India, Paul Voorthuis

The Hunger Project roept op: investeer in voedseltransitie voor gezond, duurzaam en voldoende voedsel voor iedereen!

Een brede coalitie van partijen, waaronder The Hunger Project roept de formateurs in dit manifest op om voedseltransitie op te nemen in het Regeerakkoord. De ambitie is om een duurzaam voedselsysteem te realiseren dat bijdraagt aan het behalen van SDGs en de klimaatdoelstellingen. Wij vragen het volgend kabinet hierin te investeren, samen mét bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties, boeren, onderwijs en wetenschap.

Nú aanpakken

Wereldwijd heeft iedereen recht op gezond, duurzaam en voldoende voedsel dat eerlijk en transparant is geproduceerd. Met onze gezamenlijke expertise, kennis en ondernemerschap kunnen we bijdragen aan een gezonde voedselvoorziening voor iedereen die past binnen de grenzen van de planeet. Wij staan klaar om de transitie naar een werkelijk duurzaam mondiaal voedselsysteem mogelijk te maken en dringen er bij het nieuwe kabinet op aan om dit samen met ons op te pakken!

Ook ondertekenen?

Stuur de naam van de ondertekenaar en de naam van de organisatie naar Janine Schoeman: jschoeman@agriprofocus.com Zij zorgen dat uw naam en organisatie binnen 1 werkdag op het manifest komt te staan. Het manifest wordt eind juni via een petitie-aanbieding aan Kamerleden aangeboden en per brief/e-mail aan de onderhandelaars.

Het voedselmanifest is in zijn geheel te bekijken op: http://agriprofocus.com/voedselmanifest