Wereldvoedseldag 2015

Op Wereldvoedseldag op 16 oktober staat voedselzekerheid centraal, met dit jaar als thema Social Protection and Agriculture: Breaking the Cycle of Rural Poverty. Hoewel er al enorme vooruitgang is geboekt, leven op dit moment nog steeds bijna 800 miljoen mensen met honger. En dat zijn er veel te veel. Want honger is volkomen onnodig. Er is namelijk genoeg te eten op deze wereld. Al sinds de jaren 70 produceren we meer voedsel dan we nodig hebben. Op dit moment produceren we zelfs genoeg voor twáálf miljard mensen. Alleen hebben bijna een miljard mensen nauwelijks toegang tot al dat eten. Honger is daarmee het grootste oplosbare probleem ter wereld.

Meer dan voedsel
Honger gaat dus om meer dan voedsel alleen. Het verhogen van de landbouwproductie alleen is dus geen oplossing – want er wordt al genoeg voedsel geproduceerd. Chronische honger is een vicieuze cirkel waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te doorbreken, moeten al deze onderwerpen tegelijk aangepakt worden. Geïntegreerd. Vooral op het platteland, waar 75% van de mensen met honger woont. En met een sterke focus op vrouwen.

Kleine boeren
Bijna 80% van de mensen met honger woont op het platteland, waar landbouw de voornaamste bron van bestaan is. In sub-Sahara Afrika en Azië wordt de meeste landbouwgrond dan ook gebruikt door kleine boeren. Zij produceren samen de helft van onze wereldwijde voedselproductie. Maar ondanks hun belangrijke rol, is de armoede onder kleine boeren groot. The Hunger Project maakt zich sterk voor deze boerenfamilies op het platteland van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Facts:

  • 98% van de mensen met chronische honger leeft in ontwikkelingslanden, de meerderheid daarvan leeft in Azië en Afrika
  • 60% van de mensen met chronische honger is vrouw
  • meer dan 70% van de allerarmsten leeft op het platteland
  • 50% van de mensen met honger zijn gezinsleden van boerenfamilies
  • 70% van de kleine boeren is vrouw
  • Als boerinnen gelijke toegang krijgen tot onderwijs en financiële middelen, kan het aantal mensen met honger wereldwijd met 16% dalen

Foto: Millie Allbon