Malawi

Malawi is een land in Zuidoost Afrika met ongeveer 17 miljoen inwoners. Malawi wordt geconfronteerd met een aantal sociale problemen zoals een groot aantal hiv/aids infecties, lage alfabetisering en grote armoede. Hoewel dit percentage al flink gedaald is in de afgelopen jaren, leeft nog steeds meer dan 70% van de bevolking onder de armoedegrens van US $2 per dag.

Ons werk

The Hunger Project is sinds 1997 actief in Malawi. Onder leiding van directeur Rowlands Kaotcha werkt The Hunger Project Malawi aan de  epicentrumstrategie– in 2018 in 11 epicentra van in totaal 250 dorpen. The Hunger Project Malawi richt zich vooral op Malawiaanse vrouwen. Zij nemen 70% van het werk in de landbouw op zich. Andere belangrijke thema’s zijn gezondheidszorg, hygiëne en voedselzekerheid. In 2018 stimuleerde The Hunger Project Malawi 40.000 mensen na te denken en te dromen over hun toekomst en plannen te maken om deze dromen te verwezenlijken. Dit gebeurde tijdens Vision Commitment Action-workshops.

Resultaten en hoogtepunten  2018
  • De epicentrumklinieken werden bijna 80.000 keer bezocht en 490 vrouwen maakten gebruik van de verloskaders om veilig te kunnen bevallen.
  • Bijna 700 mensen volgden een leiderschapstraining.
  • The Hunger Project trainde 270 Women Empowerment Program-animators, waaronder ook 90 mannen, die samen 31.000 mensen bereikten door in hun eigen dorp bijeenkomsten te houden over de positie van de vrouw, het belang van onderwijs voor meisjes en gevoeligere onderwerpen als huiselijk geweld en gezinsplanning.
Zelfredzaamheid

In 2016 bereikten de eerste twee epicentra in Malawi zelfredzaamheid: Champiti en Ligowe. Epicentra Mpingo en Majete Chibwalizo – allebei in het afgelegen zuiden van Malawi – bereikten in 2018 zelfredzaamheid. Majete Chibwalizo bereikte na acht jaar investeren, samenwerken, bouwen en leren de status van zelfredzaamheid. Dit wordt groots gevierd op 1 juli 2019.

Resultaten van epicentrum Majete Chibwalizo
  • Het aantal huishoudens dat regelmatig honger heeft is gedaald van 27 % naar 14 %.
  • Het aantal gezinnen waar ten minste één persoon kan lezen en schrijven is enorm gestegen, van 23 % naar 91 % in zes jaar tijd.
  • Schoon drinkwater geldt er inmiddels voor 9 van de 10 gezinnen.

Gertrud (38 jaar), Moringa vrijwilliger in epicentrum Kachindamoto: “Toen ik mijn Moringatuin aanlegde, ging het nog niet zo goed. De geiten zijn twee keer door het hek heen gebroken en aten alle jonge boompjes op. Nu heb ik een goede omheining van bamboe en stromatten, en dat is stevig genoeg. Het was wel een behoorlijke investering. Mijn buren vonden het raar dat ik geld uitgaf om een hek te bouwen om bomen te gaan kweken. Hele gewone bomen, die hier in de omgeving ook wel groeien. “Waarom geef jij je zo moeizaam verdiende eigen geld uit voor een project van anderen?” vroegen ze. Maar dan legde ik ze uit dat ik een visie had – dat mijn gezin zo gezonder zou kunnen eten, en dat ik geld zou gaan verdienen met de verkoop van Moringapoeder. Ze lachten om me, maar het was de meest wijze investering die ik kon doen. En nu lachen ze al lang niet meer. Ik ben een ster. Ik verdien geld met mijn tuin: mensen kopen Moringa bij me.”

Lees meer over Moringa
Armoedebestrijding rondom Majete natuurpark

The Hunger Project Nederland en Malawi werken sinds 2011 samen met Stichting African Parks, als parkbeheerder, en Stichting Dioraphte, als financier, aan de armoedebestrijding in de dorpen rondom het Majete Wildlife Reserve – een beschermd natuurgebied in het zuiden van Malawi. Rondom dit grote natuurpark wonen ongeveer 70.000 mensen. Het gebied is afgelegen, moeilijk bereikbaar en het grootste deel van de lokale gemeenschap leeft onder de armoedegrens. Stropen was een overlevingsstrategie voor veel omwonenden toen het park nog geen beschermde status had en bewakers en hekken nog geen dienst deden. Sinds 2015 is Majete weer een levendig en bezoekwaardig park met veel wilde dieren. De gemeenschappen verdienen nu op een andere manier hun geld.

Ons doel is om rondom het Majete natuurgebied acht epicentra te begeleiden naar zelfredzaamheid. Zodat mensen niet afhankelijk zijn van stroperij, toerisme of externe voedselsteun, maar zélf in staat zijn geld te verdienen en minder eenzijdig te eten. Op dit moment werken we in zes epicentra.

Aanpak van malaria

In 2018 presenteerde het internationale onderzoeksteam van het Majete Malaria Control Project (van de universiteiten van Amsterdam, Wageningen, Malawi en Liverpool) na vier jaar onderzoek haar bevindingen. De onderzoekers hebben in 64 dorpen, verspreid over de epicentra Chibwalizo, Muonda en Kandeu, gekeken naar de effecten van malariabestrijding met vier interventies: 1.) stimuleren van klamboegebruik; 2.) snelle diagnose en behandeling; 3.) huizen muggendicht maken; en 4.) muggenbroednesten bestrijden. Voor het eerst werden deze twee laatste interventies tegelijk uitgevoerd en met elkaar vergeleken. Bovendien lag de uitvoering primair bij de bevolking zelf, dankzij de inzet van health animators.

Volgens hoogleraar Willem Takken heeft het onderzoek tot een belangrijk inzicht geleid: het muggendicht maken van huizen – met aluminiumgaas, bakstenen en cement – is een effectieve malariapreventiemethode gebleken die mensen heel goed zélf kunnen toepassen. Daar is gemeenschapsmobilisatie, kennisoverdracht en animator training voor nodig. Zonder inbedding van het malariaproject in de epicentrumstrategie was het niet zo succesvol geweest, aldus Takken.

Lees hier meer over malaria in Malawi.

Foto’s Kachindamoto: Ralf Bodelier