwijde honger problematiek en de rol van de Nederlandse overheid hierin. Ook gaat ze kort in over het werk dat The Hunger Project doet met Moringa in landen als Ethiopië, Oeganda en Malawi.

Er is veel aandacht voor de wereldwijde honger problematiek maar er zijn ook nog steeds bijna een miljard mensen met chronische honger. Hoe kunnen we volgens u de chronische honger de wereld uit krijgen?
Om chronische honger uit te bannen, moeten we de voedselproductie verhogen. In veel landen gaat oogst verloren door droogte of overstroming. Gelukkig worden er steeds meer landbouwgewassen – neem maïs bijvoorbeeld – ontwikkeld die hier beter tegen bestand zijn. Aansluitend moet er voor worden gezorgd dat iedereen toegang heeft tot gezonde(re) voeding en worden gewezen op het belang daarvan. Als kinderen in de eerste twee jaar van hun leven onvoldoende gezonde voeding krijgen, lopen ze voor de rest van hun leven een ontwikkelingsachterstand op. Zo leidt een gebrek aan vitamine A tot blindheid. Door het ontwikkelen van voedselproducten met vitamine A kan dit eenvoudig worden voorkomen.

Lilianne Ploumen

Wat doet de Nederlandse overheid rond nutrition (ondervoeding) in ontwikkelingslanden?
Veel. Nederland is een voortrekker van een geïntegreerde aanpak. In samenwerking met kennisinstituten, bedrijfsleven en NGO’s werkt de Nederlandse overheid aan een verbeterde productie, betere toegang tot gezonde voeding en bevordering van consumentenbewustzijn. Zo hebben Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s hun krachten gebundeld in het ‘Amsterdam Initiative Against Malnutrition’ (AIM). AIM werkt onder meer aan het verbeteren van de houdbaarheid van groenten – bijvoorbeeld door ze te drogen – en bewustwording van consumenten van het belang van gezonde voeding. Zo wordt in Ethiopië via het ‘Home Fortification Project’ ingezet op een gevarieerd eetpatroon en het verbeteren van de voedingswaarde van landbouwproducten.

The Hunger Project heeft als doel om gezinnen in Ethiopië, Oeganda en Malawi een Moringaboom te schenken en vrouwen te leren over de voedingswaarden hiervan. Wat vindt u van dit project?
Ondervoeding kunnen we alleen onder de knie krijgen als we alle krachten bundelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Moringaboom bijdraagt aan gezonde voeding en het tegengaan van ondervoeding. Met dit project vertaalt The Hunger Project deze onderzoeksresultaten naar de praktijk en levert zo een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen ondervoeding.

Met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kan The Hunger Project het Moringa-programma uit naar Ethiopië, Malawi en Oeganda.