Droogte in Ethiopië en Malawi

Tientallen miljoenen mensen in het zuidelijke deel van Afrika zijn getroffen door verwoestende overstromingen en heftige weersomstandigheden. Zowel in Malawi als Ethiopië leidt El Niño tot grote problemen: de oogsten leveren veel minder op dan normaal, veehouders verliezen hun veestapel, honger dreigt en mensen trekken door voedseltekort weg uit hun dorpen. Het is de ergste voedselcrisis in jaren.

In Ethiopië liggen gelukkig geen van onze epicentra in getroffen gebied. In Malawi is dat anders: daar liggen zes van de tien epicentra in het getroffen gebied: Nchalo, Jali, Nsondole en Majete 1, 2, en 3. The Hunger Project verleent zelf geen noodhulp. Maar verschillende noodhulporganisaties, zoals Care en het Rode Kruis zorgen via het World Food Programme dat er voedselhulp aan de epicentra wordt verstrekt. Vrijwilligers van leiderschapscomités spelen een rol bij de distributie hiervan, en de voedselbanken worden ingezet om het voedsel tijdelijk op te slaan.

The Hunger Project Ethiopië en Malawi werken onophoudelijk samen met de partners in de epicentra, zodat zij steeds meer zelfredzaam worden en hun voedselzekerheid verbetert. Door de veerkracht van de boerengemeenschappen te versterken, kunnen zij noodsituaties, zoals hongersnood, zelf het hoofd bieden. De huidige situatie illustreert zonneklaar hoe dringend noodzakelijk dat werk is: gemeenschappen weerbaar maken door goede structuren voor voedselzekerheid, een toegankelijke gezondheidszorg en kennis en skills waarmee mensen kunnen ondernemen en hun inkomen vergroten.

In elk epicentrum bevindt zich een voedselbank, bedoeld om de periode te overbruggen tussen het opraken van de voorraden tot de nieuwe oogst. Gemiddeld kan daar 60.000 kilo voedsel worden opgeslagen. Ook is in elk epicentrum op zijn minst één voedselzekerheidstrainer aanwezig die de boeren in de epicentra coacht en met hen samenwerkt. En zowel in Malawi als Ethiopië werken we aan het Moringaprogramma. Hiermee pakt The Hunger Project Ethiopië ondervoeding aan, en werken wij steeds nauwer samen met de overheid op het gebied van voedselzekerheid. Bovendien kan de Moringaboom goed met tegen de droogte. Tenslotte is krachtig lokaal leiderschap in elk epicentrum, en stevige relaties met de lokale overheden van belang. Op die manier kunnen de gemeenschappen dit soort crises in de toekomst beter het hoofd bieden.

Steun ons werk om dorpen op het platteland van Malawi en Ethiopië, maar ook in 10 andere landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zelfvoorzienend te maken.