Pleiten en beïnvloeden

Benin - 300x300

Bijna 80% van de allerarmste mensen ter wereld leeft op het platteland, ver verwijderd van diensten, markten, infrastructuur en besluitvorming. Verstoken van macht. The Hunger Project geeft hen een stem.

The Hunger Project initieert en versterkt organisaties van en voor gemeenschappen, boerengroepen en dorpsraden. We versterken het leiderschap van deze organisaties – vooral van vrouwen. Zodat zij effectief kunnen samen werken met lokale politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven.

De afgelopen decennia hebben we zo al duizenden gemeenschapsorganisaties en gekozen vrouwelijke dorpsraadsleden ondersteund. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de lokale overheid gaat investeren in nieuwe waterputten, scholen en gezondheidscentra in epicentra. Zij bepleiten bij de lokale politie voor veiligheid en het tegengaan van corruptie.

Netwerken en campagnes in programmalanden
In de programmalanden zijn we actief via nationale netwerken en campagnes. We werken met lokale, regionale en nationale overheden en ministeries, parlementsleden en bestuursorganen zoals het Nationaal Comité voor de Status van Vrouwen in India. We zijn actief in talloze netwerken van niet-gouvernementele organisaties en private sector, en werken samen met lokale universiteiten en onderzoeksinstellingen en ambassades, zoals de Nederlandse ambassade in Benin. Onze kantoren organiseren landelijke campagnes, waaronder Girl Child Day in Bangladesh, 16 Actiedagen tegen Seksueel Geweld in India en de Three Moringa Tree Days voor gezonde voeding in Benin.

“Het is goed dat onze inwoners meer kennis krijgen over lokaal bestuur en zo hun rechten leren claimen. Mondige burgers zijn voor ons als lokaal bestuur niet bedreigend – dit is juist wat we willen. We zien veel liever dat mensen gezamenlijk de armoede aanpakken, dan dat zij met elkaar strijden om de schaarse middelen die er zijn.”

Meneer Sagbo (62) – vertegenwoordiger van de burgemeester van Gohomey – Benin

Internationale netwerken en programma’s
The Hunger Project heeft een kantoor voor pleiten en beïnvloeden in Washington DC en is zeer actief in internationale netwerken en campagnes zoals de One Campaign, de Zero Hunger Challenge van de Wereldbank en Scaling Up Nutrition (SUN). In samenwerking met het Democratiefonds van de Verenigde Naties (UNDEF) begeleidt The Hunger Project een expertgroep over lokaal interactief bestuur en lanceerden we het State of Participatory Democracy Report and Index tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in 2013.

Nederland
In Nederland is The Hunger Project actief in verschillende netwerken zoals AgriProfocus, het Food&Business knowledge platform en FoodFirst. The Hunger Project is mede-oprichter van de the GoodFoodAlliance – samen met FairFood, Fian, Youth Food Movement, foodwatch en Wemos. In 2014 presenteerden we een gezamenlijk manifest over de toekomstige voedselzekerheidsagenda aan staatssecretaris Dijksma. En in datzelfde jaar ontwikkelden The Hunger Project en Heifer onder de naam Zero Hunger Alliance een gezamenlijk voorstel voor pleiten en beïnvloeden voor een strategische partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

“We moeten onze sociale omgeving leefbaarder en ontvankelijker maken voor vrouwen en meisjes. Daarom hebben we samen deze federatie gevormd. Een individu kun je kapotmaken, maar een blok niet. Onze stem wordt sterker!”

Rajwanti Singh, India