Aantal mensen met honger neemt toe

Voor het eerst in lange tijd nam in 2016 het aantal én het percentage mensen met honger toe, in plaats van af. Zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties. Elf procent van de bevolking, oftewel 815 miljoen mensen, hebben honger. Dat is een toename van 38 miljoen mensen. Volgens het rapport komt deze trendbreuk vooral door conflict, en door klimaatverandering.

De FAO laat ook zien dat de meeste landen in de afgelopen 25 jaar indrukwekkende resultaten behaalden. Zo nam het aantal ondervoede kinderen met een groeiachterstand (stunting) wereldwijd af van bijna 30 procent in 2005, naar 23 procent in 2016. Dat is natuurlijk nog steeds 23 procent te veel, maar investeren in het einde van honger werpt nog steeds duidelijk vruchten af.

Voor The Hunger Project is het rapport een aanmoediging om snoeihard door te gaan met ons werk. Met onze strategieën werken we aan de zelfredzaamheid van boerengemeenschappen – en vergroten we ook hun weerbaarheid tegen klimaatverandering, en tegen conflict. In Bangladesh zagen we bijvoorbeeld volop bewijs dat geweld in gemeenschappen door onze aanpak afneemt. Ook de FAO noemt “community-based approaches that help build relationships and social cohesion, improving aspirations, confidence and trust” als dé oplossing – zowel voor conflictzones, als in stabiele gebieden. En dat is precies wat The Hunger Project doet.

Onze aanpak van onderop, met vrouwen centraal en de gemeenschap aan zet, reikt veel verder dan ons huidige werkgebied van 16.000 dorpen. Met zoveel mogelijk slimme partnerschappen maken we ons sterk voor zelfredzame en veerkrachtige boerengemeenschappen over de hele wereld. Zodat zij de hobbels op hun weg zelf het hoofd kunnen bieden. Want blijvende verandering wordt van onderop georganiseerd.