Epicentra rondom Majete

The Hunger Project Nederland en Malawi werken sinds 2011 samen met Stichting African Parks, als parkbeheerder, en Stichting Dioraphte, als financier, aan de armoedebestrijding in de dorpen rondom het Majete Wildlife Reserve – een beschermd natuurgebied van 700 km² in het zuiden van Malawi. Rondom dit grote natuurpark wonen ongeveer 70.000 mensen. Het gebied is afgelegen, moeilijk bereikbaar en het grootste deel van de lokale gemeenschapsleden leeft er onder de armoedegrens. Stropen was een overlevingsstrategie voor veel omwonenden toen het park nog geen beschermde status had en bewakers en hekken nog geen dienst deden. Sinds 2015 is Majete weer een levendig en bezoekwaardig park met onder andere leeuwen, olifanten en neushoorns.

Ons gezamenlijke doel is om alle mensen te bereiken die rondom het Majete natuurgebied wonen en te begeleiden naar zelfredzaamheid. Zodat mensen niet afhankelijk zijn van stroperij of externe voedselsteun, maar zelf in staat zijn geld te verdienen en minder eenzijdig te eten. In 2018 werkten we in vijf epicentra rondom Majete, en in 2019 komt daar het zesde epicentrum bij. Uiteindelijk denken we acht epicentra nodig te hebben om het hele gebied rond het park effectief te bestrijken.

Chibwalizo (Majete 1) bereikte in 2018 na bijna acht jaar investeren, samenwerken, bouwen en leren de status van zelfredzaamheid. In 2019 zullen de inwoners van Chibwalizo de resultaten van zelfredzaamheid met elkaar gaan vieren. Want de laatste drie jaar is het aantal huishoudens dat regelmatig honger heeft fors gedaald – van 27% naar 14%. Nog steeds hebben te veel gezinnen honger, maar de daadkracht en het leiderschap om daaruit te komen zijn volop aanwezig. Het aantal gezinnen waar tenminste één persoon kan lezen en schrijven is enorm gestegen, van 23% naar 91% in zes jaar tijd.

Ook in Chiphale (Majete 2) en Muonda (Majete 3) zijn we een eind op weg. Eind 2018 was het eindelijk zover: de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet. The Hunger Project Malawi had hier twee jaar voor gepleit (en bovendien de aansluitkosten al lang betaald), maar er zat zeer weinig schot in de zaak. Zonder stroom kon de overheid de epicentrumklinieken niet bemannen en bevoorraden. Die impasse is gelukkig voorbij: in maart 2019 zullen de eerste patiënten in deze klinieken terecht kunnen. Deze twee epicentra bereiken naar verwachting in 2021 de status van zelfredzaamheid.

In Tombondera (Majete 4) en Kandeu (Majete 5) zijn we drie jaar geleden gestart. In beide epicentra is een stevige basis gelegd: goede relaties met de chiefs, een gekozen bestuur en geactiveerde vrijwilligerscomités op alle thema’s. De bouw loopt iets achter op schema, maar zal in 2019 afgerond zijn. In Tombondera hebben we in overleg met de overheid gekozen voor een kleine gezondheidspost in plaats van een gezondheidscentrum met verloskamers. Nabij het epicentrum bevindt zich een andere overheidskliniek, dus is het hier slimmer om met deze bestaande kliniek samen te werken dan er nog één te bouwen. In Kandeu zijn juist wél verloskamers nodig, want in dit uitgestrekte, onherbergzame gebied moeten zwangere vrouwen gevaarlijk ver lopen om te kunnen bevallen.

Henk J. Th. van Stokkom is al ruim twintig jaar als extern adviseur betrokken bij Stichting Dioraphte en sinds september 2015 operationeel directeur.

Henk: “In 2009 ging ik met collega Tom naar Malawi om te kijken wat we voor de bevolking konden doen. Er was al een handvol ngo’s actief in het gebied, waaronder The Hunger Project. Zij hadden daar een goedlopend kantoor, een sterk team en waren de beste partij. Daarom zijn we met hen in 2010 een project gestart op het gebied van landbouw, onderwijs en gezondheid. Dat loopt goed: inmiddels zijn er drie epicentra geopend in Majete en volgen er nog twee in 2016. En in 2013 startte een afgeleide van het natuurproject: een malariaproject in samenwerking met Wageningen Universiteit en het AMC.” Lees meer

Evaluatie Malawi – Majete programma’s

Op verzoek van Stichting Dioraphte, financier van zes epicentra rondom het Majete wildpark in Malawi, voerden Phil Compernolle en haar Malawiaanse counterpart Alfred Dzilankhulani een externe evaluatie uit om de effectiviteit van de Majete programma’s van The Hunger Project te onderzoeken. De evaluatie vond plaats in mei 2018 en resulteerde in een eindrapport dat in juli 2018 werd gepresenteerd. Een team van The Hunger Project Nederland reisde in september 2018 naar Malawi om de bevindingen van het rapport met het team in Malawi te bespreken.

De evaluatie heeft ons inzicht gegeven in de sterke en zwakke onderdelen van de epicentrumstrategie zoals die wordt uitgevoerd rondom Majete. We zijn blij met de resultaten, en voelen ons uitgedaagd om aan de slag te gaan met de aanbevelingen. We danken Dioraphte voor het mogelijk maken van de evaluatie en danken de evaluatoren voor hun zorgvuldigheid en toegankelijkheid gedurende het hele traject.

Majete 4 Foodbank
Majete 5, Malawi, boompjes beschermen met bakstenen