Wat we doen

Er zijn nog steeds 690 miljoen mensen op de wereld met honger. Van hen leeft bijna het merendeel op het platteland. Honger wordt in een deel van de gevallen veroorzaakt door droogte of door oorlog. Maar veruit de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Zij hebben dag in, dag uit te weinig, of te eenzijdig eten. The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger – voor 2030.

Honger gaat over meer dan voedsel alleen. Het gaat vooral over mensen. Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar juist miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. Want mensen met honger zijn niet het probleem – zij zijn de oplossing. Dát is de filosofie van The Hunger Project. Daarom investeren wij in Afrika, Azië en Latijns- Amerika in de kracht van mensen om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen. The Hunger Project werkt aan een mentaliteitsverandering door mensen te laten durven dromen van een toekomst zonder honger. En helpt ze vervolgens om die droom ook zelf waar te maken.

We werken altijd met een geïntegreerde aanpak: aan alle oorzaken tegelijkertijd. We kunnen nu eenmaal niet definitief en duurzaam een eind aan honger maken zonder ook te werken aan ongelijkheid. En aan gezondheid. En aan de toegang tot schoon water. Aan vaccinaties. Enzovoorts. Met ons werk dragen we dan ook bij aan elk van de zeventien Sustainable Development Goals.

Onze aanpak

Verhalen

Verhalen

In onze programmalanden zijn duizenden bijzondere mannen en vrouwen actief. Ondernemende mensen die verandering willen zien in hun dorp en zich daarvoor inzetten. Echte masters of change. Lees hun verhalen

Strategieën

Strategieën

Unieke situaties vragen om een unieke benadering. The Hunger Project onderzoekt continu op lokaal niveau wat er ‘mist’ voor het succesvol bestrijden van honger en armoede en dáár wordt vervolgens aan gewerkt. Lees meer

Landen

Landen

The Hunger Project is actief in dertien landen: Benin, Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, India, Malawi, Mexico, Mozambique, Oeganda, Peru en Senegal en Zambia. Lees meer

Thema’s

Thema’s

Zoals met de meeste vraagstukken, moet je aan heel veel dingen tegelijk werken om honger bij de wortel aan te pakken. Niet alleen aandacht voor voedselzekerheid en goede voeding, maar ook voor microkrediet, malaria en het tegengaan van kindhuwelijken. En het slim inzetten van lokale oplossingen zoals moringa. Meer thema’s

Resultaten

Resultaten

The Hunger Project bereikt 16,5 miljoen mensen in 13.500 dorpen. Duizenden lokale vrijwilligers mobiliseren en trainen hun dorpsgenoten. Meer resultaten

Monitoring & Evaluatie

Monitoring & Evaluatie

Door monitoring en evaluatie brengen we de impact van ons werk steeds beter in kaart en weten zo hoe succesvol we zijn. Het laat ons, en alle betrokkenen zien welk verschil ons werk maakt. Lees meer