Wereldvoedseldag 2014

Hoewel er al enorme vooruitgang is geboekt, leven op dit moment nog steeds 805 miljoen mensen met honger. Op Wereldvoedseldag op 16 oktober staat voedselzekerheid centraal, met dit jaar in het bijzonder kleine boeren en hun belangrijke rol. Wereldwijd zijn meer dan 2 miljard mensen voor hun voedsel afhankelijk van deze 500 miljoen kleine boeren.

Sinds 1981 staat elk jaar een ander thema centraal op Wereldvoedseldag –dit jaar landbouwfamilies en hun bedrijfjes. Wereldwijd leven 2,5 miljard mensen (gedeeltelijk) van kleinschalige landbouw. In sub-Sahara Afrika en Azië wordt de meeste landbouwgrond dan ook gebruikt door kleine boeren. Zij produceren samen de helft van onze wereldwijde voedselproductie en 80% van het voedsel in ontwikkelingslanden. Maar ondanks hun belangrijke rol, is de armoede onder kleine boeren groot: de helft van de allerarmsten is boer. En 85% van de allerarmsten leeft op het platteland. The Hunger Project maakt zich sterk voor deze kleine boeren op het platteland van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Veel van de kleine boeren is vrouw: bijna 70%. Zij zijn dan ook cruciaal in de voedselproductie. Maar ze hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Veel potentieel blijft zo onbenut. Als vrouwen gelijke kansen en middelen krijgen, betekent dat niet alleen een daling in ondervoeding bij kinderen,  minder kindersterfte,  meer onderwijs voor kinderen, maar ook een hogere landbouwproductie. Als boerinnen dezelfde toegang hadden tot gereedschap en financiële middelen als hun mannelijke collega’s, zouden 16% minder mensen honger hebben. The Hunger Project moedigt vrouwen aan om hun stemmen te laten horen en traint mannen en vrouwen op het platteland om inzicht te krijgen in hun eigen capaciteiten – om zo een einde aan de honger te maken.

Facts:

  • 98% van de mensen met chronische honger leeft in ontwikkelingslanden, de meerderheid daarvan leeft in Azië en Afrika
  • Het aantal mensen met chronische honger in ontwikkelingslanden is sinds 1990-92 gedaald, van 23,4% naar 13,5%.
  • 60% van de mensen met chronische honger is vrouw
  • 85% van de allerarmsten leeft op het platteland, en 50% is boer
  • Wereldwijd zijn meer dan 2 miljard mensen voor hun voedsel afhankelijk van 500 miljoen kleine boeren
  • 50% van de mensen met honger zijn gezinsleden van landbouwfamilies
  • 70% van de kleine boeren is vrouw
  • Als boerinnen gelijke toegang krijgen tot onderwijs en financiële middelen, kan het aantal mensen met honger wereldwijd met 16% dalen

Foto gemaakt door Millie Allbon