011 Iganga - Echtpaar Sospita en Topista

Oeganda werkt aan duurzame leefomstandigheden

The Hunger Project Oeganda werkt in negen epicentra waar 242.230 mensen wonen, verspreid over 273 dorpen. In 2019 bereikte Mbale als derde Oegandese epicentrum haar zelfredzaamheidsdoelen. Bijna 90% van de mensen geeft aan vertrouwen te hebben in hun eigen capaciteiten om bij te dragen aan verandering; in 2007, toen we er een nulmeting deden, was dit nog maar een kwart.

De eindevaluatie (2018) laat zien dat honger en armoede nog steeds de grootste problemen zijn in Mbale, maar óók dat de onderwijsparticipatie van kinderen flink gestegen is ten opzichte van 2007. En dat steeds meer boeren erin slagen een hogere opbrengst uit hun oogst te halen dankzij verbeterde landbouwtechnieken. Deze resultaten bieden een vruchtbare voedingsbodem om verder te werken naar minder honger en armoede.

In Mbale is The Hunger Project eind 2018 bovendien een unieke samenwerking gestart met een lokale school voor dove kinderen. Dove en slechthorende meisjes in Oeganda zijn bij uitstek kwetsbaar voor (seksueel) misbruik en mishandeling. Onder de paraplu van het kindhuwelijkenprogramma Her Choice trainde The Hunger Project Oeganda 668 mensen, waaronder dove meisjes, leraren en gezondheidswerkers, in het belang van goede, passende seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor iedereen.

15.341 meisjes en jongens in Oeganda kregen een training waarbij ze meer vaardigheden en kennis opdeden over persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, verschillende beroepen, SRGR, gezondheid en gezonde voeding. Ook in Oeganda zijn Youth Clubs waar meisjes én jongens leren hoe ze zelf maandverband kunnen maken.

Tienerzwangerschappen

In alle Afrikaanse landen waar The Hunger Project met het Her Choice programma werkt zijn tienerzwangerschappen een zeer belangrijke – zo niet de belangrijkste reden – van kindhuwelijken. Ook in Oeganda. Om hun familie de schande van een zwangerschap buiten het huwelijk te besparen, trouwen zwangere meisjes. En dat is een probleem. Want getrouwde meisjes stoppen met school, waarmee ze ook de kansen op vooruitgang van hun kinderen beperken.

Dat zwanger worden gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Maar toch is het, juist in Oeganda, niet vanzelfsprekend dat meisjes weten hoe dat dan gebeurt. Een ritje achterop de brommer met een leuke jongen kan zomaar eindigen in een zwangerschap van een veertienjarige. Want in Oeganda mag van de wet- en regelgeving op scholen geen aandacht aan seksuele voorlichting gegeven worden; seks is een taboe-onderwerp in de gemeenschap en in de klinieken zijn geen voorbehoedsmiddelen voor jongeren verkrijgbaar. Dat maakt de preventie van tienerzwangerschappen extra ingewikkeld.

Wat doen we dan wel? We kunnen wel meisjes vertellen dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Dat ze nee kunnen zeggen. Met Her Choice proberen we te voorkomen dat ouders hun zwangere tienerdochters verplichten te trouwen, maar ze in plaats daarvan helpen met de baby en een opleiding laten afmaken. We zetten vangnetten op in de gemeenschap om kwetsbare meisjes te beschermen. En we trainen medewerkers, leerkrachten en gezondheidswerkers zodat ze om allerlei beperkingen heen kunnen werken en een oplossing kunnen zoeken voor de meisjes en hun kinderen.

Lees meer over Her Choice

Foto’s: Rebke Klokke

Lees meer over Oeganda

NGO aid map OegandaBekijk de kaart
Blijf op de hoogteMeld je aan voor de nieuwsbrief