Impact 2017

The Hunger Project bereikt meer dan 16 miljoen mensen in ruim 13.000 dorpen op het platteland in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  Duizenden lokale vrijwilligers mobiliseren en trainen hun dorpsgenoten, zodat ze zélf een einde kunnen maken aan honger en armoede. In 2017 werden bijna 48.000 vrijwilligers getraind. In Afrika werkt The Hunger Project in 107 epicentra. In totaal bezochten meer dan een half miljoen mensen bijeenkomsten en trainingen.

Resultaten 2017

Afrika

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Meer dan 133.000 mensen volgden een Vision, Commitment and Action-workshop.

gezondheid-150x150

Meer dan 73.000 deelnemers aan workshops over hiv/aids en gendergelijkheid.

Ruim 35.000 deelnemers aan workshops over voedselzekerheid.

vrouwen-centraal-150x150

Ruim 78.000 vrouwen en mannen werden getraind in het Women Empowerment-programma.

Azië

India

Vrouwen in India worden vaak als minderwaardig gezien en systematisch gediscrimineerd. Toch veranderd er iets: steeds meer plattelandsvrouwen in India gaan de lokale politiek in. Een stille en hobbelige revolutie. Want hoewel gemeenteraden in India formeel veel te zeggen hebben, en over een behoorlijk budget beschikken, komt dat geld niet vanzelfsprekend op de juiste plek terecht. En worden vrouwen niet vanzelfsprekend serieus genomen. The Hunger Project traint en begeleidt deze vrouwen intensief. Zodat zij krachtige lokale leiders worden die hun rol effectief kunnen vervullen – en zo veel kunnen bereiken:

vrouwen-centraal-150x150

Ruim 10.000 nieuw gekozen vrouwelijk leiders volgden de Women’s Leadership Workshops in 2017.

Ruim 41.000 volwassenen en 18.000 jongeren werden bereikt met grootschalige bewustwordingscampagnes over het belang van vrouwelijk leiderschap in 2017.

De getrainde vrouwen in India scoren dubbel zo hoog op zelfvertrouwen en leiderschap.

De politieke daadkracht van getrainde vrouwen in India is ruim 2 maal groter.

Getrainde vrouwen in India zorgen voor 2,5 keer meer investeringen in armoedebestrijding door de lokale overheid.

Bangladesh

In Bangladesh werken we met meer dan 145.000 getrainde, lokale vrijwilligers, die samen een einde maken aan honger, extreme armoede, genderdiscriminatie en corruptie binnen hun eigen gemeenschap. En die zich inzetten voor goed lokaal bestuur en jongerenrechten. Daarnaast voeren we succesvolle campagnes om beleid te beïnvloeden voor meer vrouwenrechten en transparantie.

Animators gaven 13.600 vrouwen en mannen voorlichting over hygiëne en het gebruik van toiletten in 2017.

Het taboe van geweld tegen vrouwen werd bespreekbaar gemaakt, getrainde vrijwilligers gingen hierover in gesprek met ruim 37.400 mensen in zogenoemde courtyard meetings

Ruim 16.000 mensen deden mee met Safe Schools for Girls workshops.

Lokale gemeenschappen mobiliseren

Vrijwilligers gingen met 45.000 vrouwen en mannen in gesprek over het belang van goede voeding in de eerste 1000 dagen van een mensenleven.

Monitoring en Evaluatie

Hoe weten wij of ons werk een verschil maakt? Of onze programma’s écht een einde maken aan honger en armoede? In al onze programmalanden besteden we veel aandacht aan monitoring en evaluatie. We volgen dorpen gedurende meerdere jaren en we leren wat wel en wat niet werkt. Zo brengen we de impact van ons werk steeds beter in kaart – en passen we waar nodig onze programma’s aan.

Lees meer

 

Lees de jaarverslagen van The Hunger Project, 2010 - 2017
Jaarmagazine over 2017/2018 van The Hunger Project Nederland